LÜTFEN BAŞKA SİTELERDE YAYINLAMAYIN BOARDUMUZ İÇİN :1:


1- AĞ NEDİR ?
Network ikiden fazla bilgisayarın birbirleriyle iletişim halinde olmasıdır. Bu iletişim internet üzerinden farklı kıtalardaki iki bilgisayar arasında da olabilir , aynı mekan içinde olan iki bilgisayar arasında da. Eğer bu bilgisayarlar aynı yerel alan içinde bulunurlarsa bu network , LAN (Local Area Network) olarak adlandırılır. Bu iş için her bilgisayarda iletişimi sağlayan ethernet kartları ve gerekli kablolar mutlaka olmalıdır. LAN büyüdükçe bu sisteme HUB , Server gibi LAN`ın hızını ve yeteneğini arttıracak üniteler eklenir.
2- AĞ TÜRLERİ
2.1. Bus Ağ Modeli :
Bu bağlantı türünde backbone adı verilen uzun bir kabloyla, başka kablolarla ya da T bağlantılarla bağlı makinelerin eklenmesiyle oluşur. Kablonun her iki ucuna sinyalleri bütün bilgisayarlara ulaştıktan sonra yok etmek için sonlandırıcılar kullanılır. Kuruluşu ve yeni bilgisayar eklenmesi en kolay topoloji türüdür.
2.2. Ring Ağ Türleri:
Point to-Point hatlarla birbirine bağlı bilgisayarların oluşturduğu bir kapalı döngüdür. Elektronik sinyaller, her zaman aynı yönde olmak üzere bir makinadan diğerine iletilir. Her makinaya bağlı kablonun gelen ucunda bir alıcı ve giden ucunda da bir gönderici vardır. Sinyaller her makine üzerinde güçlendirilerek gönderildiğinden, zayıflama minimum seviyededir. Yeni bir makine ekleneceği zaman bu kapalı döngüyü açmak zorunda kalınması, iletişimin geçici olarak durmasına neden olur.
2.3. Star Ağ türleri :
Bu topoloji de merkezi bir ünite kullanılır ve makinalar kablolarla bu üniteye bağlanırlar. Bütün makinaların point-to-point olarak bağlandıkları bu üniteye hub ya da multi port repeater gibi isimler verilir. Makinalar arasında sinyaller bu merkezi ünite üzerinden güçlendirilerek gönderilir. Makinaların hepsi bu merkezi alet üzerinden çıkması zorunlu olduğu için diğer bütün topolojilere nazaran en çok kablo gerektiren sistemdir. Ancak sorun çözme ve yeni makine ekleme açısından da en sorunsuz olanıdır.
Bu Ağ türlerinin dışında Mesh ve Celular ağ sistemleri vardır ; Bunlarda kısaca ;
2.4. Mesh Ağ türü :
Network üzerindeki her makine arasında point-to-point bir bağlantı kurulur. Pratikte pek kolay olmayan bit topoloji türüdür. Çünkü her makinaya sinyal gönderilmesi zorunluluğu vardır.
2.5. Celular Ağ türü:
Bu topoloji coğrafik alanları hücrelere bölerek point-to-point ve multi point olarak kablosuz iletişim kurar. Hücrelerdeki birimler merkezle ve bu merkez üzerinden de diğer birimlerle görüşür. Bu yapıda kablolu yapılarda olduğu gibi sabitlik söz konusu değildir. Bu nedenle bu üniteler hücreler arası ilerleyerek de görüşebilirler.
3. AĞ BİLEŞENLERİ
* Ethernet Kartı
* Kablo Ve Konnektör
* Protokol
* İşletim Sistemi
Şimdi sırasıyla bu bileşenleri inceleyelim
3.1. Ağ Kartları " NIC (Network Interface Card)
Ağ kartları, üzerinde ağ erişim portu olmayan standart özellikte bilgisayar veya benzeri sayısal sistemlere takılan kart şeklinde bir sistemdir. Genel olarak, LAN içinde bulunan uç sistemlerin ağa bağlanması için kullanılır. Dolayısıyla Ethernet, Token Ring (TR), ATM ve FDDI vs. gibi her LAN teknolojisi veya türü için farklı ağ kartı vardır. Ethernet teknolojisine dayanan bir LAN'a uç sistem bağlanması için Ethernet kart, ATM teknolojisine dayanan bir LAN'a uç sistem bağlanması için ise ATM kart kullanılır.
