SAĞLIK HİZMETLERİ1- YERLEŞİM DURUMU:Sağlık Grup Başkanlığı , bünyesinde 1 hastane, 1 verem savaş dispanseri, 1 ana-çocuk sağlığı merkezi, 6 sağlık ocağı ve 11 sağlık evi bulunmaktadır. 2 Nolu Sağlık Ocağı İlçemiz Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Binasında hizmet vermektedir.2- PERSONEL- GÖREV VE ARAÇ DURUMU :Devlet Hastanesi, 1984 yılında yapılmıştır. 3 katlı, Kaloriferli ve 50 yataklı olup, döner sermaye ile çalışan devlet hastanesinde Genel Cerrahi 2( Sözleşmeli ) , K.B.B Uzmanı 1, kadın-doğum uzman 3, Üroloji Uzmanı 1, Anestezi Uzmanı l( Askerde), Aile Hekimi 1 (Askerde), Göz Hastalıkları Uzmanı 1 ( Asker ) Pratisyen Doktoru 6 doktor , 1 Eczacı ve 2 Acil Yardımcı Tıp Teknikeri bulunmaktadır.

Hastanede halen Kadrolu Müdür Vekili 1, Hemşire 22, Ebe 5, tıbbi sekreter 5, ayniyat saymanı 1, memur 2 , sağlık memuru 4, röntgen teknisyeni 5, Anestezi Teknisyeni 4, laboratuar teknisyeni 6 (1 Asker), hizmetli 3, Teknisyen Yardımcısı 1 ve Şöfor 1 olmak üzere toplam 85 personel görev yapmaktadır. Hastanenin 2 Dahiliye Uzmanı, 1 Çocuk Hastalıkları Uzmanı, 1 Nüroloji Uzmanı , 1 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, 1 Radyodiknostik Uzmanı , 1 Biyo Kimya Uzmanı , 5 Pratisyen Hekim , 1 Diyetisyen Uzmanı , 1 Şef, 1 Hastane Müdür, 1 Ambar Memuru , 1 Tıbbi Teknoloğ , 3 Veri Hazırlama kontrol İşletmeni, 1 Daktiloğraf , 3 şoförü , 1 Gasal, 1 Sıhhi Teknisyen, 1 Makine Teknisyeni , 1 Elektrik Teknisyeni , 2 Aşçı, 1 Terzi ve 2 Bekçi’ye ihtiyaç bulunmaktadır.

7 lojmanı ve 4 ambulansı olan hastanede; 2 ameliyat masası, 1 narkoz cihazı, 1 otoklav, 1 röntgen cihazı, 1 Etüv, 1 Aspiratör ve 1 seyyar lamba (ameliyat için) bulunmaktadır. 4 adet Ambulans bulunmaktadır.İlçe Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi 1997 Yılında hizmete girmiştir. Aracı olmayan, 3 katlı ve kaloriferli olup.5 lojmanı bulunan merkezde, 1 Doktor (askerde ), görev yapmaktadır. Birim şu anda faal olarak görev yapmamaktadır.

2 Doktor,2 Hemşire,4 Ebe,1 Laboratuar Teknisyeni,1 Sağlık Memuru,1 Tıbbi Sekreter,1 Ayniyat Saymanı, 1 Ambar Memuru ve 2 Hizmetliye ihtiyaç vardır.

Verem Savaş Dispanseri, Ana-çocuk sağlığı merkezi ile birlikte 1997 Yılında hizmete girmiştir. Aracı olmayan 3 katlı ve kaloriferli olup, 5 lojmanı (Ana-çocuk merkezi ile birlikte) olan dispanserde, 2 doktor, 2 hemşire görev yapmaktadır.

İlçe genelinde 2 tanesi merkezde olmak üzere 6 sağlık ocağı ve 11 tane de sağlık Evi bulunmaktadır.

Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı 1966 Yılında dernek tarafından yaptırılmıştır. 2 kattı ve kalorifersiz olup 4 lojmanı ve 1994 model SW Renault aracı bulunun ocakta, 1’i Sağlık Grup Başkanı olmak üzere 4 doktor, 6 sağlık memuru, 1 memur, 1 Tıbbi Sekreter, 1 çevre sağlık teknisyeni, 1 Laboratuar Tek., 2 Röntgen Teknisyeni, 2 Sıtma İşçisi , 1 şoför, 2 Hizmetli 6 ebe ve 2 hemşire görev yapmaktadır. Binaya ek olarak Eylül 2004 tarihinde Yeşil Kart Bürosu yapılmıştır. Ocakta 1 araç,1 röntgen cihazı, 1 EKG cihazı ve 1 bilgisayar mevcuttur.

Bir araç, bir bilgisayar ve 2 klima ile 4 Hemşire,4 Ebe,1 Laboratuar Teknisyeni ve 2 hizmetliye ihtiyaç vardır.

2 Nolu Sağlık Ocağı 2004 yılında faaliyete geçmiş olup 4 doktor, 1 sağlık memuru, 2 ebe ve 1 hemşire ve 1 Tıbbi Sekreter ve 1 Hizmetli bulunmaktadır. 3,hemşire,4 ebe,1 labaratuvar teknisyeni ve 2 hizmetli’ye ihtiyaç vardır.

Onbirnisan Sağlık Ocağı 2002 yılında yeni binası yapılmış olup,1. Katı Hizmet Binası 2 katı Lojman toplam 3 katlıdır, kalorifersiz olup.aracı yoktur.Ocak kadrosunda 4 doktor ( 1 Asker, 1 Suruç Devlet Hastanesinde Geçici Görevde ),2 ebe, 1 hemşire, 1 Laboratuar Teknisyeni, 1 Sağlık Memuru ve 1 Tıbbi Sekreter bulunmaktadır.Mürşitpınar Sağlık Ocağında; 2 doktor, 1 Ebe, 1 Sağlık Memuru görev yapmaktadır. 1 katlı ve kalorifersiz olup 4 lojmanı bulunmaktadır. 2 ebe ve 2 hemşireye ihtiyaç vardır.Yanaloba Sağlık Ocağında; 3 doktor( 1 Suruç Devlet Hastanesinde geçici görevli) 1 Hemşire, 2 ebe ve 1 sağlık memuru bulunmaktadır. Sağlık ocağı tek katlı ve kalorifersiz olup 4 lojmanı mevcuttur.YANALOBA 112 Acil serviste; 4 Sözleşmeli Doktor, 4 acil tıp teknisyeni,3 paramedik görev yapmaktadır. 1tam donanımlı Ambulansı bulunmaktadır.

1 Pretesye hekime,1 A.T.T.ne ve 2 paramedike ihtiyaç vardır.Yukarıoylum Sağlık Ocağında; 1 Doktor 1 ebe,1 Sağlık Memuru vardır. Aracı bulunmayan ocağın 4 tane lojmanı mevcuttur.

İlçeye bağlı 11 köyde sağlık evi bulunmaktadır. Mevcut 11 sağlık evinden sadece Ziyaret, Küçükova ve Aşağı Karıncalı Köylerinde 1 er ebe vardır. Harmanalan Bilge, Çaykara, Kara.Karaca, Köseler, Özgören, Sallıkuyu ( Oymaklı Köyü'ne bağlı mezra) ve Yatırtepe Köylerindeki sağlık evlerinde ebe bulunmadığı için buralar faal değildir. Binalar personel yokluğundan dolayı boş olduğu için yıpranmakta ve onarım gerekmektedir.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1961
favori
like
share