Muğla Üniversitesi

Muğla Üniversitesi Tarihi

Muğla Üniversitesi Resimleri

Üniversitemiz, 03 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Üniversitemizin kuruluşunda Fen-Edebiyat, Su Ürünleri Teknik Eğitim ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu yer almıştır. Muğla’daki ilk yüksek öğrenim birimleri ise 1975 yılında Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmış olan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu ile 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan Muğla Meslek Yüksekokuludur.Üniversitemizin kurulmasıyla Muğla İşletmecilik Yüksekokulu İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine, Muğla Meslek Yüksekokulu da Üniversitemize bağlanmıştır.

Sosyal İmkanlar:Üniversitemiz öğrencilerinin önemli bir kısmı yerleşke içinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 1337 kişilik kız ve 1300 kişilik erkek öğrenci yurtlarından yararlanmaktadırlar. Yurt hakkı kazanamayan öğrenciler ise özel girişimcilerin işlettikleri yurt ve pansiyonlarda kalmakta veya ev kiralamaktadırlar. Yurtlarda kuaför, lostra, terzihane, oyun salonu, kütüphane, hobi odaları, masa tenisi, bilardo, satranç ve çeşitli spor faaliyetlerinin yapılabileceği salonlar ile çalışma salonları mevcuttur.Ortaca, Fethiye ve Ula’daki öğrencilerimiz ise bu ilçelerde bulunan yurtlardan yararlanmaktadırlar.
Üniversitemiz Merkez Kampusünde Öğrenci Sarayı, Türk Evi, Mavi Çatı gibi seçkin mekânlarda öğrencilere hizmet verilmektedir. Öğrenciler Öğrenci Sarayında tabldot, alakart, ekonomik menü; Türk Evinde pide, ızgara, lahmacun türleri; Mavi Çatıda hafif gıda seçenekleriyle öğle ve akşam yemeği ihtiyaçlarını uygun fiyatlarda giderebilmektedirler. Kentin merkezinde yer alan Meslek Yüksekokulu ve Kötekli girişinde bulunan Beden Eğitimi ve Yüksekokulu ile İlçelerdeki yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızda da kantin ve kafeterya hizmetleri verilmektedir.
Üniversitemiz öğrencilerinin muayene ve tedavileri Sağlık Merkezimizde yapılmaktadır. Merkez bünyesinde bulunan Laboratuvar, Acil, Diş Polikliniklerinin yanı sıra Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminde bütün öğrencilere hizmet sunulmaktadır. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma imkânı olmayan öğrencilerin tedavi giderleri üniversite tarafından karşılanmakta; Sağlık Merkezinde sorunları giderilemeyen öğrenciler Muğla Devlet Hastanesi ile çevre illerdeki üniversitelerin Tıp Fakültelerinin Araştırma ve Uygulama Hastanelerine sevk edilmektedir. Ayrıca kentimizde bulunan tam donanımlı bir özel hastane de hizmet vermektedir.Üniversitemizde her bir sınıfa en az bir öğretim üyesi akademik danışman olarak atanmaktadır. Akademik danışmanlar, öğretim hayatınız süresince ders alma, sınavlar, üniversite ile ilgili kurallar ve eğitim-öğretimle ilgili diğer konularda öğrencilere yol göstermektedirler.
Sıtkı Koçman Vakfı ve Muğla Üniversitesi Geliştirme Derneği tarafından başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize öğretim yılı süresince burs verilmektedir. Ayrıca, Üniversitemizde her yıl başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere öğle yemeği yardımı yapılmaktadır. İhtiyaç sahibi başarılı öğrenciler, burs için eğitim-öğretimin başlamasının ardından bir ay içinde adı geçen birimlere başvurabilirler.Üniversitemiz öğrencileri, kantin ve kafeteryalarımızda yarı zamanlı çalışma olanağına da sahiptirler.

