[URL=http://imageshack.us]

Oylat Kaplıcalarına Bursa-Ankara karayoluyla İnegöl üzerinden ulaşılıyor. Oylat sapağından girdikten sonraki 11 kilometrelik yol boyunca yemyeşil orman içinden tırmanırken tatilin tadını çıkarmaya başlıyorsunuz.

Bursanın İnegöl ilçesine 26 kilometre uzaklıkta, 4 mevsim tatil merkezi Oylat'ın kaplıca suları, İsveçre'den sonra özellikleri bakımından dünyada ikinci sırada yer almaktadır. İnegöl'den geçerken tadı dünyaca ünlü İnegöl köftesini tatmak tatil için iyi bir başlangıç olacaktır.

Oylat'a giderken sizi Hilmiye Köyünün 1km güneyinde yer alan Oylat mağarası karşılamaktadır. Mağaralar yüzyıllar boyu insanların ilgisini çekmiş fantastik mekanlardır. Birbirine bağlı 2 kattan oluşan Oylat mağarasının uzunluğu 665 metredir. Oylat mağarasında onbinlerce yılda oluşmuş sarkıt ve dikitlerin büyülü dünyasından etkileneceksiniz. Türkiye'nin en büyük 2'nci mağarası olan Oylat mağarası tüm doğa dostlarını ağırlamayı bekliyor

Kaplıcanın suyu 40 derece sıcaklığa ve saniyede 50 litre debiye sahiptir. PH değeri ise 7.26’dır. Suyun kalsiyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, mineralce fakir sıcak su (-akroterm) olduğu tespit edilmiştir. Suyun 10 bin’in üzerinde yatak kapasiteli termal tesislerin ihtiyacını karşılayabileceği hesaplanmaktadır.

Tedavi Ettiği Hastalıklar: İçme kürleri, diürez kürlerde ve şişmanlıkta etkilidir, banyo kürlerinin sedatif özelliklerinden yararlanılır.

a. Oylat Kaplıcasının Tarihi Gelişimi

Kaplıca normalde 927 sayılı kanunun ek 5. maddesi gereği İl Özel İdaresinin tasarrufunda bulunması gerekirken, yine aynı kanunun ek 5. maddesi 2. fıkrası dikkate alınarak kıymetli ve ehemmiyetli görüldüğünden devletçe imtiyaz suretiyle işletilmesi kararlaştırılmış ve 30.3.1945 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Ekonomi Bakanlığı Maadin Umum Müdürlüğünce Oylat Kaplıcaları İşletme Limited Ortaklığına 60 yıl süre ile işletilmek üzere imtiyaz tesis edilmiştir.

Daha sonra kaplıca tesislerinin üzerinde bulunduğu orman alanı yine 4/2248 sayı ve 25,1,1954 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile aynı şirkete 6y0 yıl süreyle irtifak hakkı tesisi suretiyle tahsis edilmiştir.

Kaplıca suyunun tahsis süresi 30.3.2005 tarihinde dolmuş, ormanın tahsisi ise 25,2,2014 tarihinde dolacaktır. Sıcak suyun yeniden tahsis edilebilmesi için 26,5,2004 gün ve 5177 sayılı kanuna eklenen ek geçici 5. madde ile ilgili kanun gereğince ılıca ve kaplıcalara daha önce verilen işletme imtiyazı sürelerinin imtiyaz sahiplerine müracaatları halinde Maden İşleri Genel Müdürlüğünce 20 yıla kadar uzatılma imkanı getirilmiştir.

b. Mevcut Durum

Hâlihazırda Oylat Kaplıcası Oylat A.Ş. diye bilinen çok ortaklı, İnegöl Belediyesinin de %16 oranında ortaklığının bulunduğu, yönetim kurulu başkanlığını İnegöl Belediye Başkanının yaptığı şirket tarafından işletilmektedir. Oylat İnegöl Belediyesinin mücavir alanı içerisine alınmıştır. Tamamına yakını Orman arazisi üzerine kurulmuştur. Yıllar itibarıyla bütün bir plandan yoksun gelişigüzel yapılaşma gerçekleşmiş, son derece düzensiz bir görünüşe sahip, toplam yatak kapasitesi 900 civarındadır.

