Dominik Cumhuriyeti


Dominik Cumhuriyeti Bayrağı


Dominik Cumhuriyeti (İspanyolca República Dominicana, okunuşu 'Republika Dominikana'), Karayipler'deki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır; Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır.
Dominik Cumhuriyeti, Hispaniola Adası'nın üçte ikilik doğu bölümünde yer alır. Batısında Haiti Cumhuriyeti vardır. Hispaniola Adası, Batı Hint Adalan'ndan olan Büyük Antiller'in ikinci büyük adaşı*dır. İspanyol sömürgesi olduğu dönemde adaya Santo Domingo denirken, günümüzde Haiti olarak da anılır. Dominik Cumhuriyeti'nde ılıman bir tropik iklim egemendir. Özellikle kuzey kesimine bol yağış getiren Alize rüzgâr*larının yanı sıra, ciddi tehlikeler yaratan ka*sırgalar görülür.
Ülkeyi kuzeybatı-güneydoğu doğrultusun*da kesen sıradağlar ve derin vadiler vardır. Batı kesimi kıraç topraklarla kaplıdır. Orta Cordillera Sıradağlan'nın en yüksek tepesi olan Duarte Doruğu 3.175 metredir. Ülkenin en be*reketli topraklan Cibao Vadisi'ndedir. Baş*
lıca ırmakları Yaque del Norte, Yaque del Sur ve Yuna'dır. Akarsu ağızlarında timsahla*ra rastlanır. Çeşitli kuşlar, göl çevrelerinde flamingolar bulunur. Deniz hayvanları çok çeşitlidir. Nüfusun büyük bir bölümü Yerliler ile Avrupalılar'ın karışımıyla ortaya çıkan Mestizolar'dan oluşur. Avrupalılar ve Siyah*lar azınlık durumundadır. Resmi dil olan İs*panyolca'nın dışında çeşitli Avrupa dilleri ko*nuşulur.


Dominik Cumhuriyeti'ne ilişkin bilgiler
Yüzölçümü: 48.730 km²
Nüfus: 8 721 594 kişi (2002 tahmini)
Yönetim: Cumhuriyet
Başkent: Santo Domingo
Para Birimi: Dominik Pesosu
Dil: İspanyolca
Doğal yapı: Batı Hint Adaları'ndaki Hispaniola Ada-sı'nın üçte ikilik doğu bölümünde yer alır; sıradağ*lar, yaylalar ve vadilerle kaplıdır.
Başlıca ürünler: Şeker, muz, kahve, kakao, tütün.
Önemli kentler: Santo Domingo, Santiago de tos Caballeros, La Romana, San Pedro de Macoris.
Eğitim: 7-14 yaş grubu için öğrenim zorunludur.
Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir, başkenti Santo Domingo da Amerika'lardaki ilk sömürge başkentiydi. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pekçok hükümet tarafından idare edilmiştir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.
Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti, yakla*şık 1 milyon kişinin yaşadığı Santo Domingo, Ozama Irmağı'nın ağzında yer alır. 1496'da, Kristof Kolomb'un kardeşi Bartolomeo Ko*lomb tarafından kurulan kentte Kristof Ko*lomb'un gömülü olduğu 1514 tarihli bir kated*ral ve Yenidünya'nın ilk üniversitesi sayılan Santo Domingo Özerk Üniversitesi (1538) vardır. Ülkenin ikinci büyük kenti Santiago de los Caballeros kuzeyde, Yaque del Norte Irmağı kıyısında yer alır.