Yabancı Dil Öğretimi:Muğla Üniversitesinde dileyen öğrenciler kontenjan dahilinde bir yıl süreli 30 haftalık Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt olabilirler. Programa katılmak isteyen öğrenciler dönem başında açılan Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavına girmelidirler.
Teknik Eğitim Fakültesi; Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat ve Konaklama İşletmeciliği bölümü ile Meslek Yüksekokullarının Dış Ticaret, Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programlarında Yabancı Dil Hazırlık Programı zorunludur.
Eğitim-Öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavını başaranlar ya da Üniversitenin eş değerliğini kabul ettiği (son iki yılda alınmış olmak şartıyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPEsınavlarının birinden başarılı olduğunu veya KPDS sınavından en az 60 aldığını kanıtlayanlar hazırlık programından muaf tutulurlar ve kazandıkları bölüme doğrudan kayıt yaptırabilirler.
Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programında başarısız olan öğrencilerin, birinci sınıfa kayıtları yapılır. Ancak bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar Üniversitede açılacak muafiyet sınavında başarılı olmaları gerekir.
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programını başarıyla bitiren ve Yabancı Dil Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavında 60 ya da üzerinde not alan öğrenciler ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarıyla birlikte Seçmeli Yabancı Dil Destek Programına devam edebilirler.

FAKÜLTELER

Eğitim Fakültesi:

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş ve 13.07.2000 tarih ve 24108 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak tüzel kişilik kazanmıştır.
İlköğretim Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü (Tezsiz Yüksek Lisans ), Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü (Tezsiz Yüksek Lisans), Eğitim Bilimleri Bölümü (Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinden olusmaktadır.
Fakültemizin derslikler bloğunda bulunan 105 m2lik bir sınıfımız Teknoloji Sınıfı olarak düzenlenmektedir. Fen Bilgisi Laboratuarı için hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

Fen Edebiyat Fakültesi:Üniversitemiz 2 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuş ve 10 Kasım 1992’de Prof.Dr.Ethem Ruhi FIĞLALI’nın kurucu Rektör olarak atanmasıyla tüzel kişilik kazanmıştır.
Fen Edebiyat Fakültesi; Rektör Prof.Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI’nın Dekanlığını bizzat üstlenmesiyle faaliyete geçmiştir. 1993-1994 öğretim yılında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ve Matematik bölümlerine öğrenci alınmış, daha sonra 1994-1995 öğretim yılında İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri, 1995-1996 öğretim yılında Biyoloji Bölümü, 1997-1998 öğretim yılında Fizik ve Kimya bölümleri, 2000-2001 öğretim yılında Felsefe bölümünde eğitim-öğretim başlamıştır.
1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ve Matematik Bölümleri olmak üzere iki bölümü faaliyete geçirilerek öğrenci alınmıştır. Halen Matematik, Biyoloji (I. ve II. Öğretim), Fizik, Kimya, İstatistik, Türk Dili ve Edebiyatı (I. Ve II. öğretim), Sosyoloji, Tarih, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe bölümlerinde Eğitim Öğretim Faaliyetleri sürdürülen Fakültede; öğrencisi bulunmayan Arkeoloji, Sanat Tarihi, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Mütercim Tercümanlık, Psikoloji bölümleriyle birlikte toplam 17 bölüm bulunmaktadır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

