ESKİŞEHİR Han

ESKİŞEHİR Han Tarihi

ESKİŞEHİR Han ResimleriAntik yol üzerinde bulunan Han ilçesi, ilk Tunç çağı, Frig, Roma ve Bizans çağlarında da yerleşim bölgesi olarak kullanılmıştır.
Yazılıkaya’daki Midas kentine ait Hitit rölyefleri ve Hitit kalıntıları Hititlerin MÖ.3500’de buraya yerleşmiş olduklarını göstermektedir.
1937-1939 yıllarında İstanbul Fransız Arkeoloji Enstitüsü adına Albert Gabriel burasını ayrıntılı olarak incelemiş ve daha sonra Prof.Dr.Halet Çambel’in yapmış olduğu kazılar izlemiştir.
Bu kazılar da yörenin İlk Tunç Çağından bu yana yörenin yerleşime açık olduğunu, Frig, Lydia dönemlerinde de yaşandığını ortaya koymuştur.
MÖ.1200 yıllarında Balkanlardan gelen Frigler buradaki Hitit egemenliğine son vermiştir. Bundan sonra Friglerin başkenti Gordion’un buraya yakın oluşu, Han’ın bulunduğu yerleşimin önemli bir Frig merkezi olmasında etkili olmuştur.MÖ.VI.yüzyılın başlarında önemli bir kültür ve ticaret merkezi olan bu yörede bazı antik yerleşim merkezleri kurulmuştur.
Kimmerlerin Frig egemenliğine son vermesinden sonra da Lydialılar buraya kadar uzanmışlardır. Bu dönemleri Perslerin, Makedonyalıların, Romalıların ve Bizanslıların egemenlikleri izlemiştir.
Eskişehir Müzesinin burada yaptığı kazılarda Roma Dönemi’ne ait, galerilerden oluşan bir yeraltı şehri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca kazılarda mermerden yapılmış adak figürinleri ile Zeus, Kybele, Attis, Apollon, Afrodit ve Hekate heykelleri de ortaya çıkarılmıştır. Yeraltı şehrinin 15 m. batısında ana kayaya oyularak yapılmış olan kaya bulunmuştur.Yazılıkaya, Erten, Akhisar, Gökçeyayla, Başara, Karakuyu, Alevkilise, Üççeşmeler gibi daha birçok yerde Roma-Bizans döneminden kalma çok sayıda yerleşim yeri ve tarihi kültür varlığı kalıntısı bulunmaktadır.
İpek Yolu’nun bir kolunun buradan geçmesi ilçe topraklarını, her dönemde önemli kılmıştır. Orta Çağ’ın ikinci yarısında Haçlı ordularının buradan geçmesi, Türk Beylikleri, Bizanslılar arasında savaşların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca Emeviler zamanında da bölgeye Arap akınları yoğunlaşmıştır. Osmanlı Devletinin ilk dönemlerinde çevre yerleşim alanları ile beraber, imparatorluğun topraklarına katılmıştır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 938
favori
like
share