Son yıllara kadar çocuklarda işitme kayıplarının olup olmadığı ve ne derecede işittiği ile bilgiler, özellikle çocuk belirgin cevaplar verme yaşına gelene kadar elde edilemezdi. Bu yüzden doğuştan işitme kusuru olan çocuklarda, konuşma gecikeceğinden bu hastalık daha uzun süre teşhis edilemeden kalıyordu. Ancak günümüzde tıp alanındaki teknolojik gelişmeler, bize çocuk doğar doğmaz işitmesi ve işitme düzeyi konusunda bilgi verir hale geldi.

İşitme (dB) desibel ile ölçülür.0-25 dB arası işitme normal sınırlarda olarak kabul edilirken; 25 ile 40 dB hafif,45 ile 60 dB orta, 60 ile üzeri ciddi işitme kaybı olarak tanımlanmaktadır. Eğer çocukta yukarıdaki bulgular varsa, işitme kaybı yönünde belirgin bir risk taşıyor demektir. Ancak bu bulgular olmadan da çocukta işitme kaybı olabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında çocuk hangi yaşta olursa olsun bir K.B.B hekimine muayene ettirilmelidir. Zira bir takım konjenital dış kulak yolu anomalileri basit bir muayene ile bile görülebilir. Ya da basit bir frenulum (dil bağı) çok kolaylıkla konuşma bozukluğu yapabilir. Doğumsal işitme kaybı olguları ile karşılaşıldığında hastanın diğer organ sistemleri ile anomalileri de mümkün olduğu kadar gözden geçirilmelidir. Zira bir takım kalıtsal sendromlar multipl organ tutulumu ile beraberdir (Cogan Sendromu, okülo-oto-renal Sendrom…) Eğer işitme kaybı handikapı olan bir çocuğunuz varsa ikinci yapılacak şey işitme testleridir. Özelikle son yıllarda gelişmiş ülkelerde OAE (Oto akustik emisyon) cihazı ile tüm yeni doğanlara işitme taramaları yapılmaktadır. Herhangi bir risk taşımadığı gibi non-invazif bir yöntemdir. Ancak çocukta belirgin bir işitme kaybı saptandığında BAER (Brain Auditory Evoked Response) cihazı ile işitme kaybının ölçüsünü saptamak mümkündür.

Ebeveynler olarak hangi durumlarda çocuğumuzun işitmesinden endişe etmemiz gerekir.

Gebelik Sırasında

1. Anne gebelik sırasında ateşli bir enfeksiyon (Kızamık,kızıl ,su çiçeği v.b) geçirmişse.
2. Anne alkollü içecekler kullanmışsa
3. Ailede bir ya da birden fazla kişide hayatın erken dönemlerinde ortaya çıkan işitme kayıpları varsa

Yenidoğan (İlk 28 gün içinde)

1. 1500 gram altında doğum tartısı
2. Yüzde normal olmayan görünüm (herhangi bir konjenital anomaliyi düşündüren)
3. Doğuştan sarılığın olması ve kan değişimi uygulanması.
4. Bebeğin Beş günden fazla yoğun bakım ünitesinde kalması.
5. Damardan antibiyotik verilmiş ise (öellikle gentamisin,streptomisin v.b.)
6. Menenjit geçirmiş ise (doğumsal işitme kayıpları arasındaki en sık nedendir.)

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 360
favori
like
share
SU-PERISI Tarih: 02.10.2008 12:14
Bilgiler için teşekkürler.