Mevcut en büyük tesisler Oylat A.Ş.’nce, bir tesis özel bir şahısça, hemen kaplıcanın bitişiğinde Orman Bakanlığınca yaptırılıp kiraya verilen bir tesis de müstecir tarafından işletilmektedir.

Sıcak su düzensiz dağıtıldığı için mevcut tesislere bile yetmemekte, özellikle İstanbul ağırlıklı konaklama talebi kapasite azlığı nedeniyle karşılanamamakta, tesisler arası çekişmeler yaşanmakta, kaplıcaya ulaşan 11 km uzunluğundaki yolun yetersiz kalması, bu haliyle kaplıcanın nitelikli tesisler ile gerçek kapasitesine kavuşması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle de kaplıcanın yöreye sağlayabileceği ekonomik katkıya ulaşılamamaktadır.

c. Tesislerin Geliştirilebilmesi

Tesislerin geliştirilmesi ve muhtemel potansiyelin yakalanabilmesi için konunun bütün tarafları ve teknik elemanlar ile yapılan görüşmelerde Oylat Kaplıcalarının bir bütün proje halinde ele alınıp yeniden kalıcı olarak projelendirilip yeniden yapılandırılmasının mümkün olduğu sonucuna varılmıştır.

Konu Oylat A.Ş. tarafından projelendirilmek üzere bir mimarla anlaşılmış, mimarın yaptığı ilk çalışmalardan sonra Kaplıcada 4000 yatak kapasitesine ulaşmanın mümkün olduğu tespit edilmiştir. Hazırlıkları devam eden projeye göre:

a- Bölgede her birinin kapasitesi yaklaşık 1000 yatak olan 4 adet en az 4 yıldızlı otel yerleşebilmektedir.

b- Bu durumda yapılacak otellere sıcak su verilmeyecek, sıcak su, bütün otellerden kolaylıkla ulaşılabilecek ve bütün yatak kapasitesinin ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte ortaya uygun bir yere yapılacak müstakil su tesisine, kür merkezine verilecektir.

c- Bunun için özellikle ilk iki otel ile müstakil su tesisi inşaatını mevcut tesisleri yıkmadan yapmak mümkün olabilecek, bu da projenin uygulanabilirliğini artıracaktır.

d- Daha sonra mevcut tesisler yıkılarak kaplıca diğer sosyal donatılara kavuşturulup, çağdaş bir termal merkez olarak hizmet verebilecektir.

e- Bu aşamada konunun bütün tarafları ile görüşülmüş olup, yukarıdaki esaslarda görüş birliğine varılmıştır. Avan proje tamamlanmak üzeredir. Proje tamamlandığında İnegöl Belediye Meclisince görüşülüp gerekli imar planı değişiklikleri sağlanarak proje imar planı haline getirilecek ve uygulamaya geçilebilecektir.
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5720
favori
like
share
BABA1962 Tarih: 19.04.2009 16:15
Bursa- İnegöl de bulunan OYLAT KAPLICALARI bir çok hastalığa iyi gelen termal suyu, ormanlarla çevirili %100 oksijene sahip havası ile insanlara iki türlü tedavi imkanı sunmaktadır. Doğasının güzelliği nedeniyle saklı cennetlerden kabul edilen Oylat Kaplıcaları 1945 'den beri dağıtmaya devam etmektedir.
İnegöl’den 27 km uzaklıktaki Oylat’a, İnegöl-Ankara yolu üzerinde Oylat sapağından ayrılarak ulaşılıyor. Yol dik ve virajlı ama orman içinden seyredildiği için oldukça keyif verici. Oylat bir kaplıca bölgesi. Kaplıcanın tarihçesi konusunda varılmış ortak bir görüş olmamasına rağmen yakındaki Saadet köyünde bulunan bazı eserler Romalılardan beri kullanıldığı hakkında fikir veriyor. Günümüzde kadınlar hamamı olarak kullanılan eski hamamın duvar ve havuz mimarisi Roma dönemi havuzlarına benzerlik gösteriyor. İnşaat sırasında bulunan Roma paraları ve kaplıcanın batısındaki sarnıç küpler de bunu doğruluyor. Osmanlı döneminde de kaplıcanın çevre köylerce kullanıldığı sanılıyor.


