Eyyup Peygamber Türbesi

Mevcut inanca göre, Yüce Allah, Şanlıurfa'da yaşayan ve çok zengin olan Eyyup Peygamber'i imtihan etmek için önce mallarını ve çocuklarını elinden aldı ve daha sonra kendisine ağır bir hastalık verdi. Tüm bunlara sabır ve şükür gösteren Hz. Eyyup, Cebrail (a.s)'in getir*diği vahiy gereği ayağını yere vurdu ve yerden su fışkırdı. Bu su ile yıkanan Hz. Eyyup, vücudunu kaplayan yaralar-dan hemen kurtuldu. Daha sonra içtiği bu kutsal su, içindeki bütün dertlerini de yok etti. Bunun üzerine Allah, Hz.Eyyup'a, hem çocuk*larının hem de mallarının iki katını verdi. Bunun için Hz.Eyyup, sabır timsali bir peygamber olarak tanınmaktadır.

Eyyup Peygamber'in hastalık çektiği mağara, yı*kanarak ve suyundan içerek şifa bulduğu kuyu, Şanlıurfa'nın Eyyûbiye Mahallesi'nde bulunmakta*dır.

Şanlıurfa'ya 100 km. mesafede, Viranşehir ilçe sınırları içersindeki Eyyup Nebi Köyü'nde bulunan Eyyup Peygamber'in türbesi, köyün kuzey yönün*deki höyüğün güney eteğinde, kendi adıyla anılan caminin doğusundaki mezarlık içersindedir. Oldukça harap bir durumda olan türbe, son yıl*larda Şanlıurfa Valiliği'nce tek kubbeli, beşgözlü revaklı ve revakların üzeri üç kubbe ile örtülü ola*rak yeniden inşa edilmiştir.

H. 1336 (m. 1918) tarihli Diyarbakır Vilâyet Salnâmesi'nde, türbenin kubbesinin çinko ile kap*landığı ve hademesine maaş bağlandığı kayıtlıdır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 6688
favori
like
share