Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Cannot update. Database or object is read-only.

/bloklar/bloklar/istatistik/index.asp, line 21

YUKARIDAKİ HATAYI ALIYORUM . AŞAĞIYA KODLARIDA YAZDIMKİ YARDIMCI OLURKEN İŞİNİZ KOLAYLASIR BELKİ DİYE YARDIMLARINIZI BEKLİORUM

------------------------------------------------------------------

İstatistikler [Genel]

<%
Set Sur = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Sur.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(sayaclar_veriyolu & ".mdb")
Set pordus = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
zaman=mid(now(),1,10)
ip_no=Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
sor="Select * from ipler where ipsi like '"&ip_no&"' "
pordus.Open sor,Sur,1,3
if pordus.eof then
pordus.AddNew
pordus("ipsi")=ip_no
pordus("hit")="1"
pordus("tarih")=zaman
pordus.Update " HATAYI GOSTERDİĞİ LİNE 21 "
pordus.close
tekil="ok"
else
if pordus("tarih") <> zaman then tekil="ok" else tekil="no" end if
pordus("hit")=pordus("hit")+1
pordus("tarih")=zaman
pordus.Update
pordus.close
end if
Sor="Select * from sayaclar where tarih like '"&zaman&"'"
pordus.Open sor,Sur,1,3
if pordus.eof then
pordus.AddNew
pordus("tarih")=zaman
pordus("tekil")="1"
pordus("cogul")="1"
pordus.Update
pordus.close
else
if tekil="ok" then
pordus("tekil")=pordus("tekil")+1
pordus("cogul")=pordus("cogul")+1
pordus.Update
pordus.close
else
pordus("cogul")=pordus("cogul")+1
pordus.Update
pordus.close
end if
end if
Dim tariht,tarihc,topt,topc
tariht=0
tarihc=0
topt=0
topc=0
Sor="Select * from sayaclar"
pordus.Open sor,Sur,1,3
toplamgun=pordus.recordcount
Do while not pordus.Eof
if pordus("tarih")=zaman then
tariht=pordus("tekil")
tarihc=pordus("cogul")
end if
topt=pordus("tekil")+topt
topc=pordus("cogul")+topc
pordus.movenext
loop
pordus.close
gunluktekilortalama = topt / toplamgun
gunlukcogulortalama = topc / toplamgun
%><%
Set rec = Server.CreateObjecT("ADODB.RecordSet")
rSQL = "Select * FROM sayaclar ORDER BY tekil desc"
rec.open rSQL,sayaclar,3,3
for h=1 to 1
if (not rec.eof) then
%>
<%
rec.movenext
end if
next
%>
<%
Set rec = Server.CreateObjecT("ADODB.RecordSet")
rSQL = "Select * FROM sayaclar ORDER BY cogul desc"
rec.open rSQL,sayaclar,3,3
for h=1 to 1
if (not rec.eof) then
%>
<%
rec.movenext
end if
next
%>
IP Adresiniz : <%=request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")%>
Toplam Üye :
<%
Set rs21 = Server.CreateObjecT("ADODB.RecordSet")
rSQL = "Select id FROM Uyeler"
rs21.open rSQL,uyeler,1,3
%>
<%=rs21.recordcount%>
Son Üyemiz :
<%
set rs = Server.CreateObjecT("ADODB.RecordSet")
rSQL = "Select id,kadi FROM Uyeler ORDER BY id DESC"
rs.open rSQL,uyeler,1,3
%>
"><%=server.HTMLEncode(rs("kadi"))%>
Aktif Üyeler :
<%
Session.LCID = 1033
tarih1 = Now()
tarih2 = DateAdd("n" , -10, Now())
Set rec1 = Server.CreateObjecT("ADODB.RecordSet")
rSQL = "select * from uyeler where songiris between #" & tarih1 & "# and #" & tarih2 & "# ORDER BY songiris desc"
rec1.open rSQL,uyeler,3,3
%>
<%Do While not rec1.Eof%>
<%if left((rec1("ban")),3)="0" then%>
<%if left((rec1("yetki")),3)="0" then%>"><%=server.htmlencode(rec1("kadi"))%>, <%end if%>
<%if left((rec1("yetki")),3)="1" then%>"><%=server.htmlencode(rec1("kadi"))%>, <%end if%>
<%if left((rec1("yetki")),3)="2" then%>"><%=server.htmlencode(rec1("kadi"))%>, <%end if%>
<%if left((rec1("yetki")),3)="3" then%>"><%=server.htmlencode(rec1("kadi"))%>, <%end if%>
<%if left((rec1("yetki")),3)="4" then%>"><%=server.htmlencode(rec1("kadi"))%>, <%end if%>
<%if left((rec1("yetki")),3)="5" then%>"><%=server.htmlencode(rec1("kadi"))%>, <%end if%>
<%if left((rec1("yetki")),3)="6" then%>"><%=server.htmlencode(rec1("kadi"))%>, <%end if%>
<%if left((rec1("yetki")),3)="7" then%>"><%=server.htmlencode(rec1("kadi"))%>, <%end if%>
<%if left((rec1("yetki")),3)="8" then%>"><%=server.htmlencode(rec1("kadi"))%>, <%end if%>
<%if left((rec1("yetki")),3)="9" then%>">@<%=server.htmlencode(rec1("kadi"))%>, <%end if%>
<%if left((rec1("yetki")),3)="10" then%>">#<%=server.htmlencode(rec1("kadi"))%>, <%end if%>
<%end if%>
<%if left((rec1("ban")),3)="1" then%>"><%=server.htmlencode(rec1("kadi"))%>, <%end if%>
<%
rec1.Movenext
Loop
Session.LCID = 1055
%>

