Esperanto Nedir?

Esperanto, dünyanın çeşitli halkları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacı ile yaratılmış bir dildir.
Pratikte yüz yıldan fazla kullanılmış olması Esperantoyu, insan düşüncelerinin nüanslarına kadar net bir şekilde ifade edebilmek yeneği ile , yaşayan bir dil haline getirmiştir.
Esperanto milletler arası ve tarafsız bir dildir.Çünkü o dünyadaki tüm halklara aittir ve dünyanın tüm halklarının birbiriyle iletişimine olanak sağlar.Herhangi bir kültüre, politik, dinsel veya ekonomik egemenliğe kesinlikle eğilimli değildir.
Esprentoyu öğrenen, birbirini etkileyen ve zenginleştiren iki uygarlığın zevkine varmak ayrıcalığına sahiptir, ki bunlardan ilki, içinde doğduğumuz bizim kendi uygarlığımızdır. Esperanto kendi halkımızın adet ve geleneklerinden , inançları ve ahlaki değerlerinden etkilenir, ki bunlar bizim kendi yöresel kültürümüzdür.
İkincisi, Esperanto vasıtası ile dünya vatandaşı olmayı istekle seçmiş olan tarafından elde edilir.Birincisinden daha kapsamlı olarak, en çeşitli şekillerde, dünya kültürünü bünyesinde taşır.
Esperanto yolu ile çifte vatandaşlığı seçenlere “Esperantist” ‘ler denir. Onlar Esperanto dilini bilmekle yetinmezler, aynı zamanda diğer ülkelerdeki Esperantislerlede iletişim kuaralar. Böylece milletler arası bir dil idealini savunması ve bu dilin yayılması için değişik kültürlerle iletişim kuran bir eylemci konumunda olurlar.
Esperantonun ortaya çıkmasından sonra, onu öğrenmiş olanlar; bu dili pratik olarak kullanmak, başkalarının öğrenmesine yardımcı olmak ve dile karşı ilgi uyandırmak için gruplar kurma gereğini duymaya başlamışlardır. Bu gruplar zamanla büyümüş, bazıları komşu ülkelere kadar yayılmıştır. Bu arada yeni gruplar oluşmaya devam etmiş, öyleki bugün tüm dünyada aktif kuruluşlar oluşmuştur, Esperantistlerle birlikte bu gruplar Esperanto dünyasını oluşturur ve yaptıkları çalışmalara Esperanro Hareketi deriz.
Esperanto öğrenip Esperantist olun ve Esperanto Hareketinin zevkinin doya doya yaşayın.Bu zevk ilk adımınızla sizin olacaktır.

Etiketler:
Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 408
favori
like
share
BLUEROJ Tarih: 30.10.2008 03:53

Esperanto uluslararasI bir dildir!

Esperanto, cesitli uluslardan insanlar arasInda anlasmayI oldukca kolaylastIran uluslararasI bir dildir. Günlük yasamda Esperanto, yaklasIk yüz yIldIr kendisini canlI bir dil olarak kanItladI. Esperanto ile insan, her türlü düsüncesini zorlanmadan ifade edebilir.

UluslararasI ve tarafsIz bir dildir!

Esperanto hicbir ulusa yada devlete ait deg'ildir. Bu yüzden hicbir kültürü dig'erlerinden üstün yada düsük seviyede tutmaz. Esperanto her ulusa ve her devlete aittir ve farklI kültürler arasInda köprüler kurar.

Esperanto çok kolaydIr!

Kolay ve mantIklI gramatig'inden, uzun sözcüklerin kolayca bitistirilebilmelerinden ve uluslararasI sözcük hazinesinden dolayI Esperanto herhangi bir yabancI dilden cok daha kolay ög'renilir.

ESPERANTO, değişik ülkelerden birbirinin dilini bilmeyen insanların anlaşabilmelerini sağlamak amacıyla uydurulmuş, yapay bir dildir. Adını İspanyolca "umut" sözcüğünden alan Esperanto. Polonyalı hekim ve bilgin Ludwik Le\zer Zamenhofun çabalarıyla ge liştirilmiş ve 1887'de dünyaya tanıtılmıştır.
Zamenhof, bu dilin yaygın olarak kullanı masını ve kolayca anımsanmasını sağlam; için bütün Avrupa dillerinde ortak olan sc cük ve sesleri kullandı; yalnızca bir ya birkaç dilde rastlanan sözcükleri ise dışar bıraktı. Esperanto'nun dilbilgisi kuralları sit ve kesindir. Adlar "o" harfiyle, sıfatla1 "a" harfiyle son bulur. Örneğin "bonna ko", "iyi dost" demektir. Fonetik bir dil Esperanto, konuşulduğu gibi yazılır.
Esperanto çağdaş yapay dillerin en ba sidir ve her yıl toplanan uzmanlarca g leştirilir. 100 bini aşkın insanın Esp konuşabildiği ve bu dilde 30 binin i kitap yayımlandığı sanılmaktadır.
BLUEROJ Tarih: 30.10.2008 03:52

Esperanto Nedir?

Esperanto, dünyanın çeşitli halkları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacı ile yaratılmış bir dildir.
Pratikte yüz yıldan fazla kullanılmış olması Esperantoyu, insan düşüncelerinin nüanslarına kadar net bir şekilde ifade edebilmek yeneği ile , yaşayan bir dil haline getirmiştir.
Esperanto milletler arası ve tarafsız bir dildir.Çünkü o dünyadaki tüm halklara aittir ve dünyanın tüm halklarının birbiriyle iletişimine olanak sağlar.Herhangi bir kültüre, politik, dinsel veya ekonomik egemenliğe kesinlikle eğilimli değildir.
Esprentoyu öğrenen, birbirini etkileyen ve zenginleştiren iki uygarlığın zevkine varmak ayrıcalığına sahiptir, ki bunlardan ilki, içinde doğduğumuz bizim kendi uygarlığımızdır. Esperanto kendi halkımızın adet ve geleneklerinden , inançları ve ahlaki değerlerinden etkilenir, ki bunlar bizim kendi yöresel kültürümüzdür.
İkincisi, Esperanto vasıtası ile dünya vatandaşı olmayı istekle seçmiş olan tarafından elde edilir.Birincisinden daha kapsamlı olarak, en çeşitli şekillerde, dünya kültürünü bünyesinde taşır.
Esperanto yolu ile çifte vatandaşlığı seçenlere “Esperantist” ‘ler denir. Onlar Esperanto dilini bilmekle yetinmezler, aynı zamanda diğer ülkelerdeki Esperantislerlede iletişim kuaralar. Böylece milletler arası bir dil idealini savunması ve bu dilin yayılması için değişik kültürlerle iletişim kuran bir eylemci konumunda olurlar.
Esperantonun ortaya çıkmasından sonra, onu öğrenmiş olanlar; bu dili pratik olarak kullanmak, başkalarının öğrenmesine yardımcı olmak ve dile karşı ilgi uyandırmak için gruplar kurma gereğini duymaya başlamışlardır. Bu gruplar zamanla büyümüş, bazıları komşu ülkelere kadar yayılmıştır. Bu arada yeni gruplar oluşmaya devam etmiş, öyleki bugün tüm dünyada aktif kuruluşlar oluşmuştur, Esperantistlerle birlikte bu gruplar Esperanto dünyasını oluşturur ve yaptıkları çalışmalara Esperanro Hareketi deriz.
Esperanto öğrenip Esperantist olun ve Esperanto Hareketinin zevkinin doya doya yaşayın.Bu zevk ilk adımınızla sizin olacaktır.