Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği, araştırmalarda ve zeka ölçümlerinde en sık kullanılan araçlardan biridir. Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır, alt -teslerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama esasının belirginliği, psikometrik özelliklerin doyuruculuğu, bu ölçeğin tercih edilmesine katkıda bulunmaktadır.

Bir tanesi yedek olmak üzere 6 alt testten oluşan sözel ölçeklerle; soyut sembollerle çalışabilme becerisindeki yeterlilik, bugüne kadar aldığı eğitimden sağladığı fayda, sözel hafıza becerileri, sözel akıcılık boyutunda ki yeterliliği değerlendirilmektedir.

Bir tanesi yedek olarak ayrılan 6 alt testen oluşan performans ölçekleri ise; çocuğun çevreyle sözel olmayan temaslarının kalitesini, algısal uyaranla motor tepkiyi ne ölçüdü bütünleştirebildiğini ve hızlı çalışabilme yapabilme becerisini ölçmektedir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1841
favori
like
share
burkaybey69 Tarih: 26.05.2009 19:36
teşekkürler