Aktif Kişi : <%#@~^aQAAAA==@#@&ZC^V,SWTb1Ok7+i/Dcb@#@&ZmsV,bmDr-+`/D/VnC E2`*@#@&"+d2Kx/n qDrY~ZPQ,bawVbmmOkKxcJzmOr7+jknDkJ#@#@&0B8AAA==^#~@%>
Aktif Üyeler :
<%
Session.LCID = 1033
tarih1 = Now()
tarih2 = DateAdd("n" , -10, Now())
Set rson = Server.CreateObjecT("ADODB.RecordSet")
rSQL = "select * from uyeler where songiris between #" & tarih1 & "# and #" & tarih2 & "# "
rson.open rSQL,uyeler,3,3
%>
<%=rson.recordcount%>
<%
Do While not rson.Eof
rson.Movenext
Loop
Session.LCID = 1055
%>
İstatistikler [Sayaçlar]


<%
Set rec = Server.CreateObjecT("ADODB.RecordSet")
rSQL = "Select * FROM sayaclar ORDER BY tekil desc"
rec.open rSQL,sayaclar,3,3
for h=1 to 1
if (not rec.eof) then
%>
<%
rec.movenext
end if
next
%>
<%
Set rec = Server.CreateObjecT("ADODB.RecordSet")
rSQL = "Select * FROM sayaclar ORDER BY cogul desc"
rec.open rSQL,sayaclar,3,3
for h=1 to 1
if (not rec.eof) then
%>
<%
rec.movenext
end if
next
%>
Bugün Tekil : <%=tariht%>
Bugün Çoğul : <%=tarihc%>
Toplam Tekil : <%=topt%>
Toplam Çoğul : <%=topc%>
İstatistikler [Rekor]

<%
Set rec = Server.CreateObjecT("ADODB.RecordSet")
rSQL = "Select * FROM sayaclar ORDER BY tekil desc"
rec.open rSQL,sayaclar,3,3
for h=1 to 1
if (not rec.eof) then
%>

<%
rec.movenext
end if
next
%><%
Set rec = Server.CreateObjecT("ADODB.RecordSet")
rSQL = "Select * FROM sayaclar ORDER BY cogul desc"
rec.open rSQL,sayaclar,3,3
for h=1 to 1
if (not rec.eof) then
%>

<%
rec.movenext
end if
next
%>
Tekil Rekor
<%=rec("tarih")%> : <%=rec("tekil")%>
Çoğul Rekor
<%=rec("tarih")%> : <%=rec("cogul")%>

meqannn meqannn
Üyenin Yeni Konuları
Üyenin Populer Konuları
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 788
favori
like
share
bozok Tarih: 06.11.2009 15:19
veri tabanına başlanamıyor. arkadaşın dediğini eskisiyle değiştir.
GONUL_SAYFAM Tarih: 30.07.2009 05:07
bişe anlamadım
kalpsiz47 Tarih: 08.07.2009 17:40
Sur.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(sayaclar_veriyolu & ".mdb")

yerine bunu kullan

Sur.Open "Provider = Microsoft.Jet.Oledb.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("sayaclar_veriyolu.mdb")

bide :
(sayaclar_veriyolu & ".mdb") yerine ("sayaclar_veriyolu.mdb") bunu yaz veri tabanın adı sayaclar_veriyolu.mdb olmalı