KÜRT HACI ALİ EFENDİ Kimdir -KÜRT HACI ALİ EFENDİ Biyografisi


(? - 1911)
Kendi devrinde "Kürt Hacı Ali Hoca" diye şöhret kazanmıştır.

Devrinin çok büyük ve çok sevilen bir alimidir. Bediüzzaman Kabristanı’nda olan mezarı, Nebi Efendi türbesinin içindedir. Nebi Efendi türbesinin içinde üç mezar bulunmaktadır.

Bunlardan biri ve batı tarafında olanı bizzat "Nebi Efendi" diye meşhur olan büyük evliyanın mezarıdır.

Nebi Efendi’nin mezarının ayak tarafında Büyük Şeyh Abdurrahman Efendi’nin kabri bulunmaktadır. Bunun da güneyinde Kürt Hacı Ali Efendi’nin mezarı bulunmaktadır. Mezarının baş dikmesinde şunlar kayıtlıdır :

"Fatiha
Haza kabr el-merhum el-mağfur
el-Hac Ali efendi bin Molla Muhammed Efendi
eş-Şehir müderris medresetü Haydarî
Teveffa 3 safer sene 1329"

Miladi Şubat 1911 tarihinde vefat etmiştir. Kitabesinde söylenildiği gibi "Haydarî Medresesinin Müderrisi" diye şöhret bulmuş olan Hacı Ali efendi, yine bir hoca olan Molla Muhammed Efendi’nin oğludur. Hacı Ali Efendi’nin öldüğü sene o kadar çok kar yağmıştır ki, yollardaki kar evlerin damları seviyesine kadar yükselmiştir.

Bunun için cenazeyi götürmek isteyenler karları atarak yolu açmak zorunda kalmışlardır. Bunun için Urfa’nın müslüman ve gayri müslim ahalisi el ele vererek yolları kardan temizlemişler ve Hacı Ali Efendi’nin cenazesini mezarlığa götürebilmişlerdir. Bu olay Hacı Ali Efendi’nin müslümanlar arasında olduğu kadar gayri müslimler arasında da ne kadar çok sevildiğini ispatlamaktadır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 671
favori
like
share