Ağ kartları, temel olarak ait olduğu teknolojinin fiziksel katmanına ait fonksiyonları yerine getirir. Ancak, uygulamada, fiziksel katman dışında diğer katman fonksiyonlarının bir kısmını da yerine getirirler. Örneğin Ethernet kartlar, OSI başvuru modeline göre, fiziksel katman ve hemen bir üstünde bulunan MAC alt katmanın (veri bağı katmanın bir parçası) işlevlerine de sahiptir ve bunlarla ilgili standartları destekleyecek şekilde üretilmiştir. ATM kart ise, sürücü programıyla beraber hemen hemen mimarisinin sahip olduğu tüm katmanlara sahiptir. Böyle olmasına karşın, ağ kartlarından söz edilirken daha çok fiziksel katman özellikleri ve onun standartları akla gelir.
Bilindiği gibi bilgisayarlar 32-bit PCI, 16-bit ISA ve 32 bit EISA gibi çeşitli türde iç yollara sahiptir. Bir kart hem takılacağı bilgisayarın iç yoluna ve hem de bağlanacağı aktif cihazın (Anahtar, HUB vs.) port ara yüzüne uygun olmalıdır. Örneğin, bilgisayar 32-bit PCI yoluna ve kartın bağlanacağı aktif ağ cihazı 100 Mbps fiber portlara sahipse, buraya uygun kart ta bu özelliklere sahip olmalıdır .
PCI bir Ethernet Kartı
Ethernet kartlar, Ethernet teknolojisinin LAN uygulamasında yoğun olarak kullanılması nedeniyle oldukça yaygın kullanılır. Bugün için kullanılan tüm ağ kartlarının %85-90'ının Ethernet kart olduğu söylenebilir. Çünkü bir bilgisayarı Ethernet kart ile ağa bağlamak oldukça düşük maliyetli olmakta ve çoğu zaman kullanıcı gereksinimini karşılamaya yetmektedir. Ethernet kartları, aktarım hızı (band genişliği) ve fiziksel port türüne bağlı olarak Tablo' da görüleceği üzere çok çeşitli türlerde üretilir.
Ethernet Kart Türleri
Kart Türü Hızı (Mbps) Kablo Türü Port Konnektörü
10Base-T 10 UTP, STP (bakır) RJ45
10Base-F 10 fiber optik ST veya SC
100Base-TX 100 UTP, STP (bakır) RJ-45
100Base-T4 100 UTP, STP (bakır) RJ45
100Base-FX 100 fiber optik ST veya SC
1000Base-SX 1000 (1 G) fiber optik ST veya SC
1000Base-T 1000 (1G) UTP (bakır) RJ45
Örneğin 10 Base-T diye adlandırılan bir Ethernet kartı, 10 Mbps band genişliğine ve bakır kablo bağlanacak porta sahiptir ; veya 100 Base-FX diye adlandırılan bir Ethernet kartı 100 Mbps band genişliğine ve fiber optik kablo bağlanacak porta sahiptir.
Birçok üretici esnek olması açısından Ethernet kartlarını hem 10 hem de 100 Mbps de çalışacak biçimde üretmektedir. Bu tür kartlar 10/100 olarak gösterilir, hangi hızda çalışacağını ya yapılan konfigürasyonla (manuel) anlar ya da otomatik olarak karşı tarafta hangi hızda bir ara yüz varsa, ona kendisini uyarlayarak (autosense) çalışır.
Diğer tüm ağ cihazlarında olduğu gibi Ethernet kart karşı taraftaki porta kablo ile bağlanır. Bu kablo boyunun en uzun ve en kısa ne kadar olabileceği standartlar ile belirlenmiştir. Bu standartların dışına çıkıldığında ağdan beklenen performans alınmayabilir. Aşağıda bu uzunlukların ne kadar olduğu gösterilmektedir.
10 Base-T de 10 Mbps Cat 3,4 ve 5 UTP kablo ile 100 metreye kadar
10 Base-F de 10 Mbps Çok modlu Fiber Optik Kablo ile 2 Kmye kadar
100 Base-TX de 100 Mbps Cat 5 UTP kablo ile 100 metreye kadar
100 Base-T4 de 100 Mbps Cat 3,4 ve 5 UTP kablo ile 100 metreye kadar
1000 Base-T de 1 Gbps Cat 5 UTP kablo ile 100 metreye kadar
1000 Base-LX de 1 Mbps Çok modlu Fiber Optik Kablo (50 m ) ile 550 metreye kadar
3.2.Kablo ve Konnektörler
Koaksiyel Kablo
Koaksiyel kablo bir tür bakır kablo çeşididir; uygulamada bir çok alanda yüksek frekanslı elektriksel işaretin aktarılmasında kullanılır. Veri iletim kablolamasında tipik olarak 10 Mbps için birkaç yüz metre mesafelere kadar gidilmektedir.
Koaksiyel kablo üretim şekli olarak, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, ortada çok damarlı tel yumağından oluşmuş bir iletken, üzeri yalıtkanla kaplanmış ve onunda üzerinde kafes yapısında bir koruyucu iletken tabaka vardır. En dışta ise, kablo içindeki parçaları dış fiziksel etkilerden korumak amacıyla bir kılıf bulunur. Koaksiyel kabloda iletkenler, adı üzerinde (COmman AXIs cAbLe) aynı eksene sahiptir.

