ŞUAYB ŞEHRİ HARABELERİ

Harran'dan Han el-Ba'rür Kervansarayı'na ula*şan şose yol, kuzey doğuya doğru devamla 10 km. sonra Harran ilçesine bağlı Özkent Köyü adıyla anılan tarihi Şuayb Şehri harabelerine varmaktadır. Henüz arkeolojik kazılar yapılarak tarihi aydınlığa kavuşturulmamış bu kentteki mevcut mimari kalın*tıların Roma devrine ait olduğu tahmin edilmekte*dir. Oldukça geniş bir alana yayılan bu tarihi kentin etrafı, yer yer izleri görülen surlarla çevrilidir. Kent merkezinde çok sayıdaki kaya mezarı üzerine kesme taşlardan yapılar inşa edilmiştir. Tamamı yıkılmış olan bu yapıların bazı duvar ve temel ka*lıntıları günümüze kadar gelebilmiştir.

Tektek Dağları'ndaki Soğmatar, Kasr-ül Benat gibi yerleşmelerde çok sayıda Süryânice yazıt bu*lunmasına karşın, bu yerleşmelerden çok daha bü*yük olan Şuayb Şehri harabelerinde, Süryânice ya*zılı sadece bir mezar taşının bulunması araştırılması gereken bir konudur. 1967 yılında J.B. Segal tara*fından görülerek yayınlanan bu taşta: "Bu MAKiL'in mezarıdır. ......'in ve .......'in elleriyle ......" yazısı okunmaktadır.

Halk arasında Şuayb Peygamber'in bu kentte yaşadığına ve kentin adını Şuayb Peygamber'den aldığına inanılmaktadır. Kalıntılar arasındaki bir mağara Şuayb Peygamber'in Makamı olarak ziyaret edilmektedir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 570
favori
like
share