Fakültemiz, 21 Ocak 1975 tarihinde Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksekokulu adı ile kurulmuş, 1982 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla İşletmecilik Yüksekokulu olarak faaliyetlerine devam etmiş olup; 1992’de kurulan Muğla Üniversitesi’nde adı ve bağlantısı değiştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmüştür.Lisans düzeyinde eğitim öğretim yapan fakültemizde, 1992-1993 eğitim-öğretim yılında sadece İşletme Bölümü bulunurken 1993-1994 eğitim-öğretim yılında İktisat Bölümü ve bu bölümlerin ikinci öğretimleri devreye girmiştir. 1995-1996 eğitim-öğretim yılında Kamu Yönetimi Bölümü açılmıştır. Fakültemizde halen İşletme, İşletme İkinci Öğretim, İktisat, İktisat İkinci Öğretim ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren ikinci öğretimler kaldırıldığından 1.sınıflara öğrenci kabul edilmemiştir. Ancak 2001-2002 eğitim-öğretim yılı başından itibaren İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin ikinci öğretimlerine tekrar öğrenci kabul edilmiştir.
Fakültemiz bünyesinde bulunan Çalışma ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümü, Maliye Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde ise henüz eğitim öğretim yapılmamaktadır.
Fakültemiz, bilim ve teknolojinin hızla değiştiği, dolayısıyla ekonomik ve sosyal değişimin de kaçınılmaz olduğu çağımızda, Türkiye’nin ve dünyanın değişen ve gelişen ekonomik, sosyal, sosyal,teknolojik olaylarını takip etmek, uygulamak, bu alanda ihtiyaç duyulan iyi eğitim almış yönetici ve uzmanları yetiştirmek amacını taşımaktadır.Fakültemizde fiilen görev yapan akademik personel sayısı 1992’de 31 iken 2003 yılında 78 ulaşmıştır. Bu personelden 7 araştırma görevlisi 2547 sayılı kanunun 35.maddesi uyarınca başka üniversitelerde öğrenimlerini sürdürmektedir. 1 Yardımcı Doçent 2547 sayılı kanunun 39.maddesi uyarınca Yurt dışında, 3 Yardımcı Doçent 2547 sayılı kanunun 38.maddesi uyarınca başka kurumlarda görevlendirilmişlerdir. 19 Araştırma Görevlisi ise Enstitü kadrosunda olup, 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fakültemizde görev yapmaktadır. Fakültemizde fiilen 17’i personel, 7 de Vakıf personeli görev yapmaktadır.
Fakültemizde kuruluşundan bugüne kadar 7 Dekan görev yapmıştır.Fakültemiz 1999-2003 yılları arasında 6 katlı derslik bloğu, 6 katlı idari blok ve 2 şer katlı 2 adet amfi bloğundan oluşan 16980 m² kapalı alana sahip binalarda eğitim-öğretimini sürdürmüş, 2003-2004 eğitim-öğretim başından itibaren ise Sayın Sıtkı KOÇMAN tarafından yaptırılan 2 katlı derslik bloğu ve 3 katlı idari bloktan oluşan 7383 m² kapalı alana sahip binalara taşınmıştır.

İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Master ve Doktora Programları ile eğitimini sürdürmektedir.

Su Ürünleri Fakültesi:

Fakültemiz, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuş, Ağustos 2003 yılında yapılan Dekan atanmasıyla tüzel kişilik kazanmış olan Fakültemizin amaçları; Dünya standartlarında, eğitim, araştırma,uygulamalar ve bunların oluşturduğu sinerjik işbirlikleri ile su ürünleri sektörüne hizmet ederek güçlü, dinamik, sorun çözücü, ortak aklın gücüne inanan, akademik kadrosu, çalışanları ve öğrencileriyle toplumun gelişimine katkıda bulunan saygın ve öncü bir kurum olmak,
Dünya standartlarında, çağdaş, üretken bilim insanlarının rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim-öğretimle; Atatürk ilke ve inkîlapları ışığında, çağdaş, ülkesinin ve insanlığın çıkarlarına öncelik veren, toplumun gelişimine katkı sağlayacak coşku ve bilinçte, sosyal, doğal ve tarihi çevresine saygılı, örnek ve öğretici davranışlar kazanmış, bilimsel ve analitik düşünen, sorun çözme bilgi ve becerileri gelişmiş, bireysel gelişimini sürdürebilecek potansiyeli kazanmış, işbirliğini önemseyen, saygı, sevgi ve hoşgörülü davranışlarıyla insanlara hizmet etmeyi görev edinmiş Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmek,
Zengin su ürünleri potansiyeli olan Muğla ve yöresini, uluslar arası platformda hak ettiği konumuna getirmekte öncülük etmektir.
Su ürünleri sektöründe nitelikli ve uluslararası alanda çalışabilecek su ürünleri mühendisleri yetiştirmek, su ürünleri sektör temsilcilerinden oluşan bir danışma konseyi oluşturarak; eğitim, araştırma vb. çalışmaları gereksinimlere göre yapmak, Muğla il ve ilçelerinin su ürünleri potansiyeli ile hak ettiği örnek ve aranan konuma gelmesine katkı sağlamak amacıyla ilgili kişi ve kurumların sinerji oluşturacak birlikteliğine öncülük etmek, sektörden gelen talepler doğrultusunda işgücünün niteliklerinin artırılması amacıyla sektöre yönelik eğitim programları sunmak ve su ürünleri sektörü ile ilgili konularda kongre, panel, seminer düzenleyerek sektörün daha iyi anlaşılmasını ve sorunlarının belirlenmesini sağlamaktır.

