[URL=http://imageshack.us]


Osmanlı imparatorluğu döneminde 1847 tarihinde Orta Okul seviyesinde’ (Rüştiye) okullarını yaygın hâle getirebilmek için “Mekteb-i rüştiye Nezareti” kuruldu. Esat Saffet Paşanın da hazırladığı 1369 tarihli Maarif (Milli Eğitim) tüzüğünde Rüştiyelerden bir derece daha yüksek ve bu günkü lise seviyesinde olan “İdadi”lerden bahsedilmiştir. İdadiler o zamanki yüksek okullar için Öğrenci ve aynı zamanda da devletin üst kademelerine memur yetiştirmek üzere kurulmuş ve ona göre program uygulanmıştır. İdadiler Osmanlı Devletinin belli başlı vilayet, önemine göre de sancak, merkezlerinde birer idadi binası yapılmıştır. İşte binanın ilk yapılış amacı da budur.

O dönemde milli mimarimizi geliştirecek mimarlarımız olmadığından, binaların resim ve planlan Paris sefiri Esat Paşa tarafından gönderilmiştir. Çoğaltılarak bu planlar diğer vilayetlerde de uygulanmıştır. Bu nedenle İdadi Mekteplerinin biçimleri Paris Mekteplerine uygundur. Bu okulların planlarının mimarları hakkında yeterli bilgi yoktur.Binalar genelde simetrik ve dikdörtgen kitle biçimindedir. Okul (İzmit İdadisi) pencere bantlan “Air Nouveau”dır. Kitabesine göre 1885-1886 yıllarında yapılmıştır.1886-1887 yıllarında Mekteb-i İdadi olarak hizmete girmiştir. Kitabesinde (Sultân ikinci) Mahmut’un torunu ve Sultan Abdülmecid’in oğlu ikinci Abdülhamit tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. 19 y.y. ikinci yarısındaki para birimi ile 439.785 kuruşa mal olmuştur. Yapıldığı yer İnönü Caddesi ile Alemdar Caddesinin kesiştiği , yolun alt tarafındadır. O zaman gazetelerde çıkan tebliğ ile temel atma merasimi Türkiye dahilinde ilan olmuştur.Okulun inşaatı iki senede bitirilmiştir. 31.08.1887′de açılma resmi yapılmıştır.

Altı kişilik idare ve talim heyeti ile bir sınıflı olarak 12 Eylül 1888′de derse başlanmıştır. Bu mektep 1892 sene-; sinde 8 mezun vermiştir. Bunu takriben 22 yıl zarfında memlekete 152 mezun yetiştirmiştir. Birinci Dünya Savaşında hastane olarak kullanılmıştır. Öğrenciler başka bir binaya nakledilmiştir. Yunanlılar İzmit’i işgal ettiklerinde okulu kapatarak eşyasını yağma etmişlerdir. - İzmit’in geri alınmasından sonra 1922 yılı başında Orta Okul olarak yeniden açılmıştır. O günden beri derslere muntazaman devam edilmiştir, öğrenci azlığı nedeni ile bir ara ilkokul olarak kullanılmıştır. Orta Okul bugünkü Kız Enstitüsüne taşınmıştır.

1931 yılında Maarif Vekaleti 10.000′den fazla para harcayarak tamir edilmiş ve tekrar Orta Okul olarak açılmıştır. 31 Ekim 1945′de Liseye çevrilmiştir. 1956-1959 mali yıllarında 245.000 lira gönderilmek sureti ile bu ahşap bina betonarmeye döndürülmüştür. Dört sınıf ilave edilerek esaslı bir şekilde tamir edilmiş ve genişletilmiştir. 1965 yılında ise, Orta Okuldan ayrılarak karşısındaki binasına taşınmıştır. Merkez Orta Okulu olarak devam etmiş, 1993-1994 öğretim yılında tekrar GAZİ LİSESİ olarak eğitim - öğretime başlamıştır. Daha sonra ihtiyaç üzerine okul bahçesine ek bina yapılmıştır.

17 Ağustos 1999 Sah günü saat 03.02′de olan depremde ağır yara aldı. Yıkım kararı üzerine bina yıkılarak kaldırıldı. Okul 15.09.2003 tarihinde ilk mimarisine uygun olarak hizmete açıldı.[URL=http://imageshack.us]

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2735
favori
like
share
keto_41 Tarih: 18.02.2009 22:30
tessekur ederim...