Koaksiyel Kablo
Koaksiyel kablolar, elektriksel parazitten korunma açısından bakır kablolar içerisinde tercih edilen bir kablo türüdür.
Ana İletken Koruyucu İletken Tabaka

Yalıtkan Tabaka Koaksiyel Kablo
Koaksiyel kablo yapısı
Elektriksel işaret en ortadaki tel yumağı üzerinden taşınırken, iki üstünde bulunan kafes tabaka onu dış elektriksel parazit etkilerden korur. Ancak, veri iletimi kablolamasında, döşenmesinin zor, diğer tür bakır kablolara göre pahalı olması ve buna karşılık çok yüksek hızlara çıkılamaması koaksiyel kablolara olan yönelimi daha ucuzu olan büklümlü çift kablolara yöneltmiştir.
Aşağıda LAN uygulamasında kullanılan birkaç çeşit koaksiyel kablonun özellikleri ve kullanıldığı LAN standardı verilmiştir.
Kablo Türü Direnci Özelliği
RG-8 ve RG-11 50 W 10 Base5- Kalın Ethernet
RG-58 50 W 10 Base2- İnce Ethernet
RG-59 75 W Geniş band 802.3 Ethernet (TV kablosu)
RG-62 93 W IBM SNA ağlarda terminal bağlantısında
3.2.2. Büklümlü Çift (Twisted Pair UTP, STP, FTP)
Büklümlü çift bakır kablolar LAN uygulamasında yoğun olarak kullanılan kablo türüdür; koaksiyel kablolara göre çok ucuz ve döşemesi kolaydır. Büklümlü çift kabloların üretim şekli olarak, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi her bir çift birbirine dolanır. Böylece elektriksel işaretin taşınması sırasında olabilecek parazitler her iki telde de benzer etkiyi bırakacağından, uç taraflarda parazitlerin etkisini yok etmek kolay olur. Dolayısıyla büklümlü çift kablolarda çiftler olabildiğince birbirinden uzaklaştırılmaması gerekir; aksi durumda teller anten özelliği oluşturmaya başlar.
Büklümlü çift kablolar UTP, STP, FTP olarak adlandırılan farklı türlerde üretilir. En yalın üretim şekli ikişer ikişer birbirine dolanmış 4 çift kabloyu bir dış kılıf içerisine koymaktır. Bu tür kablo UTP (Unshielded Twisted Pair) olarak adlandırılır ve LAN uygulamasında yaygın olarak kullanılır. Uygulama genişliği ve koaksiyel kabloların korumalı özelliğinin sağlanması için STP, FTP olarak adlandırılan büklümlü çift kablolarda üretilmektedir.
STP (Shield Twisted Pair ) kablo, UTP kablonun üzerine koaksiyel kablodakine benzer bir dış iletken koruyucu tabaka koyularak üretilir. Böylece çok fazla manyetik gürültü olsa dahi, standardın garanti ettiği hızda iletişim sağlar.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3497
favori
like
share
jserasmi Tarih: 21.03.2005 13:28
bilgilerin için teşekkürler...
MaRaBoGLu61 Tarih: 09.03.2005 10:00
:20:cok ilginc bunlardan anlayacak seviyeye gelmedim daha ama yinede tesekkürler
cr@ckman Tarih: 12.02.2005 19:26