BÖLÜMLER: Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde, Temel Bilimler Bölümü, Yetiştiricilik ve Hastalık Bölümü ve Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü yer almaktadır.

Teknik Eğitim Fakültesi:Teknik Eğitim Fakültesi, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuş, şubat 1995 yılında yapılan Dekan atanmasıyla tüzel kişilik kazanmıştır. Halen Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi ve Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü adli iki bölümle hizmet vermekte olup altı tane de açılmayı bekleyen bölümü vardır.
Ülkemizin iyi yetişmiş teknik personele ihtiyacı yadsınamaz. Halen yeterli düzeyde teknik eleman bulamayan kamu ve özel sektörün kaliteli eleman açığı, meslek eğitimi veren orta öğretim seviyesindeki eğitim kuruluşları ve çıraklık eğitimi ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Endüstrinin ihtiyacı olan teknik ara elemanlar ise 2 ve 4 yıllık yüksekokullardan mezun olanlarca karşılanmaktadır.
Lisans düzeyinde Eğitim-Öğretim yapan Fakültemizde,1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü , 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü faaliyete başlamıştır.

Yukarrıda adı geçen fakültelerin yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi,Mimarlık veMühendislik Fakülteleri ile eğitimini sürdürmektedir.

ENSTİTÜLER

Fen Bilimleri Enstitüsü:

03/07/1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun’un ek 25/e maddesi uyarınca kurulmuş, 1994 yılında eğitim-öğretim çalışmalarına başlamış ve halen tezli yüksek lisans programında 11 anabilim dalı, (Biyoloji, Çevre Bilimleri, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Enerji, Fizik, İlköğretim(Fen Bilgisi Öğretmenliği), İstatistik, Kimya, Matematik, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi, Su Ürünleri);
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalında 4 programda, (Biyoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği) eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Enstitüler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirlendiği şekli ile üniversitelerde fakültelerde ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapmak amacıyla kurulan yükseköğretim kurumlarıdır.1994-1995 yılında Yabancı Dil Hazırlık programı vererek eğitim - öğretime başlamış olup, 2001-2002 eğitim öğretim yılından itibaren yabancı dil hazırlık programı kaldırılarak, öğrencinin ders aşamasına geçebilmesi için ÜDS, KPDS ve benzeri ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan dil sınavlarından 40 ve buna eşdeğer puan almış olma zorunluluğu getirilmiştir.Anabilim Dallarımız ilgili Fakültelerin laboratuvar ve teknik imkanlarından yararlanmaktadır.Enstitümüz, Üniversitemiz Kötekli Kampüsünde bulunan Teknik Eğitim Fakültesinin 4. katında idari hizmet vermekte olup, eğitim öğretim faaliyetleri ilgili Fakültelerde anabilim dallarına tahsis edilen kısımlarda sürdürülmektedir.

Sosyal Bilimleri Enstitüsü:2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirlendiği şekli ile enstitüler üniversitelerin fakültelerinde ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürüten yükseköğretim kurumudur.Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 30.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun’un ek 25/e maddesi uyarınca kurulmuş 1993 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini, Muğla Üniversitesinin vizyon ve misyonu ile belirlenmiş ilkeleri ve uluslar arası bilimsel ve akademik ölçütleri temel hedef alan ve lisans üstü eğitim vermek amacıyla oluşturulmuş üniversitenin temel bir organıdır.


