BULUNTU HACI ABDURRAHMAN EFENDİ Kimdir
BULUNTU HACI ABDURRAHMAN EFENDİ Biyografisi

(1865 - 1968)
Devrinin en büyük alimlerinden biri veya ilimde en büyüğüdür diyebiliriz. Kabri, Halilürrahman Caminin kabristanındadır. Baş dikmesinde şu bilgiler verilmektedir :

"Fatiha
Lailahe illallah Muhammedün Resulullah
Bu kabirde yatan Buluntuzade
6
Ahmet Efendi’nin oğlu
Urfa’nın büyük hocası alimi ilmullah
ve arifi billah olan merhum mağfur
Buluntu Hacı Abdurrahman efendi
Hazretleri medfundur.
Mevla rahmet eyleye
1865 --- 25.11.1968"

Latin harfleri ile yazılmış olan bu kitabesinden anladığımıza göre Buluntu Hacı Abdurrahman Efendi, Buluntuzade Ahmed Efendi’nin oğludur. Urfa’nın en büyük alimlerinden olan Buluntu Hacı Abdurrahman Efendi 1865 senesinde doğdu. Bir asırlık bir ömür sürdükten sonra 25 Kasım 1968 tarihinde vefat etti. Öldüğü zaman 103 yaşında idi.
Ayak dikmesindeki manzume şöyledir :
"N’ola kan ağlasa Çeşm-i cihanın
Buluntu Hoca’sı göçtü Ruha’nın
Büyük allamesi din-i mübinin
İtaatkâr-ı şer’i Mustafa’nın
Fıkıh idi ilimde hem amelde
Bütün sa’yi rızasıydı Hüda’nın
Edüp ilmiyle yüzyıl halka hizmet
Vekil-i hassı oldu enbiyanın
Saçılsın ruhuna envar-ı rahmet
Açılsın kabrine babı cinanın"

Buluntu Hacı Abdurrahman Efendi yıllarca Halil’ür Rahman Medresesi’nde ders vermiştir.Mustafa Hafız Efendi’den ve Ramazan Hafız’dan ders almıştır. Hacı Abdurrahman Efendi daha ziyade halk arasında "Buluntu Hoca" diye tanınmıştır. İlk hocası Büyük Hacı Mustafa Efendi’dir. Sonra da Hacı Ramazan Efendi’den okumuştur. Buluntu Hoca’nın öğrencilik arkadaşı Miftahi-zade Hasan Açanal Efendi’dir. Onunla birlikte okumuşlardır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1149
favori
like
share