Hablullâh

Fark eder mi beşer, nedir tavrına mûcid1 ve muhtâr,2
Beklentisine uymayan zuhûrata niye hep sitemkâr?

Zapt edilemez beşerdeki vehim dönüktür hep dışa,
Zuhûratın sebep-sonuç ve fâilleri afâktan olur ifşâ.

Bu fâillerin tavırları uymazsa kendi beklentisine,
Kötü algıladığını hazmedemez çile katar çilesine.

Hevâya uygun gelişen zuhûrat körüğü olur kibrin,
Kadere imân etmeyenin nefsi makarrıdır İblîs'in.

Kemâle engel teşkil eden benlik ki kalın bir duvar,
Amellerinde bu duvara yaslanan kişiler küfre dalar.

Surlar yüksek bile olsa her kalenin bir kapısı var,
Koca koca kapıları açan aslında ufacık bir anahtar.

Müslümân bile olsa kişi yıkılmaz kalesinin surları,
Kendisi farkında değilse de verilmiş ona anahtarı.

İnsân ya emreder ya da teslîm ile emre boyun eğer,
Sanılmasın ki nefs-i emmâre3 hevâsından vazgeçer!

Allāh'tan başka bir İlâh olmadığı zikrindeki ısrar,
Beşer nefsindeki türlü İlâhlık iddiâsını aşikâr kılar.

Dolmuş idi Kâbe, Cenâb-ı Peygamber kırdı ol putu,
Dâvâsız davet sadece şerîate olur, Ed Dinü Nâsihâtu.4

Hikmet dolu bir zikir ki ehil olana verilmiş anahtar,
"Lâ İlâhe İllāllah" ile mü'min Makâm-ı Cem'i yaşar.

Fark'a indiren kelâmdır "Muhammedûn Resûlullāh",
Fark ile birlikte Cem' edenlerin tutunduğu Hablullāh!5

1. Mûcid: İcâd eden
2. Muhtâr: İhtiyâr eden
3. Nefs-i Emmâre: Emreden nefis
4. Ed Dinü Nâsihâtu: Din nâsihattır. Hadîs-i şerîf.
5. Hablullāh: Allāh'ın ipi

Yazan: Suat Gültepe

Etiketler:
Ersancan Ersancan
Üyenin Yeni Konuları
Üyenin Populer Konuları
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 990
favori
like
share