YÜKSEKOKULLAR

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu:

Üniversitemiz’in Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü iken, 2l Temmuz 1995 gün ve 22350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2809 sayılı Kanun’un ek 30. Maddesine göre Üniversitemize bağlı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu olarak kurulmasına karar verilmiştir.
Dört yıllık eğitim ile öğrencilerimiz öğretmenlik hakkını elde etmekle birlikte, Rekreasyon bölümü ile turistik yörelerimize hizmet verebilirler. Antrenörlük bölümü ile de çeşitli takımların antrenör ihtiyacını karşılayabilirler. Spor Yöneticiliği bölümü ile ülkemizin çeşitli birim ve kademelerinde yönetici olarak görev alabilirler. Ayrıca Üniversitelerin ilgili birimlerinde ve akademik kadrolarında da görev alabilirler.
Egzersiz Fizyolojisi Laboratuvarı.

Fethiye Sağlık Yüksekokulu:

2002/2003 Eğitim-Öğretim yılında 41.425 m2 kampüs alanı içinde Sağlık Yüksekokulumuz 2.684 m2 üzerine bodrum+3 kat olarak inşa edilmiştir. Toplam 10 derslik 3 laboratuar bulunmaktadır.
2002/2003 Eğitim-Öğretim yılında toplam 30 öğrenciyle öğretime başlamıştır. 2003/2004 Eğitim-Öğretim yılında Hemşirelik bölümünün yanında Sağlık Memurluğu bölümü 30 öğrenciyle öğretime açılmıştır. Halen Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu bölümü mevcuttur.
Yüksekokulumuzda Bilgisayar, Tıbbi Laboratuar olmak üzere iki laboratuar ve öğrencilerin meslek esasları uygulaması yapmaları için maketlerin ve hasta yatağının bulunduğu bir uygulama odası bulunmaktadır.

Muğla Sağlık Yüksekokulu:Yüksekokulumuz Sağlık Hizmetlerinde verimliliği arttırmak amacıyla I. Ulusal Sağlık Kongresinde belirlenen hedefler doğrultusunda "Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma Projesi" kapsamında 10/10/1996 tarih ve 96/8655 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Sağlık Yüksekokullarının Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Lisesi binalarında faaliyet göstermesi için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 22/11/1996 tarihinde imzalanan protokol ile mevcut bina 19/12/1999 tarihli Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü yazısı ile 20 yıllığına Üniversitemize devredilmiştir.Yüksekokulumuz 04/02/1997 tarihinde okul müdürü atanması ile tüzel kimlik kazanmıştır. Protokol hükümleri çerçevesinde 10/03/1997 tarihinde bina ve demirbaşları teslim alınarak 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında Hemşirelik Bölümü ile I. Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Memurluğu Bölümü açılmıştır. Halen iki bölüm halinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Binanın şehir merkezinde olması ve Sağlık kuruluşlarına yakın olması büyük avantajdır. Bölümler : Hemşirelik Bölümü ve Sağlık Memurluğu Bölümleriyle gerekli olan işgücünü karsılamaktadır.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu:

Üniversitemizin 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kuruluş kanununda bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu eğitim vermektedir.
2001-2002 eğitim-öğretim yılında Seyahat İşletmeciliği ve Konaklama İşletmeciliği bölümlerinde öğretime başlanmıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren, her iki bölüme de İkinci Öğretim öğrencisi alınmaya başlanmıştır.


MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Dalaman Meslek Yüksekokulu:Dalaman Meslek Yüksekokulu 1999-2000 Eğitim Öğretim Yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı ve Seyahat ve Tur İşletmeciliği Programları ile Ortaca Meslek Yüksekokulunda eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. Yüksekokulumuz, 2002-2003 Eğitim Öğretim Yılı faaliyetlerine SEKA Dalaman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve Dalaman Belediyesi tarafından Yüksekokul alanı olarak ilan edilen binalardan oluşan bugünkü yerleşkesinde devam etmeye başlamıştır.

