Şeyhe Abdurrahman Efendi Kimdir - Şeyh Abdurrahman Efendi Biyografisi - Şeyh Abdurrahman Efendi Hakkında


(? - 1932)
Şanlıurfa’da yetişen büyük evliyadan biridir.

Hacı Mustafa’nın oğludur. Şeyh Abdurrahman Efendi,Nakşibendi tarikatının Halidiye kolundandır.

Halk arasında daha çok "Şeyh Efendi" diye isimlendirilmiştir.

Şeyh Abdurrahman Efendi aslen Kerküklü’dür. İlim tahsilini Kerkük’te yaptı. Tahsilini tamamladıktan sonra bir camide imamlığa başladı.

Bu arada tasavvufa merak saldı. Zaten kendisi mutasavvıf olan bir aileden geliyordu. Dayısı da bir şeyh olduğu için, önce dayısına intisab etti.

Dayısının vefatından sonra, o sırada Bağdat’ta bulunan Mevlana Halid-i Bağdad-i (K.S.) nin halifesi Osman Siraceddin (K.S.)’nin oğlu Ahmed Şemseddin (K.S.) Efendi’ye intisab etti. Böylece tasavvuftaki sülukunu Ahmed Şemseddin’in yanında tamamladıktan sonra halifelik aldı. Bu arada imamlığı da devam ediyordu. İşte bu sıralarda Urfa’ya gitmek için şeyhi tarafından manen görevlendirildi. Şeyh Abdurrahman Efendi (K.S.) Urfa’ya geldikten sonra uzun müddet irşad ile meşgul oldu. Bu arada hem ilmi ve hem de tasavvuftaki derecesi ilerledi. Ziyaeddin, Bahaeddin, Şakir ve Şerif adında dört oğlu oldu. Şeyh Abdurrahman Efendi (K.S.) iki halife yetiştirdi.

Bunlardan biri alim ve hafız Şeyh Müslüm (K.S.) Efendi’dir.

İkincisi de İsa Efendi’dir. Şeyh Abdurrahman Efendi (K.S.) Hicri 1351 Miladi 1932 senesinde dünyasını değiştirdi ve Bediüzzaman Kabristanı’ndaki Nebih Efendi türbesine Nebi Efendi’nin ayak tarafına defnedildi.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2119
favori
like
share