Vize İçin Gerekli Olan Belgeler
İşveren iseniz
Konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe (antetli kağıda ve imza sirkülerinde imza yetkisi olan kişi tarafından)
Hesap cüzdan fotokopisi
Gayrimenkul tapu fotokopisi
Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odası veya kayıtlı bulunan meslek birliğinden)
Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise; şirketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilançosu )
İmza sirküleri

Bordrolu çalışan iseniz
İşverenden tanıtma ve izin belgesi (İlgili konsolosluğa hitaben ve şirketin imza sirkülerinde imza yetkisi olan kişi tarafından )
Şirketin imza sirküleri
Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise; şirketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilançosu )
Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odası veya kayıtlı bulunan meslek birliğinden )
Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
Sigorta işe giriş bildirgesi (SSK giriş bildirgesi; tekrar ve yeni işe giriş ise eski SSK işe giriş bildirgesi)
4 aylık sigorta bildirgesi
Son üç aylık bordro
Hesap cüzdan fotokopisi
Gayrimenkul tapu fotokopisi
Kredi kartları fotokopisi

Ev hanımı iseniz
Konsolosluğa hitaben dilekçe
Gayrimenkul tapu fotokopisi
Hesap cüzdan fotokopisi
Eşi çalışıyor ise veya işveren ise yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir.

Öğrenci iseniz
Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi
18 yaş dolmamış ise anne ve babadan muvafakatname
Aile işveren ise veya bordrolu ise yukarıda belirtilen belgelerin tamamı eklenecektir.

Emekli iseniz
Konsolosluğa hitaben dilekçe
Emekli cüzdanı fotokopisi
Sağlık karnesi fotokopisi
Gayrimenkul tapu fotokopisi
Banka cüzdan fotokopisi

Ayrıca
Resim (konsolosluğa göre değişir.)
En az 6 ay geçerli pasaport (pasaport mutlaka imzalı olmalı)
Vize başvuru formları şahsen yolcular tarafından imzalanmalıdır.

________________________________________
YENİ PASAPORT CÜZDANI ÇIKARTMAK İÇİN
a) Nüfus cüzdanı,
b) Eski pasaport cüzdanı,
c) Askerlik çağında olanlar için terhis veya tecil belgesi,
d) 2 adet fotoğraf,
e) "isçi kaydı" istendiği takdirde Çalışma Müsaadesi
(Arbeitserlaubnis) ve son aylık veya çalışma belgesi
________________________________________
PASAPORTTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

• Vize başvurusu yapılacak pasaportun sahibi tarafından mutlaka imzalanmış olmalıdır.
• Vize başvurusu yapılacak pasaportun en az altı ay geçerlilik süresi olması gerekmektedir.
• Dışişleri bakanlığının konsolosluklara göndermiş olduğu genelge doğrultusunda, pasaportların yalnız vizeler yazan bölümüne vize basılmaktadır.
• Döviz ve gümrük kayıtları ve açıklamalar yazan bölümlere vize uygulanmamaktadır. Bu nedenle vize sayfaları dolu pasaportların yenilenmesi gerekmektedir.
________________________________________

