M.O. 4000'ler
Kalkolitik donem

M.O. 3000 - 2000
ilk Tunç Cağı

M.O. 2000 - 1200/1100
Orta Tunç cağı ve Son Tunç cağları

M.O. 1800
Denizli'nin Arz ava Sayasal Birliği içinde yer olması

M.O. 1200
Deniz kavimleri göçü

M.O. 1100'ler
Deniz kavimleri göçüyle Hitit Devleti'nin yıkılması

M.O. 546
Ahamenis Kralı II.Kiros'un Lidya Krallığı'nı ortadan kaldırması

M.O. 360
Hellespontos, Misya, Lidya ve Karya satraplarının Pers merkezi yetkesine bas kaldırışı

M.O. 334
Büyük İskender'in Anadolu seferi ile Denizli yöresindeki Pers etkinliğine son verilmesi

M.O. 246
ll.Antiokus'un karisi Laodikeia'yı ziyareti sırasında Laodikeia kentinin kurulması

M.O. 188
Roma, Bergama, Selevkoslar arasında barış antlaşmasının yapılması

649
Muaviye'nin Kıbrıs seferi

1070
Türklerin Denizli'de ilk kez görülmeleri

1077
Denizli'nin Türklerce fethi

1097
Kentin Bizansın eline geçmesi

1102
l.Kılıç Arslan'ın Denizli'ye fethi

1119
Denizli'nin yeniden Bizans'ın eline geçmesi

1148
Haçlılar'ın Denizli'den geçmeleri

1190
Frederik Barbaros komutasındaki bir Haçlı Ordusu'nun Denizli'den geçmesi

1207
Denizli'nin yeniden Türkler'in eline geçmesi

1259
Türkmenlerin Denizli'nin yönetimini ele geçirmeleri

1288
Denizli'nin Germiyanogulları egemenliğine girmesi

1300 - 1368
Denizli'de İnançogulları egemenliği

1368
Denizli'ni yeniden Germiyanogulları egemenliğine girmesi

1391
Denizli'nin Osmanlılar'ın eline geçmesi

1403
Timur'un Denizli'yi Germiyanoğulları'na geri vermesi

1429
Denizli'nin kesin olarak Osmanlı egemenliğine girmesi

1874
Denizli'de ilk Rüştiye Mektebi'nin açılması

1876
Denizli'de ilk Belediyenin kurulması

1879
İzmir-Aydın demiryolunun Sarayköy'e dek uzatılmasına ilişkin bir antlaşmanın yapılması

1883
Yapılan yönetim değişikliği ile Denizli'nin Sarayköy, Buldan ve Tavas kazalarının bağlandığı bir sancak haline getirilmesi

1884
Çal Kazası'nın Denizli sancağına bağlanması

1888
Acıpayam Kazası'nın, Denizli sancağına bağlanması, Sarayköy demiryolu hattının Dinar'a dek uzatılmasının kararlaştırılması

1910
Denizli'nin "Bağımsız Mutasarrıflık" haline getirilmesi

22 Mart 1919
İzmir'de toplanan Reddi İlhak Kongresi'ne Denizli'den bir kurulun katılması

25 Nisan 1919
İstanbul Hükümeti'nin Şehzade Abdurrahim Efendi başkanlığındaki bir öğüt kurulunun Denizli'ye göndermesi

15 Mayıs 1919
İzmir'in Yunanlılar'ca işgali üzerine, Denizli'de bir protesto mitingi düzenlenmesi

16 Mayıs 1919
Yunan işgalinin protesto edilmesi amacıyla Tavas'ta da bir miting düzenlenmesi

17 Mayıs 1919
İşgale karsı Çal'da bir miting düzenlenmesi

29 Mayıs 1919
Denizli'de Redde-i ilhak Cemiyeti'nin kurulması

8 Haziran 1919
Sarayköy'de bir Kuka-yi Milliye Cephesi'nin oluşturulması

10 Haziran 1919
Denizli Heyet-i Milliye'nin kurulması ve Sarayköy cephesinin oluşturulması

3 Ağustos 1919
İstanbul Hükümeti'nin Denizli'de incelemelerde bulunmak üzere Jandarma Genel Komutanı Ali Kemal Paşa'yı göndermesi

7 Ağustos 1919
Denizli Mutassarrıfı Faik Bey'in Dahiliye Nezareti'ne bir telgraf çekerek, Kuka-yi Milliye'nin dağıtılması buyruğunu geri çevirmesi

18 Ağustos 1919
Denizli delegelerinin Sivas Kongresi'ne katılmak üzere kentten ayrılması

12 Ocak 1920
Emin Efendi ve Faik Bey'in İstanbul'da toplanan Meclis-i Mebusan'a Denizli milletvekili olarak katılması

21 Haziran 1920
Çopur Musa çetesinin Çivril'i basması

5 Temmuz 1920
Yunanlılar'ın Buldan'a ve Çal'ın bazı köylerine girmesi

8 Temmuz 1920
Demirci Mehmet EFE'nin adamlarından Soketli Ali EFE'nin Denizli'de öldürülmesi

9 Temmuz 1920
Denizli'ye giren Demirci Mehmet EFE'nin, Soketli Ali EFE'nin ölümünden sorumlu tuttuğu 60 kişiyi öldürtmesi

29 Temmuz 1920
Yarbay Nazmı Bey'in 57.Tümen Komutan ive Mutasarrıf vekili olarak Denizli'ye gelmesi

18 Ocak 1921
Çivril'in Yunan işgaline uğraması

1 Nisan 1921
Çivril'in ikinci bir kez işgale uğraması

30 Ağustos 1922
Çivril'in Büyük Taarruzla birlikte Yunan işgalinden kurtarılması

4 Eylül 1922
Buldan'ın işgalden kurtarılması

Etiketler:
Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 649
favori
like
share
KaRaKıZ Tarih: 15.10.2008 15:09
bu ne şimdi