ŞEYH MÜSLÜM HAFIZ Kimdir -ŞEYH MÜSLÜM HAFIZ Biyografisi

(? - 1958)
Devrinin büyük evliyası, alimi ve hafızıdır.
Kendisi Nakşibendi halifesidir.

Türbesi Harrankapı Kabristanı’nda bulunmaktadır.

Şeyh Müslüm Hafız, Kerküklü Şeyh Abdurrahman Efendi’nin halifesidir. Dini ilimlerde ise Miftahi Hasan Efendi’den ve Kürt Ali Efendi’den icazetini aldı. Şeyh Müslüm Hafız önceleri Hasan Padişah Camisi imamlığında bulundu. Mevid-i Halil Camii’nin tamir planını Şeyh Müslüm Hafız çizmiştir. 1951 yılında Dergah Mevlid-i Halil Camii’nin tamirini ve düzenlemesini yaptırdı.

Bunu yaptırırken Mescid-i Haram-ı örnek aldı. Avlunun içinden akan suyu iki kare biçimindeki küçücük havuzlardan geçirdi. Su doğru gelirken genişçe olan karelerin içine girince, şöyle bir daire çizerek dolanır ve sonra diğer taraftan çıkardı.

Ayrıca cami avlusunun dört tarafına dört küçük minare yaparak, Mescid-i Haram’ın dört tarafındaki minarelere benzetti. Mezarlıkla avlu arasına bir kapı koydu ve kapının üzerine şu kitâbeyi yazdırdı.

"Lailahe ilallah Muhammedün Resulallah
Geldi üçler dedi acih tarihini - Nasrün minallahi ve fathün karib
ALLAH"
Böylece son mısrada tarih düşürmüş olup, son mısra Allah ismi celali ile 1368 kıymetini verir ve buna üç eklenince 1371 hicri ve 1951 miladi tarihi çıkmış olur.

Şeyh Müslüm Hafız, Mevlid-i Halil Camii’nde kendisi için bir türbe hazırladı. Fakat rivayete göre, oranın sahibinin başkası olduğu işaretini alıyor ve o türbeyi bırakarak Harrankapı Kabristanı’nda bir türbe yaptırıyor.

1958 yılında vefat edince kendisini Harrankapı Kabristanı’ndaki türbesine defnediyorlar.

Mevlid-i Halil Camii’ndeki türbeye ise 1960 yılında vefat eden Said-i Nursi’yi defnediyorlar.

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1207
favori
like
share