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE MÜSTAKIL PASAPORT TANZİMİ
( Almanya için )
a) Ana ve babanın pasaport ve nüfus cüzdanları,
b) Çocuğun nüfus cüzdanı veya yeni doğanlar için nüfus cüzdanı henüz çıkmamış ise "Geburtsurkunde"
c) Anne ve babanın her ikisinin de Başkonsolosluğa bizzat gelerek beraberce imzalayacakları muvafakatname.
Anne veya babanın biri Başkonsolosluğa gelemiyor ise, bulundukları yer noterinde veya diğer bir Türk Başkonsolosluğunda ya da Türkiye'de tanzim ettirecekleri muvafakatname
Adına müstakil pasaport tanzim edilmesi istenen çocuk refakatte kayıtlı ise, pasaportunun refakat hanesinde kayıtlı olan ebeveynin şahsen Başkonsolosluğa gelmesi gerekmektedir.
( ABD için )
Nüfusa kayıtlı çocuklar için müstakil pasaport istenildiği takdirde, Konsolosluk şubesine hitaben yazılmış, çocuğa müstakil pasaport düzenlenmesinin istenildiğini belirten ve her iki eşin imzalarını taşıyan bir dilekçeyle birlikte, çocuğa ait iki adet renkli resim, Konsolosluk şubesinden alınacak "Yeni pasaport formu"nu doldurarak yapılan müracaat yeterli olacaktır.
________________________________________
18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN EBEVEYNLERINDEN BİRİNE AİT PASAPORT
CÜZDANININ REFAKAT HANESİNE KAYDEDİLMESİ
(Almanya için)
a) Çocuğun Nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı çıkmamış çocukların doğum belgeleri. (Geburtsurkunde)
b) Annenin pasaport cüzdanına kayıt talep edildiği takdirde babanın, babanın pasaportuna kayıt halinde, annenin nüfus veya pasaport cüzdanıyla bizzat Başkonsolosluğa gelerek imzalayacağı belge
c) 18 yaşından küçük çocuklar, refakat hanesine kaydedildiklerinde 6 yaşında iseler ebeveyninin pasaport süresi kadar harç alınır. 6 yaşından küçük çocuklar, refakat hanesine kaydedilirken harca tabi değildirler.
Dikkat !
18 yaşından küçüklerin ebeveynlerinden birine ait pasaport cüzdanının refakat hanesine kaydedilmesi için Başkonsolosluğa gelmelerine gerek yoktur. Bunlardan okula gidenler için okul belgesi (Schulbescheinigung) getirilmesi yeterlidir.
( ABD için )
Refakate kaydedilecek yedi yaşından küçük çocuklar için harç alınmamakta olup, iki adet fotoğraf ve çocuk, annenin pasaportuna yazılacak ise babanın, babanın pasaportuna yazılacaksa annenin yazılı izni gerekmektedir. İzin veren ebeveyn, izin dilekçesini ya şahsen Konsolosluk şubesinde imzalayacak, ya da imzasını noterde tastik ettirip, Konsolosluk şubesine verilmek üzere diğer eşe verecektir. Bu işlem için herhangi bir ücret sözkonusu değildir.
________________________________________
KAYIP PASAPORT
( Almanya için )
Yeni pasaport cüzdanı için istenen belgelere ek olarak:
a) Kaybolan pasaport cüzdanına ilişkin bilgiler,
b) Yabancılar Polisinden alınacak "Verlustbescheinigung", 4 adet fotoğraf
Nüfus hüviyet cüzdanı
Şahsın bizzat başvurusu gereklidir.
Önemli:
Kayıptan dolayı yeni pasaport işlemi, her talebe göre ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Yeni pasaport gerektiğinde müracaat sahibinin kayıtlı bulunduğu il valiliğinden sorularak alınacak olumlu cevaba göre düzenlenebilir. Bunun da süresi iki ile üç ay arasında değişmektedir.
________________________________________
POSTA İLE PASAPORT SÜRESİNİN UZATILMASI
( Almanya için )
Başkonsolosluklarda pasaport cüzdanı süresi uzatma (temdit) işlemleri posta ile de yapılmaktadır. Pasaport cüzdanlarını posta ile temdit ettirmek isteyen vatandaşların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
1. Pasaport cüzdanı, süresi dolmadan en az bir ay önce Başkonsolosluğa gönderilmeli ve gerekli harç, Başkonsolosluğun posta hesabına havale edilmelidir. Gecikme durumunda Alman makamları nezdinde güçlüklerle karşılaşabileceği unutulmamalıdır..
2. Pasaport cüzdanının postalandığı zarfın içerisine kesinlikle para veya pul konulmamalı ve pasaportlar taahhütlü olarak gönderilmelidir.
3. 1996 yılı için pasaport cüzdanı temdit harçları aşağıda gösterilmektedir

Süre Harç
6 Ay 18,-DM
1 Yıl 25,-DM
2 Yıl 42,-DM
3 Yıl 59,-DM
4-5 Yıl 83,-DM

Pasaport cüzdanının refakat hanesine kayıtlı bulunan ve temdit işlemi yapıldığı gün 7 yaşını tamamlamış olan her çocuk ayrı harca tabidir. Yedi yaşından küçük çocuklar ise harçtan muaftır.