LÜTFEN BAŞKA SİTELERDE YAYINLAMAYIN BOARDUMUZ İÇİN

4.2. Yazıcı Paylaşma ve Kullanma
Yazıcılara telefonla aramalı ağ ya da doğrudan kablo bağlantısı üzerinden bağlanıyor bile olsanız Windows 98’ te dosyaları paylaştığınız şekilde yazıcıları da paylaşabilirsiniz. Bir bilgisayarın klasörünü Ağ Komşuları’ ndan açtığınızda paylaşılan yazıcılar da klasörde gözükür. Uzaktaki klasör ve dosyalar gibi paylaşılan bir yazıcıyı da sadece UNC (Universal Naming Convention) yol adı ile kullanabilirsiniz. Windows 98 yine uzaktaki yazıcı ile yerel yazıcı portunu ilişkilendirmenize olanak sağlar ancak sadece ODS ve Windows 3.x programlarından uzaktaki yazıcının kullanımını desteklemek için bu portu kullanabilirsiniz.
Not: UNC ismi bir bilgisayar ismi ile bu bilgisayar tarafından paylaşılan kaynağın isminden oluşur. Örneğin Server isimli bir bilgisayardaki Agfa-Accuset100 isimli paylaşılan yazıcının UNC ismi \\Server\Agfa-Accuset100\ ‘ dir .
Bir Yazıcıyı Paylaşma
Bir yazıcının paylaşılması yazıcının Paylaşım(Sharing) özellik sayfasından sağlanır. Bir yazıcıyı paylaşmak için öncelikle gerekli özellikleri ayarlayın ve bir deneme sayfası basarak yazıcının doğru çalıştığını kontrol edin. Ardından Bilgisayarım’ ı (My Computer) açın ve Yazıcılar (Printers) klasörünü açmak için Yazıcılar öğesini çift tıklayın. Paylaşmak istediğiniz yazıcıyı sağ tuşla tıklayın ve ardından Paylaşım’ ı seçin. Windows 98 de aşağıdaki bir iletişim penceresi karşınıza çıkar


Paylaşılmaya izin vermek için Paylaşım Adı (Shared As) seçenek düğmesini kullanın. Paylaşım Adı (Share Name) yazı kutusuna yazıcının hangi isimle paylaşılmasını istiyorsanız o ismi yazın. Diğer insanlar paylaşılan kaynaklar için bilgisayarınızı incelerken bu isim yazıcının öğesinin altında belirecektir. Ayrıca Açıklama (Comment) yazım kutusuna seçime bağlı olarak bir açıklama yazabilirsiniz. Eğer Ağ Komşuları detaylı görüntü için konfigüre edilmişse bu açıklama Ağ Komşuları’ nda yazıcının yanında görünür. (diğer kullanıcıların bilgisayarlarında)
Yazıcıya erişimi güvenlik altına almak istiyorsanız Parola (Password) yazı kutusuna bir şifre yazın. Artık diğerlerinin sizin yazıcınızı kullanmadan önce şifreyi girmesi gerekecektir.
Not: Yanlızca paylaşımlı seviyeli (share-level) güvenlik kullandığnız takdirde Parola yazı kutusu açılır. Kullanıcı seviyesi (user-level) güvenlik etkinken bir yazıcıyı şifre ile koruyamazsınız. Bunun yerine uzaktaki kullanıcının erişim hakları güvenlik sunucusu tarafından kontrol edilmektedir. Ayrıca klasörlerde olduğu gibi değişik seviyeli yazıcı erişimi bulunmaz. Başka bir kullanıcı ya siçin yazıcınızı kullanabilir ya da kullanamaz.
4.2.1. Paylaşılan Bir Yazıcıyı Kullanma