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu:

Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediye Başkanlığı ve Muğla Üniversitesi Rektörlüğü arasında 08/12/1997 tarihinde imzalanan protokol ile Fethiye’de Meslek Yüksekokulu açılması öngörülmüş, Protokol gereği Muğla Üniversitesi Rektörlüğü gerekli girişimleri yaparak Fethiye Meslek Yüksekokulu’nun 1998-1999 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Turizm ve otelcilik Programı ile Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği olmak üzere iki programla faaliyete geçmesini sağlamıştır. Fethiye Kaymakamı Sayın Mustafa KARSLIOĞLU’nun girişimleri ile 11/06/1999 tarihinde Patlangıç Mahallesinde temeli atılan Yüksekokulumuzun 3800 m² kullanım alanlı esas hizmet binası, hayırsever işadamı Sayın Sıktı KOÇMAN, Fethiye Ticaret Odası ve diğer hayırseverlerin nakdi yardımları ile hızla tamamlanmış ve Ocak 2000’de taşınmıştır. Sayın Sıtkı KOÇMAN’ın Yüksekokulumuz binasının yapımına katkıları ve özellikle gençliğin eğitimine verdiği önem nedeniyle Yüksekokulumuz ismi Fethiye Ali Sıktı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.


Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu:Milas Meslek yüksekokulu, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında Milas ilçesinde Restorasyon Programı ile faaliyete başlamıştır.
1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında Halıcılık, Turizm ve Otelcilik, Takı Tasarımı ve Süstaşları İşlemeciliği Programları, 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında ise Turizm ve Otelcilik (İÖ) ile Halıcılık (İÖ) programları faaliyete geçmiştir. Milaslı hayırseverlerden Halil GÜMÜŞEL ve Halil Özler, Özler iş hanının üst kısmını beş yıllığına Meslek Yüksekokulumuza bedelsiz olarak kiraya vermişlerdir. Milaslı hayırsever vatandaşların katkısıyla temeli atılan ve devletin imkanları ile tamamlanamayan Milas Meslek Yüksekokulu binasının yapımını karşılık beklemeden Mayıs 2001 tarihine kadar bitirme taahhüdünde bulunan ve işin tamamlanması için gerekli olan 512.553.658.812. TL. tutarındaki bedeli Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Vakfına ayıran hayır sever iş adamı Sayın Sıtkı KOÇMAN’ın ismi Meslek Yüksekokulumuza verilmiştir.
Yüksekokulumuzda Teknik programlar olarak Restorasyon, Halıcılık, Takı Tasarımı ve Süstaşı İşlemeciliği programları bulunmaktadır. İktisadi ve İdari programlarda ise Turizm ve Otel İşletmeciliği, Muhasebe, İşletmecilik ve Pazarlama bölümleri bulunmaktadır.


Muğla Meslek Yüksekokulu:

Yüksek Okulumuz 1989-1990 Eğitim-Öğretim Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ait binada eğitim-öğretime başlamış olup, Kasım 1992’deÜniversitemizin kurulmasıyla Muğla Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
1994-1995 Eğitim-Öğretim Yıllarını mülkiyeti Üniversitemize ait Kötekli Köyü girişindeki binada gerçekleştiren Yüksek Okulumuz, 1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılı başında Muğla İl Özel İdaresi tarafından Turizm (TUREM) Eğitim Merkezi olarak yaptırılan Eğergediği Mevkiindeki binaya, 2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı başında ise Kötekli Kampüsü içerisindeki Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yaptırılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin boşaltmış olduğu binaya taşınmış ve eğitim-öğretime bu binalarda devam etmiştir. 2003-2004 eğitim-öğretim Yılı başında şehir merkezinde yer alan yeni hizmet binasına taşınan Yüksek Okulumuzda halen onbir normal, onüç ikinci öğretim Programımızla eğitim-öğretime devam edilmektedir.

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama-Büro Yönetimi ve Sekreterlik-Elektrik-Çocuk Gelişimi-Endüstriyel Elektronik -Dış Ticaret -Harita-Kadastro -Muhasebe-İnşaat -Radyo ve Televizyon Yayımcılığı -Makine -Turizm ve Otel İşletmeciliği -Mobilya-Dekorasyon-Turizm ve Seyahat İşletmeciliği -Otomotiv alanlarında eleman yetiştirmektedir.


