İZMİR Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu

Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Resimleri

Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Tarihi


Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Gaziemir, İzmir'de bulunan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na astsubay yetiştiren, önlisans düzeyinde eğitim veren bir askeri okuldur.


Tarihçe

1926 yılında 'Uçak Makinist Okulu' adı altında İstanbul’da kurulan 'Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı', 1928 yılında subay ve astsubayları eğitmek maksadıyla yeniden teşkilatlandırılmış ve 'Hava Makinist Okulu' adını almıştır. 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla, 1940 yılında Diyarbakır’a taşınmıştır. Savaş sona erdikten iki yıl sonra ise 1947 yılında Eskişehir’e, 1950 yılında da Gaziemir, İzmir’e taşınmıştır.

Hava Teknik Okullar Komutanlığı, 1969 yılından 1998 yılına kadar yapılan küçük değişikliklerle Gaziemir’de aynı isimle faaliyet göstermiştir. 1998 yılında birliğin teşkilat yapısında yapılan kapsamlı bir değişiklikle, bünyesine tugay seviyesinde Hava Sınıf Okulları Komutanlığı ihdas edilmiştir. Yeni teşkilat yapısı ile birlikte Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı adını alan birlik, halen Gaziemir, İzmir’de faaliyetini sürdürmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Meslek Yüksek Okullarının kurulması ilk defa 1994 Yüksek Askeri Şura Toplantısı’nda gündeme gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde MYO’ların kurulması kararı kuvvetler arası farklılıklar nedeniyle gecikmiş olup bu konuda kesin karara 6 Aralık - 10 Aralık 1999 tarihleri arasında yapılan eğitim toplantısında varılmıştır.

Astsubay MYO’ların kurulması yönündeki kesin kararı müteakiben, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nun 4 yarı yıllık eğitim ve öğretim süresine sahip, ön lisans düzeyinde eğitim verecek, iki yıllık bir yüksek öğretim kurumu olarak, Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde kurulması amacıyla; Teşkilat, Yasal Boyut, Alt Yapı/İnşaat, İnsan Gücü ve Eğitim Programlarından oluşan Hava Astsubay MYO Proje Yönetim Metodolojisi oluşturulmuştur. Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 10 Nisan - 11 Nisan 2001 tarihleri arasında yapılan Eğitim Semineri’nde Hava Astsubay MYO projesi; Kadro/teşkilat, personel yapısı, eğitim ihtiyaçları ve eğitim programları, inşaat ihtiyaçları ve bina donanım gereksinimleri, mevzuatla ilgili hususlar, MYO faaliyet proje takvimi bağlamın da geniş bir şekilde ele alınmış ve Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde Hava Astsubay MYO Proje Yönetim Ofisi kurulmuştur.

4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu 11 Nisan 2002 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Astsubay MYO Kanunu doğrultusunda kurulması gerekli olan akademik ve idari kurulları/organları içerek şekilde hazırlanan Hava Astsubay MYO Kadro/teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 14 Mart 2003 tarihinde onaylanmıştır. Hava Sınıf Okulları’nın ismi; Astsubay MYO Kanununun gerekleri doğrultusunda hazırlanan teşkilat sonucu, Hava Astsubay MYO ve Sınıf Okulları Komutanlığı şeklinde değiştirilmiştir.

Hava Astsubay MYO Teşkilat ve Kadrosu’nun Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanmasından sonra 25 Nisan 2003 atamalarında Hava Astsubay MYO kadrolarına akademik ve idari personel atamaları yapılmıştır.

Astsubay'lar, özlük hakları kapsamında, 1/4'ünün (birinci derecenin dördüncü kademesi) çeşitli girişimlere rağmen alamayan, Türkiye'deki tek meslek grubunu oluşturmaktadırlar.


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 7088
favori
like
share