Windows 98’ de Microsoft’ un Point and Print adını verdiği yazıcı kurulmasını otomatikleştiren bir özellik bulunur. Kafa karıştırıcı bir kurma süreci yerni e kurma desteği sadece yazcıyı kullanmanızı ister. Eğer yazıcı bilgisayarınızda kurulmamışsa Windows 98 bunu fark eder ve otomatik olarak yazıcı kurma desteğini devreye sokar. Çoğunlukla Windows 98 kurma disketlerini ya da CD’ sini kullanmanıza gerek kalmadan bilgisayarı paylayan bilgisayardan gerekli sürücü dosyalarını yükler.
Not: Windows 98, Windows 95, Windows NT ve Novell NetWare’ in tümü Point and Print’ i destekler. Windows 95 bu işletim sistemlerinde çalışan yazıcı sunucularından otomatik olarak yazıcıları kurabilir.
Uzaktaki yazıcıyı kurmak için sizin seçiminize bağlı olarak çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Aşağıdaki üç yöntem en kolaylarıdır:
Yazıcının öğesinin üstüne bir dokümanı sürükleyin. Network Neigborhood’ u açın ve kullanmak istediğiniz uzaktaki yazıcıyı bulun. Yazıcıyı bağlı bulunduğu bilgisayarın klasöründe göreceksiniz. Bilgisayarınızdaki bir doküman öğesini yazıcı öğesinin üstüne sürükleyin ve dokümanı bırakın. Windows 98 yazıcının henüz kurulmamış olduğunu fark edecek ve yazıcı için gerekli sürücüyü kuracaktır. Eğer gerekirse Windows 98 disketlerin veya CD’ sini isteyecektir.
Yazıcının öğesini çift tıklayın. Genellikle bu işlem bir yazıcının kuyruk penceresini açar. Bununula birlikte henüz kurulamış uzaktaki yazıcnın öğesini çift tıkladığnızda Windows 98 yazıcının kurulmamış olduğunu fark eder ve otomatik olarak yazıcı için kurma sürecini başlatır.
Printers klasörünü açın ve Yeni Yazıcı Ekle (Add New Printer) öğesini çift tıklayın. Bu işlem yazıcıyı kurma süreci adımları boyunca size eşlik edecek olan Yeni Yazıcı Ekle sihirbazını çalıştıracaktır. Istediğinde; sihirbazın bir ağ yazıcısı kurmasını sağlamak için Ağ Yazıcısı (Network Printer) seçenek düğmesini tıklayın.
.


Yazıcının UNC yolunu \\ bilgisayar\yazıcı şeklinde belirleyebilirsiniz. Burada bilgisayar yazıcıyı paylaşan bilgisayarın ismi ve yazıcı ise yazıcıyı paylaşılmak için kullanılan isimdir. Veya yazıcıyı bilgisayar ağında aramak için Browse (Gözat) düğmesine tıklayın.
Uzaktaki yazıcı kurulduktan sonra bir dokümanı yazıcının öğesi sütüne sürükleyerek dokümanı basabilirsiniz. Bazı programlarda, yazıcının UNC ismini programın Print iletişim kutusunda belirleyebilirsiniz. Bununla birlikte Windows 98 programları da dahil olmak üzere çoğu programda yazıcıyı bir yerel yazıcı portuyla ilişkilendirmelisiniz. Bunu yapabilmek için Printers klasörünü açın ve yazıcının öğesini sağ tuşla tıklayın; ardından Özellikler (Properties)’ i seçin. Ayrıntılar (Details) özellik sayfasını açmak için Ayrıntılar (Details) sekmesini tıklayın.

