İZMİR Apollonia

İZMİR Apollonia Tarihi

İZMİR Apollonia Resimleri
Mysia’nın güneyindeki Apollonia, Soma’nın doğusunda, Kaikos’un (Bakırçay) kollarından Yağcılı çayının yanı başındaki Asar tepe üzerindedir. Bu antik kentin hemen yanında Hamidiye, Çerkes Hamidiye veya Çerkesköy isimleriyle bilinen bir köy vardır.
Apollonia isminin Hellen diline uydurulmuş bir Anadolu sözcüğü olabileceğini Prof.Bilge Umar’dan öğreniyoruz:
"Bugün antik kentin kalıntıları Hamidiye köyü ilerisindeki Yağcılı Çayı’nın kenarında, Asartepe üzerinde çevreye dağılmış durumdadır. Yaklaşık 150 m yüksekliğindeki tepe hem çok dik hem de kayalıktır. Tepe üzerindeki düzlükte ise çok az da olsa bazı temel izleri dikkati çekmektedir. Bunun dışında Apollonia’dan günümüze hemen hemen hiçbir kalıntı gelmemiştir. Ancak yörede çok sayıda çanak, çömlek ve pişmiş toprak parçalarına rastlanmakta oluşu buradaki bir yerleşime işaret etmektedir. Yalnızca Yağcılı Çayı üzerinde ortaçağ’dan kalma bir köprü dikkati çekmektedir.”
Hellen dilinde Apollon’un yurdu veya memleketi anlamında kullanılan bu sözcük ile tanımlanan, Anadolu’da bazı küçük kentler daha vardır. Psidia’da, Uluborlu’da, Mysia’da, Apollon gölündeki adacıkta, Lydia’da Buldan yakınlarında, Lykia’da Kılınçılı köyü batısında ve Karya’da Medet köyündeki yerleşim alanları diğer örneklerdir.
Strabon: “ovadan ve kentten doğuya doğru giderken yüksekçe bir yerde kurulmuş Mysia kenti” diye söz etmiştir.Apollonia’nin geçmişi ile ilgili yeterli bir bilgimiz yoktur. Xenephon, Anabasis isimli eserinde buraya değinmiştir.Buna dayanarak kentin M.Ö.400 yıllarında var olduğunu söyleyebiliriz. Bugün antik kentin kalıntılarını Hamidiye köyü ilerisindeki Yağcılı çayının solundaki Asar tepe üzerinde çevreye dağılmış durumdadır.Yaklaşık 150 m. yüksekliğindeki tepe hem çok dik hem de kayalıktır.
Tepe üzerindeki düzlükte ise çok az da olsa bazı temel izleri dikkati çekmektedir. Bunun dışında Apollonia’dan günümüze hemen hemen hiçbir kalıntı gelememiştir. Ancak yörede çok sayıda çanak çömlek parçalarına rastlanmakta oluşu,buradaki bir yerleşime işaret etmektedir.
Yalnızca Yağcılı çayı üzerinde Orta Çağdan kalan bir köprü kalıntısı dikkati çekmektedir.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 641
favori
like
share