Ülke ekonomisi tarıma dayalıdır. Tarım da*ha çok verimli topraklan olan Cibao Vadisi'yle başkent yakınlarında yoğunlaşmıştır. Başlıca ürünler şekerkamışı, mısır, pirinç, tü*tün ve kakaodur.
Kıyılarda yetişen maun, sedir ve çam ağaç*ları kereste olarak dış ülkelere satılır. Orta Cordillera Sıradağları'nda sığır yetiştirilir. Te*mel sanayi kolları şeker, rom, puro ve sigara üretimi, madencilik ve turizmdir. Başlıca ma*denler boksit ve demir cevheridir.
Karayolları oldukça yeterlidir. 1.700 km uzunluğundaki demiryolları genellikle şeker taşımacılığında kullanılır. Sulama ve hid*roelektrik enerji üretiminde ırmaklardan ya*rarlanılır.
Hispaniola Adası 1492'de Kristof Kolomb tarafından keşfedildi. 18. yüzyıl sonlarına ka*dar İspanya'nın sömürgesi olarak kaldı. İspan*ya, Fransa ve İngiltere arasındaki sömürge*cilik savaşları sırasında 1795'te adanın tümü önce Fransa'ya; 1809'da da doğu bölümü ye*niden İspanya'ya geçti. 1821'de Dominik Cumhuriyeti ilan edildi. Daha sonra ülkeye giren Haiti birlikleri yönetime el koydu ve kö*leliği kaldırdı. 1844'te Haiti'nin işgaline son verildi ve ülke yeniden bağımsızlığına kavuş*tu. 1905'te ABD Dominik'in gümrük yöneti*mine el koydu. 1916'da ise ülkeyi işgal etti. Bu işgal 1924'e kadar sürdü. ABD gözetimin*de yapılan seçimlerden kısa bir süre sonra 1930'da Rafael Leonidas Trujillo Molina dik*tatörlüğünü ilan ederek yönetime el koydu. Mutlak ve acımasız bir diktatörlük uygulayan Trujillo 1961'de öldürüldü. 1963'te başa ge*çen reformcu devlet başkanı Juan Bosch'un yönetimi sadece yedi ay sürdü. 1965'te ABD, halktan destek gören bir devrimci hareketi bastırarak, Dominik'i bir kez daha işgal etti. 1966'da başkan olan Joaquin Balaguer ABD ile sıkı bağlar kurdu. 1982'de ılımlı reformcu bir hükümet başa geçtiyse de 1988'de Joaquin Balaguer yeniden seçildi. Dominik'te güçle-şen yaşam koşulları grevlerin ve protesto gösterilerinin yayılmasına yol açtı.

İklim
Dominik Cumhuriyeti’nin tropik bir iklimi vardır fakat mevsimsel sıcaklık değişimlerinden çok bölgesel sıcaklık farklılıkları görülmektedir. Ağustos bunaltıcı şekilde sıcak olur. Ülkede iki yağmurlu mevsim vardır, Ekim’den Mayıs’a kadar kuzey kıyıları, Mayıs’tan Ekim’e kadar güney kıyıları yağmurlu olur. Bu durumda eğer ülkenin tümünü gezmek istiyorsanız mutlaka yağmurluk getirilmelidir. Bu yağmurlar sadece serinletici etkilidir ve yarım gün sürer. Haziran-Eylül ayları kasırga mevsimidir.

Konsolusluk
Dominik Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu Nişantaşı'ndadır. Telefonu: 0212 248 36 13'tür.

Para
Dominik Cumhuriyeti’nde kullanılacak en kullanışlı para birimi Amerikan Dolarıdır. Kırsal kesimlerde kredi kartı ve çek kullanışlı değildir.ayrı yeten

Etkinlikler - Gezim
Dominik Cumhuriyeti dağlık bölgelerde uzun yürüşler yapmak için size birçok seçenek sunar. Ülkede sadece ulusal parklarda değil korunmamış kilometrelerce uzanan plajlarda da keşfedilecek çok şey vardır. Sörf için özellikle kuzey ve doğu kıyıları olmak üzere mükemmel yerler vardır. Ayrıca Bahia Samana’nın güneyi sörf için iyidir. Dalış, Dominik Cumhuriyeti’nde sevilen başka bir spordur ve birçok otel bunun için ders ve sertifika sunar. Kuzey kıyılarında dalış yapmak ve gemi enkazlarını keşfetmek için iyi noktalar vardır. Buna rağmen kuzey kıyılarının suyu daha sıcak ve daha korunmalıdır. Bisikletle gezmek ülkenin doğal güzelliğini görebilmek için en iyi yollardan birisidir ve bunu size yaşatmak için bisiklet kiralayacağınız için yerler vardır.

Doğal Çevre
Dominik Cumhuriyeti geçmişte yoğun yağmur ormanları ve başka hiçbir yerde bulunmayan 1500 türü kapsayan çeşitli bitki örtüsü ile kaplıydı. Bugün birçok bataklık kurumuş ve ağaçlar kömür için kesilmiştir fakat hala korunmuş kesimler vardır. Ülkede yoksulluk ve aşırı nüfus gibi ciddi problemler vardır. Dominik Cumhuriyeti’ndeki birçok örgüt artan nüfus ile ekosistem üzerindeki baskı arasında sağlam bir ilişki kurmak için çalışmaktadır. Tüm bunlara rağmen Dominik Cumhuriyeti sahip olduğu ciddi güzellikteki sayfiye yerleri, mangrov bataklıkları, dağlık ormanları, çiçek açan düzinelerce ağaçları ve 218’den fazla kuş türü ile övünmektedir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1002
favori
like
share