Dominika Cumhuriyeti

Dominika Bayrağı


Dominika, Batı Hint Adaları'nda küçük, bağımsız bir devlettir. Karayib Denizi'yle At*las Okyanusu arasında bulunan adalar zinciri*nin bir parçasıdır. Guadeloupe ile Martinik arasında yer alan oval biçimli adanın uzunlu*ğu 47 km, en geniş yeri ise 26 kilometredir. Son derece güzel, dağlık bir ada olan Domini*ka'nm ortasında uzanan, ormanlarla örtülü sı*radağlar Diablotin Dağları'nda 1.447 metreye ulaşır. Bol yağmur alan adada çok sayıda akar*su vardır. En etkileyici görünümlerden birine sahip olan Kaynayan Göl'ün sulan, bir gayzer*den gelen sıcak gaz ve buharla, sürekli hareket içindedir (bak. Gayzer). Adada yaban domuz*lan, kemiriciler, opossumlar, iguanalar ve boa yılanlan yaşar. Ayrıca 135 değişik kuş türü vardır. Mavi tepelikli kolibriler ve çok renkli papağanlar bunlar arasındadır.

Dominika Arması

Dominika'ya ilişkin bilgiler
Yüzölçümü: 750 km2
Nüfus: 87.700 (1987)
Yönetim: Cumhuriyet
Başkent: Roseau
Para Birimi: 1 Doğu Karayip doları = 100 sent
Dil: İngilizce, Fransızca, Creole
Din: Katolik Hristiyanlık
Doğal yapı: Dominika, merkezinde bir dağ sırası uza*nan, zengin bitki örtüsüne sahip engebeli, küçük bir adadır.
Başlıca sanayi kolları: Tarım, turizm.
Önemli kentler: Roseau, Marigot, Portsmouth.Halkın büyük çoğunluğu Afrika kökenli Siyahlar'dan oluşur. Bir de Afrikalı-Avrupalı karışımı melezler vardır. Ama adaya gelen ilk göçmenler Fransızlar olduğu için, bugün halk arasında Fransızca'nın bozulmuş bir biçimi konuşulur. Portsmouth yakınlanndaki Prince Rupert Koyu'nda Yerliler'den oluşan küçük bir yerleşim birimi vardır. Toprakları oldukça verimli olan Dominika Adası misket limonla*rı ve muzlarıyla tanınır. Öteki ürünler kakao, mango, avokado, greyfurt, portakal, kahve, rom, kurutulmuş hindistancevizi içi ve va*nilyadır. Batı kıyısındaki başkent Roseau adanın en kalabalık kentidir. En işlek limanı ise Portsmouth'tur.

Tarih

Dominika, Kristof Kolomb'un 1493'te ikin*ci seferi sırasında keşfettiği ilk adadır. Adayı bir pazar günü görmüş olduğu için ona Latin*ce pazar anlamına gelen dies dominicd'dan dolayı Dominika adını vermişti. Fransa bura*da 1632'de bir sömürge kurdu, ama savaşçı Yerliler Avrupalılar'a karşı uzun süre direndi*ler. 18. yüzyıldaki savaşlar sırasında ada İn*giltere ve Fransa arasında birçok kez el değiş*tirdi. 1805'te Dominika bir İngiliz sömürgesi oldu. 1958'de katıldığı Batı Hint Adaları Fe*derasyonu 1962'de dağıldı. 1967'den sonra dış ilişkiler ve savunma açısından İngiltere'ye bağlı, içişlerinde bağımsız bir devlet oldu. 1978'de bağımsızlığını ilan ederek Dominika Cumhuriyeti adını aldı.


Dominika, Küçük Antiller’de devlet. Kuzeyinde Guadeloupe, güneyinde Martinik Adaları bulunur. Yüzey Biçimleri: Ada, volkanik kökenlidir. Verimli topraklara ve dünyanın ikinci büyük kaynar gölüne sahiptir. Adanın omurgasını oluşturan yüksek sırttan, kıyı şeridine doğru birkaç ırmak iner. İklim ve Bitki Örtüsü: Zengin volkanik toprakta yetişen sık tropikal bitki örtüsü, adanın beşte ikisini kaplar. İklimi sıcak ve nemlidir. Topraklarının ancak onda biri ekilebilir durumdadır. Yaban hayatın korunduğu Morne Trios Pitos Ulusal Parkı, turistlerin gözde uğrak yeridir. Ekonomi: Plantasyonlar (muz, kakao, yeşil limon, kopra, vanilya), ponza ve balıkçılıkla birlikte temel geçim kaynaklarını oluşturur. Gıda maddeleri ithal etmek durumundadır. Ekonomik büyümenin temelini turizm oluşturur. Tarih: Kristof Kolomb, 1493’te keşfettiği bu adaya Dominika adını verdi. İspanyol ve Fransızların egemenliğinde kaldı. 1763’te İngilizlerin eline geçti (Paris Antlaşması). 1967’de İngiliz Milletler Topluluğu’na katıldı, 1978’de bağımsızlığını elde etti. Ülkede süregelen şiddet ve siyasî istikrarsızlık ortamı, kronik az gelişmişliğe bağlıdır. Bunda, sık sık yaşanan ve büyük yıkımlara yol açan kasırgaların da (Ağustos 1979) önemli payı vardır. 1980’deki genel seçimler muhafazakârların zaferiyle sonuçlanmış, iki darbe girişimi sonrası siyasî yaşam karışmıştır. Dominika, İngiliz Milletler Topluluğu, Birleşmiş Milletler ve Karayibler Topluluğu’na üyedir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 906
favori
like
share