Bayezid Camii - Beyazid Camii

Bayezid Camii (Beyazıt Camii ve Beyazıd Camii olarak da bilinir) Sultan II. Bayezid tarafından İstanbul'un Bayezid semtinde ünlü bir cami.Tarihi

Sultan Bayezid Veli tarafından 1450-1506 yılları arasında yaptırılmıştır. Mimarı Yahup Şah'tır ve cümle kapısında Şeyh Hamdullah kitabesinde yazıldır.Mimari

Caminin içerisinden bir kesitCaminin sahın kısmı derin, iki yan uzundur. Ana kubbe dört filayağı ve iki kırmızı porfir sütuna oturur, sahında iki yarım ve yanlarında dörder kubbesi vardır.1509'da küçük kıyamet depreminde hasar gören cami tamir edilmiştir. Üç kapılı, yirmibeş kubbeli, mermer döşeli şadırvanlı avlusu, birer şerefeli iki minaresi bulunmaktadır. Minarelerin arası 80 m. açıktır.

Mihrab ön tarafında Sultan Bayezid türbesi bulunur. Selçuk Hatun, Büyük Reşit Paşa'nın mezarları burada bulunmaktadır.Kıbleye dönük girilen cümle kapısı İstanbul Üniversitesi'ne bakar. Sağında Bayezid Devlet Kütüphanesi, solunda eski Bayezid Medresesi, şimdiki Vakıf Hat Sanatları Müzesi görülür. Bu müzede Muhammed'ın kabir toprağı, saçı şerifi, kabe örtüsü gibi kutsal emanetler bulunmaktadır

Cümle kapısının önü Bayezid Meydanı'dır, imparatorluktan bu güne kadar çok sayıda siyasal ve toplumsal olayın sahnesidir. Nice bilim ve sanat olayının sahnesi de cümle kapısından girip soldaki kapıdan çıkınca karşılaşılan çınaraltı ve Sahaflar Çarşısı'dır. Çarşının ötesi Kapalıcarşı'dır.Türbenin sağ yanında şimdi Hakkı Tarık Us Kütüphanesi olan, Şeyhülislam Veliyüddin Efendi tarafından yaptırılmış kütüphane vardır.bu kutupahane de dünyanın tümn kitapları bulunmaktadır.


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1862
favori
like
share