Burundi


Burundi, kuzeyinde Ruanda, doğusunda Tanzanya, batısında Tanganika Gölü ve Zaire bulunan bir Orta Afrika Cumhuriyeti'dir. Denizden uzak, dağlık bir ülkedir. Burundi batıdan doğuya doğru çeşitli bölgelere ayrılır. Tanganika Gölü'nün kuzeyi alçaktır. Afrika kıtasının en önemli havzalarından ikisi, Nü ile Kongo havzalarının birer bölümü, Burundi sınırları içindedir. Bu havzaların akaçlama alanı içinde kalan üçgen yayla geniş bir alanı kaplar. En yüksek noktası 2.760 metreye varır ve doğuya doğru alçalır. Doğuda ise bir çöküntü yer alır. Ülkenin iklimi tropik olmakla birlikte, top*raklarının büyük bir bölümünün yüksekliği 1.500 metrenin üzerinde olduğu için iklimi çok sıcak değildir. Düzensiz yağışlar kimi zaman yıllık ürünü yok eder ve kıtlığa yol açar. Burundi'de fil, pars, aslan, timsah, suaygırı ve babun gibi hayvan türleri yaşar.

Burundi'ye ilişkin bilgiler

Yüzölçümü: 27.834 km2.
Nüfus: 4.989.000 (1987).
Yönetim şekli: Tek partili cumhuriyet.
Başkent: Bujumbura.

Coğrafi özellikler: Dağlarla kaplı, Nil ve Kongo ırmaklarının akaçlama bölgelerini ayıran engebeli topraklar.
Başlıca ürünler: Muz, manyok, tropik meyve ve sebzeler.
Başlıca ihracat ürünleri: Kahve, pamuk ve çay. ÖNEMLİ KENTLER: Bujumbura, Kitega.
Eğitim: Zorunlu değildir; nüfusun yalnızca yüzde 25'inin ilkokul eğitiminden geçtiği sanılmaktadır.
Burundi, Afrika'da en yoğun nüfusu olan ülkelerden biridir. Tanganika Gölü kıyısında bulunan başkent Bujumbura çarpıcı görünü*müyle çok etkileyicidir ve Burundi'nin en önemli kentidir. Halkının büyük çoğunluğu çiftçilikle geçinir, dış ülkelere satılan başlıca ürünler pamuk ve kahvedir. Ayrıca çay, fasulye, tatlı patates, mısır ve bir kök bitkisiolan manyok yetiştirilir; sığır, koyun ve keçi beslenir. Nüfusun yüzde 85'ini oluşturan Ba-hutular, İS 2. yüzyılda Orta Afrika'ya gelen Bantular'dandır (bak. ırk). Ülkede yaşayan başka bir grup da sığır yetiştiriciliği yapan uzun boylu Batusiler'dir. Ortalama boyları 1,80 metrenin üzerindedir. Sığır yetiştiriciliği Batusiler'e ekonomik bir güç kazandırmanın yanı sıra, toplumsal konumlarında da üstün*lük sağlar. Ticaret ilişkilerinde bu sığırları gerektiğinde güvence olarak kullanırlar.
Batusiler'in 15. yüzyılda Nil vadisinden ya da Etiyopya'dan geldikleri ve Bahutular üze*rinde egemenlik kurdukları sanılmaktadır. 1891'de bölge Alman Doğu Afrikası'na bağ*landı. I. Dünya Savaşı'ndan sonra, Ruanda-Urundi adı verilen toprakların güney bölümü*nü oluşturdu ve Milletler Cemiyeti'nce (daha sonra Birleşmiş Milletler) Belçika'nın yöneti*mine verildi. 1962'de bağımsız bir krallık olan Urundi, adını yeniden Burundi olarak değiş*tirdi ve 1966'da ülkede cumhuriyet ilan edildi. Burundi bugün hâlâ başlıca ekonomik etkinli*ği tarım olan gelişmemiş bir ülkedir. Maden*cilik ve sanayi işkollarında gelişmişlik düzeyi çok düşük olduğundan, ülke uluslararası ku*ruluşlardan gelecek dış yardıma bağımlıdır. Ulaşım ve iletişim oldukça zayıftır, başlıca ti*caret yolu Tanganika Gölü'dür.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1319
favori
like
share