Yazıcı Noktasını Yakala (Capture Printer Port) iletişim kutusunu açmak için Yazıcı Noktasını Yakala düğmesini tıklayın. Aygıt adı (Device) çekme listesinden uzaktaki yazıcı ile ilişkilendirmek istediğiniz sanal portu seçin. Sisteminde fiziksel olarak var olan bir yazıcıyı kullanmanıza gerek olmadığına dikkat edin. Port, sadece, uygulama yazıcıy kullanırken mantıksal bir yol oluşturur. Yol (Path) yazı kutusuna yazıcının UNC yolunu yazın. Aşağıda görüldüğü gibi iwaly adlı bir bilgisayarda bulunan YALCIN isimli yazıcının UNC ismi \\ iwaly\ YALCIN şeklinde olacaktır. Yol ismini belirledikten sonra Tamam’ ı tıklayın. Artık belirlenen LPT portlarını kullanarak yerel yazıcılarınız için olduğu şekilde yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

Paylaşılan Kaynaklar İçin Kısayollar Yaratma
Ağ Komşuları’ ndan poylaşılan klasör ve yazıcılara erişebilmenize rağmen eğer bilgisayar ağınız çok fazla bilgisayar ya da çalışma grubu içeriyorsa kaynağı bulmak uçun zaman alabilir. Bu nedenle bilgisayarındaik programlar, dokümanlar ve diğer nesneler için kısayol oluşturduğunuz gibi bu kaynaklar çin de kısayollar yaratmak iyi bir fikirdir.
Bilgisayarındaki nesneler için kısayollar yarattığınız şekilde paylaşılan kaynaklar için kısa yollar oluşturabilirsiniz. Sadece Ağ Komşuları nı açn ve kısayol tanımlamak istediğiniz kaynağı bulun. Daha sonra paylaşılan klasör ya da yazıcıyı Ağ Komşuları’ ndan bilgisayarınızdaki bir klasöre veya Windows 98 masaüstünüze sağ tuşla sürükleyin, serbest bırakın ve içerik menüsünden Buraya Kısayol Oluştur ( Create Shortcut(s) Here )’ ı seçin. Ardından Windows 98 kaynağa bağlanacaktr. (telefonla aramalı ağ ile bağlanmış olsa bile), böylelikle kaynağı kullanabilirsiniz.

5. Değerlendirme Soruları
Soru-1 : Aşağıdakilerden hangisine iki bilgisayar arasında ağ kurmak için gerek yoktur ?
a- Protokol b- RJ45 Konnektör c- BNC Konnektör
d- Ethernet Kartı e- Hub
Soru-2 : Aşağıdaki protokollerden hangisi bütün işletim sistemleri için standartlaştırılmıştır ?
a- IPX/SPX b- TCP/IP c- NETBEUI d- MAC e- DEC
Soru-3 : C sınıfı bir IP adresinin başlangıç ve bitiş numaraları aşağıdakilerden hangisidir?
a- 128.1.0.0 –191.254.0.0 b- 127.1.0.0–192.254.0.0 c-192.0.1.0– 223.255.254.0
d- 192.254.0.0.-254.254.0.0 e-191.254.0.0 - 223.255.254.0
Soru-4 : Çapraz Kablo Bağlantı (Kros Bağlantı) protokolünü yazınız.
Soru-5 : Bilgisayar adı sistem, paylaşım adı klasör olan bir bilgisayara bağlanmak için gerekli UNC yolunu
yazınız.
Soru 6 : Fiziksel Topolojilerine göre ağ türlerini yazınız.
Soru 7 : LAN uygulamalarında kullanılan Kablo Türlerini yazıp birer kullanım alanlarına birer örnek veriniz.
Soru 8 : Ağda gördüğümüz bir paylaşımı kullanabilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyacımız vardır.
a- Dosya ve yazıcı paylaşımı hizmeti b- Ethernet Kartı c- Paylaşıma erişim hakkına
d- Ağdaki bilgisayarla aynı protokole sahip olma e- Kros bir
cr@ckman Tarih: 12.02.2005 19:24

