Güzel bir kalp modeli buyrun yapmak icin kodlar asagida !!!:[:[:[(U)(U):[:[:[:[:[(U)(U):[:[:[
:[:[(U)(U)(U)(U):[:[:[(U)(U)(U)(U):[:[
:[(U)(U)(U)(U)(U)(U):[(U)(U)(U)(U)(U)(U):[
:[(U)(U)(U)(U)(U)(U):[(U)(U)(U)(U)(U)(U):[
:[:[(U)(U)(U)(U):[:[:[(U)(U)(U)(U):[:[
:[:[:[(U)(U)(U)(U):[(U)(U)(U)(U):[:[:[
:[:[:[:[(U)(U)(U):[:[(U)(U):[:[:[:[
:[:[:[:[:[(U)(U):[:[(U):[:[:[:[:[
:[:[:[:[:[:[(U):[(U):[:[:[:[:[:[
:[:[:[:[:[:[:[(U):[:[:[:[:[:[:[

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4118
favori
like
share
LEVIS-501 Tarih: 29.04.2004 11:18
WOW !

:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@
:@:@:@:@:@:@:@:@:@
:@:@:@:@:@:@:@:@:@
:@:@:@:@:@:@:@:@:@
:@:@:@:@:@:@:@:@
:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@
LEVIS-501 Tarih: 29.04.2004 11:15
OK

[CODE] :@:@:@ :@ :@
:@ :@ :@ :@
:@ :@ :@ :@
:@ :@ :@:@
:@ :@ :@ :@
:@ :@ :@ :@
:@:@:@ :@ :@[/CODE]
LEVIS-501 Tarih: 29.04.2004 11:14
GÜZEL BIR BALIK


(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(L)
(X)(X)(L)(L)(L)(X)(X)(X)(L)(L)
(X)(L)(E)(E)(U)(L)(X)(L)(E)(L)
(L)(E)(U)(E)(U)(E)(L)(E)(E)(L)
(L)(E)(E)(E)(U)(E)(L)(L)(E)(L)
(X)(L)(E)(U)(E)(L)(X)(X)(L)(L)
(X)(X)(L)(L)(L)(X)(X)(X)(X)(L)
(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)


LEVIS-501 Tarih: 29.04.2004 11:10
MALE
(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)
(Z)(Z)(F)(F)(F)(F)({)({)({)(Z)
(Z)(F)(F)(F)(F)(F)(F)({)({)(Z)
(Z)(F)(F)(F)(F)(F)({)(F)({)(Z)
(Z)(F)(F)({)({)({)(F)(F)(F)(Z)
(Z)(F)({)(F)(F)(F)({)(F)(F)(Z)
(Z)(F)({)(F)(F)(F)({)(F)(F)(Z)
(Z)(F)({)(F)(F)(F)({)(F)(F)(Z)
(Z)(Z)(F)({)({)({)(F)(F)(Z)(Z)
(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)(Z)
LEVIS-501 Tarih: 29.04.2004 11:08
FEMALE

(X)(X)(X)(X)(})(})(})(X)(X)(X)(X)
(X)(F)(F)(})(F)(F)(F)(})(F)(F)(X)
(X)(F)(F)(})(F)(F)(F)(})(F)(F)(X)
(X)(F)(F)(})(F)(F)(F)(})(F)(F)(X)
(X)(F)(F)(F)(})(})(})(F)(F)(F)(X)
(X)(F)(F)(F)(F)(})(F)(F)(F)(F)(X)
(X)(F)(F)(F)(F)(})(F)(F)(F)(F)(X)
(X)(F)(F)(F)(})(})(})(F)(F)(F)(X)
(X)(F)(F)(F)(F)(})(F)(F)(F)(F)(X)
(X)(X)(X)(X)(X)(})(X)(X)(X)(X)(X)
LEVIS-501 Tarih: 29.04.2004 11:07
AY SEKLI