Kaplıcanın hüzünlü ama sonu mutlu biten bir de efsanesi var: Bizans İmparatorluğu zamanında bölgenin hakimi olan Tekfur’un çok sevdiği kızı amansız bir hastalığa yakalanıp yatağa düşer. Dönemin tüm hekimleri toplanırlar ama hiçbiri kızın derdine çare bulamaz. Ne yapacaklarını bilemeyen hekimler kızcağızı göz önünden uzaklaştırmak ve başarısızlıklarını örtmek için bu kaplıcaya gönderirler. "Öl yat" deyip kızı bırakıp giderler. Ne var ki kız buranın suları ile yıkanarak iyileşir. O gün bu gündür kaplıcanın şifa dağıttığına inanılır ve adının da "Öl yat"tan geldiği düşünülürmüş. Tekfur’un doktorlarının Türkçe’yi nereden bilip de "öl yat" dediklerine takılmayın, halk böyle yakıştırmış.
Efsaneyi bırakıp da bilimsel verilere bakarsak Oylat kaplıca suyu oligometalik kalsiyum sülfatlı ve radyoaktif sıcak sular gurubuna dahil. Su çeşitli kaynaklardan geliyor. En önemlisi eski banyonun üst kısmından gelen ve debisi dakikada 3 bin litre olan su damarı. Bu suyun nefrit, kısırlık, romatizma, idrar yolları hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Radyoaktif özelliği de kan basıncını düşürerek yüksek tansiyonluların iyileşmesine yardımcı oluyor.
Bir başka güzellik ise Oylat deresi. Uludağ’ın kar suları ve civardaki kaynaklarla beslenen dere en güzel ve dinlendirici vadilerden birini sunuyor. Oylat deresi kaplıca yakınlarında orman içinde bir de şelale oluşturuyor. Doğal ortamdaki alabalıklarının lezzeti de balık avcılarının uğrak yeri olmasına yetiyor.
Yolda içinden geçilen Hilmiye köyü dağınık evleri ile Karadeniz’i hatırlatıyor. Köyden Sivri Kaya’ya oradan da Oylat’a gelirken arasından geçilen orman bütün çevrede devam ediyor


KAPLICA SUYUNUN ÖZELLİKLERİ


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Balneoloji Laboratuarı
Fiziko - Kimyasal Su Analiz Raporu
Suyun Isısı:
39°C -Oylat Hamamı Kaynağı
30,5°C -Sızı Suyu Kaynağı
10°C -Göz Suyu Kaynağı


PH Değeri:
7,23 -Oylat Hamam Kaynağı
7,18 -Sızı Suyu Kaynağı
3,04 -Göz Suyu KaynağıÖzellikleri: Sülfat, bikarbonat, kalsiyum, Oylat Hamamı ve Sızı Suyu Kaynakları, Sülfat, hidrojen iyonu, demir, Göz Suyu Kaynağı
Kaplıca tedavisinin etkileri genel olarak kan dolaşımında artma, solunumda hızlanma iç organ işlevlerinde artma, vücut ısısında artma-terleme bozulmuş hormonal tedavi ve sinirsel dengelerde düzelme kas spazmlarında çözülme, hareket kapasitesinde artma, ağrılarda azalma, eklemlerde ve insan psikolojisinde rahatlama olarak görülür.


Ulaşım ve Mesafeler
Oylat kaplıcaları Bursa’nın İnegöl ilçesinde olup İnegöl’e 27 km uzaklıktadır.İstanbul yönünden gelenler önce Bursa ardından Ankara istikametindeki İnegöl’e buradan devamla 7-8 km. sonra Domaniç Tavşanlı yol ayrımına (sağa) saparak yolu ilgili tabelaları takip ederler. Ankara istikametinden gelenler ise Bozüyük’ten sonra 52 km. ilerleyip sola Domaniç Tavşanlı yoluna ilerleyecekler.