LÜTFEN BAŞKA SİTELERDE YAYINLAMAYIN BOARDUMUZ İÇİN

Bilgisayarımızdaki ağ ayarlarını yaptıktan sonra şimdi de paylaşımların kullanılmasına göz atalım ;
4.1. Paylaşımların Düzenlenmesi
4.1.1. Klasörlere Paylaşım Verme
Diğer kullanıcıların klasörlere ve içindekilere erişmesi için öncelikle klasörü paylaşmalısınız. Bir klasörü paylaştığınızda içindeki tüm dosyalar ve klasörler de diğer kullanıcılar için LAN, doğrudan kablo bağlantısı ya da telefonla bağlanmalı ağ üzerinden erişilebilir olur. Bu sebeple eğer bir diskin kök klasörünün paylaşırsanız tüm disk güvenlik kısıtlamalarınıza bağlı olarak diğer kullanıcıların erişimine açık olur. Eğer diğer kullanıcıların tüm diskinize erişmesini istemiyorsanız sadece erişilmesini istediğiniz alt klasörleri paylaşmaya dikkat edin.
Bir klasörün paylaşılmasını Explorer, Bilgisayarım veya bir klasör penceresinden sağlayabilirsiniz. Her üç durumda izlenen süreç aynıdır:
Paylaşmak istediğiniz klasörü bulun.

2-Paylaşılacak klasörü sağ tuşla tıklayın ve ardından içerik menüsünden Paylaşım’ ı seçin. Veya klasörü seçin ve ardından Dosya, Paylaşım’ ı tıklayın. Her iki işlem de klâsörün Paylaşım özellik sayfasını açar.
Paylaşım özellik sayfası yukarıda gösterilen sayfadan biraz daha farklıdır. En belirgin farklılık erişim tipi şifre kontrollerinin yerine hangi kullanıcların klasöre erişebileceğini tanımlamak için kullanabileceğiniz bir listenin bulunmasıdır.

Klasörü paylaşmak için Paylaşım Adı ( Shared As )seçenek düğmesini tıklayın.
Klasör ismi Paylaşım Adı ( Share Name )otomatik olarak yazı kutusunda belirir. Ismi olduğu gibi bırakabilirsiniz ya da farklı bir isim yazabilirsiniz. Kullandığınız isim diğer kullanıcıların paylaşılan klasörler için göreceği isim olacaktır.
Kullanmak istediğiniz paylaşımlı seviyeli (share-level) güvenliğe göre Erişim Türü ( Access Type )grubundaki üz seçenek düğmesinden (Salt Okunur, Tam, Paraloya Bağlı) birini tıklayın. Aşağıdaki liste her üç seçeneği de açıklamaktadır.
Salt Okunur (Read Only) : Diğerleri dosyaları okuyabilir ancak silemez
ya da dosyalarda değişiklik yapamaz ya da paylaşılan klasörlerde yeni dosyalar veya klasörler oluşturamaz.
Tam (Full) : Diğerleri klsördeki dosyaları okuyabilir, silebilir ve dosyalarda
değişiklik yapabilir ve hatta yeni dosyalar ve klasörler yaratabilir.
Paraloya Bağlı (Depends on Password) : Bu seçenek aynı klasör için
sadece sağlar. Sadece okuma şifresini sağlayan kullanıcılar kaynağa bağlanırken, sadece okuma iznine sahiptirler. Tam erişim şifresini sağlayan kullanıcılar da klasör için tam erişim hakkına sahip olurlar.
Gereken şekilde Salt Okunur Parolası ve/veya Tam Erişim Parolası
şifrelerini girin. Bunlar diğer kullanıcıların paylaşılan klasöre erişebilmek için sağlamaları gereken şifrelerdir.
Özellik sayfasını kapatmak ve klasörü paylaşmaya başlamak için Tamam’ ı seçin.

