HACI HAFIZ RAMAZAN EFENDİ Kimdir - HACI HAFIZ RAMAZAN EFENDİ Biyografisi

(? - 1910)
Hacı Hafız Ramazan Efendi, devrinin büyük alimlerinden biridir. İbrahimiye Medresesi’nde müderrislik yapmıştır. Bu yüzden "İbrahimiyye Medresesi Müderrisi" diye şöhret kazanmıştır. Hafız Ramazan Efendi’nin mezarı, Bediüzzaman Kabristanı’nda ve Nebi Efendi türbesinin doğu tarafındadır. Mezarının baş dikmesinde şunlar kayıtlıdır :

"Dahilek ya Muhammed
Lailahe illallah Muhammedün Resulallah
Haza kabre’l-merhum el-mağfur
el-alim el-allemetü’l-muhakkik el-mudakkik
el-mehabetü kudvetü’l-füdela er-rasihin
ve umdetü’l-hibr el-mieteyn
el-Hac Hafız Ramazan efendi
İbni Osman Efendi eş-şehir müderrisü
Medresetün İbrahimiye
Teveffa fi gurreti muharrem el-haram

es-sene : 1328"
Sene 1328 tarihinin Muharrem ayında, yani miladi 1910 yılının Ocak ayında vefat etmiştir. Babasının adı Osman’dır. Hafız Ramazan Efendi, devrinin "allame" sıfatını almış büyük bir alimdir. Müftü Eyyub Sabri efendi ilk zamanlarında Hacı Ramazan Efendi’den ilim tahsil etmiştir. Buluntu Hacı Abdurrahman Efendi ve Miftahizade Müftü Hasan Açanal da Hafız Ramazan Efendi’den ders almışlardır.

Hacı Ramazan Hafız tahsilini Kayseri’de yapmıştır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 664
favori
like
share