Bir tarım ve hayvancılık kenti olan Siverek’te meraya bağlı hayvancılık ve geleneksel (klasik) tarım, en büyük geçim kaynağı olarak devam etmektedir. İlçemizde kan davaları yüzyıllarca halkı bezdirmiş ancak, son dönemlerde yapılan çalışmalarla aşiretler arası kan davalarına son verilerek barış çabaları Siverek’e yeni bir çehre kazandırmıştır. Ataerkil aile yapısının hakim olduğu yöremizde sayıca azalmakla birlikte daha ziyade kırsal kesimde çok kadınlı evliliklere rastlanılmaktadır.
İlçe halkı genelde okumaya meraklıdır. Okumuş üst düzeyde görev almış kişilerin sayıları artmakla birlikte okuma yazma oranı yükselmektedir.
İlçede belli başlı tarihi ve kültürel eserler olarak Siverek Kalesi, Ulu Camii, Çeribaşı Camii, Gülabibey Camii, Haliliye Camii, Yer altı Hamamı,Hacı Pınar Çeşmesi ve Eski Hükümet Konağını sayabiliriz.

Eğitim :
Şanlıurfa İli ilçelerinden en büyüğü olan ilçemiz,eğitim düzeyi bakımından son yıllarda çok önemli gelişmeler göstermiş, bu gelişme eğitim alanında yapılan yeni yatırımlarla daha da hız kazanmıştır.İlçe halkı eğitim meselesine çok duyarlı ve isteklidir. İlçemizde kırsal alandaki mezralarda yaşayan öğrencilerin eğitim ve öğrenimini karşılamak amacıyla 1999-2000 eğitim yılında “75. Yıl Yatılı Bölge İlköğretim Okulu” faaliyete girmiştir.Bu okulda halen 683 öğrenci öğrenim görmektedir.2000-2001 yılında ise “Şehit Öğretmen Cuma İbiş Pansiyonlu İlköğretim Okulu” faaliyete girmiş olup,bu okulda 197 öğrenci öğrenimini sürdürmektedir. İlçe halkı okullaşma oranının artması için her türlü desteği vermektedir. İlçemizde 1 Öğretmen evi ve 1 Halk Kütüphanesi bulunmaktadır.Eski Hükümet Konağının bir bölümü ise Kültür Evi olarak hizmet vermektedir.

İlçemiz merkezinde 22, köylerde 192 olmak üzere toplam 214 adet İlköğretim okulu mevcuttur. İlçe merkezinde 8.641 kız, 12.053 erkek öğrenci olmak üzere toplam 20.694 öğrenci öğrenim görmektedir. Köy İlköğretim okullarında ise 4.576 kız, 7339 erkek olmak üzere toplam 11.915 öğrenci öğrenim görmektedir. İlçe merkezinde toplam 440 ilköğretim öğretmeni görev yapmakta olup, köy ilköğretim okullarında ise 333 öğretmen görev yapmaktadır. Merkez ve köy İlköğretim okullarında 14 sınıf öğretmenine ihtiyaç vardır.

c) Yüksek Öğrenim:
İlçemizde Harran Üniversitesine bağlı Siverek Meslek Yüksek Okulu 1994 yılında eğitim ve öğretim hizmetine açılmıştır. 80 kız ve 69 erkek öğrenci olmak üzere toplam 149 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğretmen sayısı 10 olup, Gıda Teknoloji, Muhasebe ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümleri olmak üzere 3.bölümden oluşmuştur.Okul Endüstri Meslek Lisesi ek binasında hizmet vermektedir.

d) Halk Eğitim:
Çeşitli alanlarda bir çok kurslar açılarak yaygın eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.Bu yıl İlçe merkezinde toplam 84 kurs açılmış olup, 1052 kursiyer kurslara katılmıştır. Köylerde ise toplam 96 kurs açılmış olup, 2.314 kursiyer kurslara katılmıştır.

2003-2004 öğretim yılında açılan kurs sayısı aşağıya çıkartılmıştır.
1-Biçki-Dikiş
2-Giyim
3-Nakış
4-Kuaförlük Kursları
5-Anne Çocuk Eğitim programı
6-Bilgisayar
7-Ev Ekonomisi
8-1.Dönem Okuma Yazma Kursları
9-II.Dönem Okuma Yazma Kursları

Kültür :
Kuzey Mezopotamya da yer alan Siverek bölgede diğer kentler gibi tarihin bir çok uygarlıklarına tanık olmuş bir çok imparatorluğun istilasına uğramıştır. Uygarlığın beşiği olan Mezopotamya'nın en önemli yerinde kurulan Siverek’te bu yüzden Arap, İran, Azeri ve Helen izleri görülmektedir.

Şehir kültüründe etkili bir başka faktör, iç bölgelerinin, Akdeniz ve Çöl iklimlerinin kesişim noktasında kurulu olmasıdır. Güneye doğru alçalarak uzanan ovada çöl ikliminin etkileri belirginleştiğinde yarı göçer yaşam geleneği devam etmektedir. Yaz mevsiminde Karacadağ da bir çok köy kıl çadırlarında yaşamaktadırlar. Hayvancılık ile çadır yaşamı bir kültür halini almıştır. Doğu, Güneydoğu ve Siverek’te Batı ve Kuzeybatı yerleşik yaşama kültürü ağır basar. Su ve değişik bitkilerle tarım insan yaşamını başka bir biçimde etkilemiştir. Evler daha düzenli çoğunlukla iki katlıdır. Ancak son dönemlerde çok katlı binalar yapılmaktadır. Siverek’in yeşile tutkusu oldukça fazladır.
Merkezde tipik Anadolu evleri ve mimarisinde gelenek ve göreneklerin ağır bastığı bir yaşama tarzı vardır. Konuşulan dil Türkçe Azeri lehçesidir.

siverek 1.dönem okuma yazma kursları, siverek anne çocuk eğitim programı, siverek biçki-dikiş, siverek bilgisayar, siverek eğitim, siverek eğitim ve kültür, siverek ev ekonomisi, siverek giyim, siverek halk eğitim, siverek kuaförlük kursları, siverek kültür, siverek nakış, siverek yüksek öğrenim, siverek ıı.dönem okuma yazma kursları

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 891
favori
like
share