Yapı, Camii olarak tasarlanmıştır. Suruç İlçesi’nin 15. km Güney doğusundaki Alizer Köyü’nde yer almaktadır. Yaptıran peygamber efendimizin soyundan gelen Mekke Emiri Şeyh Muhammed 5. torunu olan Pir Aliefzeli ve oğlu şeyh Muhammed Şâhabeddin tarafında köyün kurulmasıyla birlikte Eyyubiler zamanında yapıldığı söylenir. Yapılış tarihi M.S1285 (Hicri 684) (Diyanet işler Başkanlığının Resmi kayıt) yılı olarak bilinmektedir. Arsa alanı 520 m2 cami alanı 240 m2, cemaat kapasitesi 350 kişiliktir. Yerleşim durumu müstakildir. Cami şu anda ibadete açıktır. İmam-hatip odası vardır. Kayyım-müezzin, hizmetli odası ve kütüphanesi yoktur. Yapı, Suruç’un en eski camisidir. Caminin çok defa onarım gördüğü bellidir. Yapı, köy meydanının ortasında yolun kenarında bulunmaktadır. Duvarlarla çevrili bir bahçe içerisinde yer almaktadır.gir giriş kapısının üstünde Şeyh seyyid pir Alizade el Emiri kitabesi vardır İçeriden ve dışarıdan kayda değer bir süslemeye sahip değildir. Çok kez onarım ve değişiklik geçirdiğinden, oldukça yeni bir görünüme sahiptir. Yapı hakkında kayıtlı bilgi bulunamamıştır. Suruç Kaymakamlığınca 1996 yılında hazırlanan Suruç Yıllığındaki bilgiler çok kısıtlıdır. Suruç’un tarihi eserleri ile ilgili yapılan çalışma ve araştırmanın yetersizliği işimizi oldukça zorlaştırmıştır. Eserin Eyyubiler dönemine ya da diğer dönemlere ait olduğunu gösteren kanıtlar yoktur.Seyit Pir Aliefzeli ve oğlu şeyh Muhammed Şâhabeddin KabirleriCami, eski planında tek kubbeli ve toprak damlı olarak görülmektedir. Fakat şu anda çatısı düz olan cami, dikdörtgen planlıdır ve içten sivri tonozla örtülüdür. Harim kısmı ortadan, dört iri kolonla uzunlamasına iki sahaya ayrılmıştır. İçten sıvalı olan caminin dıştaki malzemeleri kesme taş ve beyaz taştan oluşmaktadır. Harim (harem bölümü), güneyden bir dikdörtgen formlu pencere, doğudan iki dikdörtgen formlu pencere, kuzeyden iki dikdörtgen formlu pencere ile aydınlanmaktadır. Batı tarafında penceresi bulunmaktadır. Son cemaat yerinden, harim kısmına giriş kapısı sivri kemerle bir niş içindeki oldukça sade görünüşlü ahşap bir kapıdır.


Son cemaat yeri, dikdörtgen planlıdır. Beş geniş sivri kemerle hareklendirilmiştir. Mihrabı oldukça sade, yarım daire profillidir ve yeşile boyanmıştır. Son cemaat yerindeki bir dikdörtgen formlu pencere ile cami aydınlatılmıştır. Mekanda harim giriş kapısı hariç, sağında dikdörtgen formlu bir kapı daha bulunmaktadır ki burası da harime açılmaktadır. Mekanın sivri kemerleri arasına üç kitabe konmuştur. Fakat çok tahrip olduğundan, okunması olanaksızlaşmıştır. Ayrıca kapının üst kısmında Seyyit Pir Aliefzeli El-emiri eski bir yazı bulunmaktadır.PİR ALİ EFZELİNİN SOY ŞECERESİSeceresi Osmanlı padişahı Sultan Reşat ayrıca Urfa mahkemesi ve dönemin Urfa'nın en büyük alimleri 20 kişi tarafından ve naki-bul eşrafa kayıtlı olan seceresi kardeşi şeyh İbrahim (Şanlıurfa'nın Harran tarafında yaşamaktadırlar 5 köy *emiriler ) ile birlikte aşağıda sunulmuştur.PirAliefzelinin soyunda gelen insanların yerlşim alanları olarak türkiyede ana köy ile birlikte bir mezrası bulunmaktadır genel olarak suriyenin Rakka vilayetine dahil olan Tilebyet ilçesi ve Halep ilinin Aynelarap ilçesine bağlı yerleşik alanlarda yaşamaktadırlar Aşiret konumunu alan köylerin isim olarak Alizer aşireti olarak bilinmektedir. Seyyid Piraliefzelinin soyundan büyük yiğitler çıkmıştır Şeyh Muhammed şahabeddin Seyyid şerif şükri Seyyid cume şeyh Seyyid ibe şeyh Seyyid kose muhammed gibi terihe damgasını vuran bu yigitler halen büyük şerefle isimleri anılmaktadır.

ALİZER AŞİRETİNDE BARINAN KABİLELER1) İSEREMAN
2) RECEBAN
3) MELLAN
4) BEYREMAN
5) ŞEY İBRAMAN
6) ŞEYH HESENAN
7) MİRZAN
8) CABIRAN
9) MAŞAN
10) AYNTAPLIYAN
11) ŞERKİYAN
12) İZOLİYAN


YAŞADIKLARI YERLEŞİK YERLER


Türkiye'deki yerlerşik yerleri :


Alizer köyü
Musik köyü
Mersinde 150 Ev
Osmaniyede 30 Ev
Antepte 100 Ev

Şanlıurfa. Suruç. Ve Ceylanpınar da toplam 40 Ev


Suriye'deki yerlerşik yerleri:Korük (abuheye) 500 Ev
Kosık 200 Ev
Gırbenaf 200 E v
Hemtopık 400 Ev
Salok 300 Ev
İfbane 500 Ev
Rekka 300 Ev
Tılebyet 300 Ev
Aynelarap 100 Ev
Aynisa 100 Ev
Kamışlı 400 Ev
Cısnısuğir 400 Ev
Selle 300 Ev
Herebeysa 300 Ev
Şam 500 Ev

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2164
favori
like
share
huseyinx2 Tarih: 27.01.2010 21:13
vay be benim koy