Ortaca Meslek Yüksekokulu:

Yüksekokulumuz 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz önderliğinde Ortaca halkının büyük desteği ile bir apartman binasında Turizm Otelcilik Programı ve Seracılık Programı olarak 38 öğrenci ile eğitim ve öğretime baslamıştır. 1995-1996 yılında Seracılık Programından 16 ögrenci ile ilk mezunlarını veren okulumuz 1996-1997 öğretim yılında da Turizm OtelcilikProgramından 14 öğrenci ile ilk mezunlarını vermiştir. 1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılı başında Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ethem Ruhi FIGLALI’ nin büyük çabasıyla şu anki hizmet binasına taşınan okulumuz fiziki olanaklarıyla yöreye yeterli hizmet verecek noktaya hızla ilerlemektedir. 1998-1999 Eğitim Öğretim yılında yörenin ihtiyaçlarını göz önüne alan Üniversite Senatosunun kararı ile , Su Ürünleri ve Bahçe Ziraatı ile Turizm Otelcilik Programı’nın II. öğretim Programını devreye sokularak mevcut program sayısını 5’ e ulaştırmıştır. 1999-2000 Eğitim Öğretim Yılı’nda Peyzaj Teknikerliği Programı ile Dalaman Meslek Yüksekokulu’na ait Seyahat ve Tur Işletmeciliği ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programlarının da Yüksekokulumuz bünyesine aktarılmasıyla mevcut program sayısı 8’ e ulasmıştır. 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılında yörenin ihtiyaçlarını göz önüne alan Üniversite Senatosu kararıyla Peyzaj Teknikerliği ile Seyahat ve Tur Isletmeciliğinin 2. Öğretimlerini de devreye sokarak mevcut program sayısı 10’ a çıkarılmıstır. 2002-2003 Eğitim ve Öğretim yılında Dalaman Meslek Yuksekokulunun açılması ve ikinci öğretim programlarının kapatılması ile Aktif Program sayımız 5 e inmiştir. 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılı’nda ise Dalaman Meslek Yüksekokulu’na ait Seyahat ve Tur İşletmeciliği programı yeniden Yüksekokulumuz bünyesine katılmıştır.


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu:

Yüksekokulumuz Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol ile açılmış, 14/12/1992 tarihinde Yüksekokul Müdürünün atanması ile tüzel kişilik kazanmıştır. 18 Ocak 1993 tarihinde Hemşirelik Programı ile eğitim- öğretime başlayan yüksekokulumuzda 1994-1995 eğitim- öğretim yılından itibaren Optisyenlik Programı da açılmıştır. Sağlık şurası kararları doğrultusunda Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik eğitiminin liseye dayalı lisans düzeyine çıkartılması ve Bakanlar Kurulu kararıyla Sağlık Yüksekokullarının açılması sonucu 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Hemşirelik Programına öğrenci alınmamıştır. Hemşirelik Programı 1998-1999 eğitim-öğretim yılında son mezununu vererek faaliyetine son verilmiştir. Yüksekokulumuz 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Tıbbi Laboratuvar Programının açılmasıyla, halen Optisyenlik ve Tıbbi Laboratuvar Programında eğitim- öğretim faaliyetini sürdürmektedir.
Optisyenlik ve Tıbbi Laboratuvar Programlarıyla eğitim vermektedir.


Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu:Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.05.1994 tarihli kararıyla kurulan Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu, 1994-1995 eğitim-öğretim yılında, Arıcılık ve İklimlendirme-Soğutma Programı olmak üzere iki programla eğitim-öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuz 23.05.2000 tarihinde yeni binasına taşınarak program sayısını altıya çıkarmış olup halen faal olan programlarımız aşağıda belirtilmiştir.
Yüksekokulumuz Muğla merkezine 15 km uzaklıktadır.Muğla merkez ile ulaşım Ula Belediyesi tarafından işletilen otobüslerle sağlanmaktadır. Otobüsler her yarım saatte bir Ula-Muğla, Muğla-Ula arasında hizmet vermektedir.


Datça Meslek Yüksekokulu,Köyceğiz Meslek Yüksekokulu,Yatağan Meslek Yüksekokulu da Muğla üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarıdır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2663
favori
like
share