Bir sene içersindeki iki olan dini bayramların ilki,Ramazan Bayramıdır.Bu bayrama,Fıtır Bayramı da derler.İnsanın bir yaratılış fıtratı vardır.Fıtrat : Kişinin yaradılışına derler.

Sadakayı Fıtır diye tabir edilen bir sadaka vardır.Bu sadaka,yaradılışımızdan dolayı veriliyor.Cenabı Allah bizleri yaratmasaydı,bu kainatı görebilecek miydik? Tabiiki göremeyecektik.

Bu kainata gelmemizden murat yalnız bu kainatı görmek mi? Hayır.Bu kainatta Rabbımızı,gerek kendi nefsimizde,gerekse afakta müşahade etmektir.İşte bu yaratılışımızın sadakasıdır.

Orucumuzu tutup,fitremizi de verdikten sonra bayrama eriştik.Lakin,burada kafamıza bir soru takılıyor.
Fıtır bayramı neden üç gün oluyor?
Üç gün olmasının nedeni,üç varlığımızdan geçtiğimiz içindir.

Birinci gün,fiilimizi ifna ettiğimiz için,ikinci gün,sıfatlarımızı ifna ettiğimiz için,üçüncü gün,zatımızı ifna ettiğimiz için;veyahut diğer yönüyle zevk etmeye çalışırsak,birinci bayram günü zatımızdan,ikinci bayram günü sıfatımızdan,üçüncü bayram günü de ef'alimizden ifna olduğumuz için üç gündür.

Ayni,Besmeleyi Şerifte olduğu gibi.Çünkü,Besmele önce zatımızdan,sonra sıfatımızdan,daha sonra da ef'alimizden alır.Bu sebeple üç varlığımızdan geçtiğimiz için,Fıtır bayramını yapmaya hak kazandık demektir.

Bundan sonra,Kurban Bayramı gelir.Kurban Bayramı da dört gündür.
Peki bu bayram neden dört gündür? Ramazan Bayramının üç günü ile varlığımızdan geçtik.Başka bir varlığımız var mı ki,gene bir bayrama erişelim? Var ya,en kıymetli varlığımız can kaldı,onu da kurban edeceğiz.Yunus Emre Hazretleri bir beytinde şöyle diyor :

İsmail'em Hak yoluna canımı kurban eylerem
Çünkü bu can kurban sana ben koç kurbanı neylerem

Kurbandan murat,canı kurban etmektir.Çünkü bu can,kurban olmaya aşıktır.Onu kurban etmezsen,hakkına tecavüz etmiş olursun ve menzilin tamamlanmaz.Şimdi Kurbi Feraizden,Kurbi Nevafile geçtiğin zaman kurban keseceksin,canını kurban edeceksin.Feraizde canlandın,kurban edeceksin.Kurban ettiğin zaman da dört gün bayram olacak.

Bir gün fiilin için,bir gün sıfatların için,bir gün de canın için.Hepsinin toplamı yedi eder.Bu,yedi meratibi ilahiyedir.


Bundan başka ayrıca,bir de Cuma Bayramı vardır.Cuma Bayramı,tüm mü'minlere verilmiştir.Yalnız burada,mü'minlik de iki kısımdır.

Mü'mini Kamil
Mü'mini Nakıs

Mü'mini Kamil olan kimseler,meratibi ilahiyeyi tamamlamış,kemalatta ve irfaniyette hiç bir noksanı kalmamış olanlardır.

Mü'mini Nakıs olanlar,Tevhidi Ef'al,Tevhidi Sıfat görmüş,Tevhidi Zatı görmemiş,meratibi tekmil etmemiş olanlardır.Ne zaman meratibi tekmil eder,ondan sonra tekmil edilecek tahsil edilecek makam kalmaz,böyle olan,bu merhaleye gelen kişiye,mü'mini kamil denir.Böyle kimseler Cuma Bayramı yapmaya hak kazanırlar.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 7084
favori
like
share
AsPeNDoS Tarih: 01.10.2008 17:22
Konuyla ilgili epeyce bi tantana oldu.. Mesele başbakan tarafından kaç defa gündeme getirildi.. Kalkıpda bu şekilde bir açıklama yapmak hiç kimsenin aklına gelmedi.. Bu açıklama konuyu bilmeyen bir çok kişi tarafından okunduğunda kafalarındaki bir çok soruya cevap verir nitelikte..