(*)(*)(*)(*)(*)(*)(S)(S)(S)(*)(*)(*)(*)
(*)(*)(*)(*)(S)(S)(S)(*)(*)(*)(*)(*)(*)
(*)(*)(*)(S)(S)(S)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)
(*)(*)(S)(S)(S)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)
(*)(*)(S)(S)(S)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)
(*)(*)(S)(S)(S)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)
(*)(*)(*)(S)(S)(S)(*)(*)(*)(*)(S)(*)(*)
(*)(*)(*)(*)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(*)(*)(*)
(*)(*)(*)(*)(*)(*)(S)(S)(S)(*)(*)(*)(*)
LEVIS-501 Tarih: 29.04.2004 10:17
MSN icin arka planlar
LEVIS-501 Tarih: 29.04.2004 10:12
MSN de kullanabileceginiz güzel resimler

LEVIS-501 Tarih: 29.04.2004 09:54
Arkadaslar bazi gizli sekilleri yazabilmek icin alt a basili tutup asagidaki rakamlara basicaksiniz bakin neler oluyor

Alt-0128 €
Alt-0129 
Alt-0130 ‚
Alt-0131 ƒ

Alt-0132 „
Alt-0133 …
Alt-0134 †
Alt-0135 ‡

Alt-0136 ˆ
Alt-0137 ‰
Alt-0138 Š
Alt-0139 ‹

Alt-0140 Œ
Alt-0141 
Alt-0142 Ž
Alt-0143 

Alt-0144 
Alt-0145 ‘
Alt-0146 ’
Alt-0147 "

Alt-0148 "
Alt-0149 •
Alt-0150 –
Alt-0151 —

Alt-0152 ˜
Alt-0153 ™
Alt-0154 š
Alt-0155 ›

Alt-0156 œ
Alt-0157 
Alt-0158 ž
Alt-0159 Ÿ

Alt-0160
Alt-0161 ¡
Alt-0162 ¢
Alt-0163 £

Alt-0164 ¤
Alt-0165 ¥
Alt-0166 ¦
Alt-0167 §

Alt-0168 ¨
Alt-0169 ©
Alt-0170 ª
Alt-0171 «

Alt-0172 ¬
Alt-0173
Alt-0174 ®
Alt-0175 ¯

Alt-0176 °
Alt-0177 ±
Alt-0178 ²
Alt-0179 ³

Alt-0180 ´
Alt-0181 µ
Alt-0182 ¶
Alt-0183 ·

Alt-0184 ¸
Alt-0185 ¹
Alt-0186 º
Alt-0187 »

Alt-0188 ¼
Alt-0189 ½
Alt-0190 ¾
Alt-0191 ¿

Alt-0192 À
Alt-0193 Á
Alt-0194 Â
Alt-0195 Ã

Alt-0196 Ä
Alt-0197 Å
Alt-0198 Æ
Alt-0199 Ç

Alt-0200 È
Alt-0201 É
Alt-0202 Ê
Alt-0203 Ë

Alt-0204 Ì
Alt-0205 Í
Alt-0206 Î
Alt-0207 Ï

Alt-0208 Ğ
Alt-0209 Ñ
Alt-0210 Ò
Alt-0211 Ó

Alt-0212 Ô
Alt-0213 Õ
Alt-0214 Ö
Alt-0215 ×

Alt-0216 Ø
Alt-0217 Ù
Alt-0218 Ú
Alt-0219 Û

Alt-0220 Ü
Alt-0221 İ
Alt-0222 Ş
Alt-0223 ß

Alt-0224 à
Alt-0225 á
Alt-0226 â
Alt-0227 ã

Alt-0228 ä
Alt-0229 å
Alt-0230 æ
Alt-0231 ç

Alt-0232 è
Alt-0233 é
Alt-0234 ê
Alt-0235 ë

Alt-0236 ì
Alt-0237 í
Alt-0238 î
Alt-0239 ï

Alt-0240
Alt-0241 ñ
Alt-0242 ò
Alt-0243 ó

Alt-0244 ô
Alt-0245 õ
Alt-0246 ö
Alt-0247 ÷

Alt-0248 ø
Alt-0249 ù
Alt-0250 ú
Alt-0251 û

Alt-0252 ü
Alt-0253 ı
Alt-0254 ş
Alt-0255 ÿ