4. 1-3 adet pasaport cüzdanı için 10.- DM posta ücreti ilave ettikten sonra hesaplanan toplam harç tutari, Başkonsolosluğun hesabına havale edilmelidir.

( Örnegin: Pasaport cüzdanında biri 7 yaşından büyük, diğeri 2 yaşında, iki çocuk kayıtlı bulunan vatandaşımız, pasaport cüzdanını 5 yıl temdit ettirmek isterse 83+83+10=176.- DM. havale etmesi gerekir. ) Tereddüt edilen durumlarda ve özellikle 19-38 yaş grubundaki erkek vatandaşların, askerlik durumlari ile ilgili konular yönünden pasaport cüzdanlarını postalamadan önce, bağlı bulundukları Başkonsolosluğu telefonla arayarak, posta ile pasaport cüzdanı temditi konusunda bilgi almaları tavsiye olunur.
5. Aşağıdaki dilekçe formunu kesip tam ve okunaklı şekilde doldurduktan sonra, pasaport cüzdanınızla birlikte Başkonsolosluğa postalayınız. Temdit işlemi gerekli harcın Başkonsolosluk hesabına girdiği gün esas alınarak yapılacaktır.
________________________________________
PASAPORT CÜZDANI SÜRESİ UZATMAK İÇİN GÖNDERİLECEK DİLEKÇE
ÖRNEĞİN: Pasaport Sahibinin veya Sahiplerinin
Adı ve Soyadı
Doğum Yeri ve Tarihi
Adresi ve Telefon No
Pasaport cüzdanı temdit harcı ve posta ücreti olarak .............DM'yi Başkonsolosluğunuzun posta çeki hesabına havale ettim.
Pasaport cüzdanımın .... yıl/ay temdit edilmesini rica ederim.
Tarih ve İmza
________________________________________
YEŞİL PASAPORTLAR
Genel olarak Yeşil Pasaport'lara vize istenmemektedir. Ancak,
ABD, Bulgaristan, İngiltere, İspanya, İsveç, Kanada, Portekiz, Rusya, Yunanistan,Yeşil pasaport sahiplerinden de vize istemektedir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5202
favori
like
share
relam Tarih: 06.01.2011 08:29
18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE MÜSTAKIL PASAPORT TANZİMİ
( Almanya için )
a) Ana ve babanın pasaport ve nüfus cüzdanları,
b) Çocuğun nüfus cüzdanı veya yeni doğanlar için nüfus cüzdanı henüz çıkmamış ise "Geburtsurkunde"
c) Anne ve babanın her ikisinin de Başkonsolosluğa bizzat gelerek beraberce imzalayacakları muvafakatname.
Anne veya babanın biri Başkonsolosluğa gelemiyor ise, bulundukları yer noterinde veya diğer bir Türk Başkonsolosluğunda ya da Türkiye'de tanzim ettirecekleri muvafakatname
Adına müstakil pasaport tanzim edilmesi istenen çocuk refakatte kayıtlı ise, pasaportunun refakat hanesinde kayıtlı olan ebeveynin şahsen Başkonsolosluğa gelmesi gerekmektedir.simdi ben 17 yaşındayım daha önce sadece suudi arabistan ve suriye vizesi aldım pasaportm var yani ben suriyede egitim gördüm sonra kendi iş yerimize geldim simdi 16 18 martta düsseldorfta fuar var biz toplu olarak ona gitmek istiyoruz bizim firmamızdanda babam benim gitmemi istiyor simdi ben bu belgelere yanlız olarak vize alıp gidebilirmiyim? bide hollanda belçika fln da olacak gezi yerlerinde yardımcı olurmusunuz ltfen..
ssabir Tarih: 24.12.2009 00:08
tşkler
Han Tarih: 06.11.2008 15:12
USA'ya ogrenci olarak giderken ne dosya hazirlamistim... Tapular, imza sirkuleri, banka dekontlari, hesap extreleri vs vs...

Gorevli kadin sadece DS156, DS157 ve DS158 formlarini aldi dosyanin icinden ve dosyayi bana aynen geri iade etti. O 3 adet form'a istinaden 5 yillik F1 vizesi aldim
zeuss Tarih: 06.11.2008 14:27
TŞK