4.1.2. Klasörlerinizi Koruma
Çoğu defa, daha önceden açıklandığı gibi paylaşımlı seviyeli (share-level) güvenlik klasörleriniz ve içindeki dosyalar için uygun güvenliği sağlar. Ancak bu sadece siz paylaşımlı seviyeli güvenliğin sınırlarını tam olarak anladığınız sürece geçerlidir. Paylaşımlı seviyeli (share-level) güvenlik bir kullanıcı ile diğeri arasında hiçbir ayrım gözetmez. Kullanıcı gerekli şifreyi saladığı takdirde paylaşılan klasöre ve bu klasörün altındaki tüm alt klasöre erişim hakkını kazanır. Kullanıcının elde ettiği erişim tipi sizin salt-okuma, tam ya da her iki erişim tipini seçmenize ve hangi şifrenin sağlanmış olduğuna bağlıdır.
Daha detaylı güvenlik seviyeleri ayarlamak ve klasör ve dosyalarınızı kullanıcı tabanlı olarak korumak isterseniz kullanıcı seviyesi (user-level) gütünde erişim isteklerini işleyebilecek bir güvenlik sunucusunun (Windows NT veya Novell NetWare sunucusu) bulunması gerekir. Bir kullanıcı, kullanıcı seviyeli (user-level) güvenlikle korunan bir bilgisayar bağlanma ya da bilgisayardaki bir kaynağı kullanma girişiminde bulunursa, bilgisayarınız yollar. Eğer kullanıcı yetkili kullanıcılar listesinde bulunuyorsa sunucu kullanıcının sahip olduğu erişim seviyesini belirtir. Bu erişimi kullanıcı tabanlı olarak sınırlayabileceğiniz anlamına gelir. Ve bir kullanıcınını paylaşılan bir klasörde yapabilecekleri için daha iyi derecede kontrol imkanınız olduğu anlamına da gelir.
Not: Eğer sadece Netware Ağları için Dosya ve Yazıcı Paylaşımı hizmetini kullanıyorsanız kullanıcı seviyesi (user-level) güvenliği kullanmazsanız. Microsoft Ağları için İstemci ve hatta Microsoft Ağları için Dosya ve Yazıcı Paylaşımı hizmetini de kullanmalısınız.
4.1.3. Ağ Komşuları ( Network Neighborhood ) Klasörlünün Kullanılması
Paylaşılan bir klasöre erişmenin ilk ve belik de en kolay yolu Ağ Komşuları klasörünün açılmasıdır. Ağ Komşuları klasörü çalışma grubunuzdaki her bilgisayar ve hatta LAN’ da doğrudan paylaşılan (bir yazıcı üstünden değil) her yazıcı için bir öğe içerir. Ağ Komşuları klasöründe bilgisayar ağındaki diğer çalışma gruplarına atanmış bilgisayarlara, yazıcılara ve diğer kaynaklara da erişebilme hakkını veren Tüm Ağ (Entire Network) öğesi de bulunur.
Paylaşılan bir klasörü kullanmak için Ağ Komşuları klasörünü açın ve klasörü paylaşan bilgisayarın öğesini çift tıklayın. Ağ Komşuları klasörü klasör ve yazıcılar dahil olmak üzere seçilen bilgisayar tarafından paylaşılan tüm kaynakları gösterir şekilde değişecektir.
Bir klasörü kullanmak için kendi bilgisayarınızdaki klasörler için yaptığınız gibi klasörün öğesini çift tıklayın. Windows 98 klasörün içeriğini göstermek için bir pencere açacaktır.
Artık programları çalıştırabilir, dokümanları açabilir ve dosyalar üzerinde işlem yapabilirsiniz (kopyalama, taşıma v.b.) Eğer klasör paylaşılan seviyeli (share-level) güvenlik tarafından şifreyle korunmaktaysa Windows 98 sizi klasöre bağlanmadan önce uygun şifreyi isteyecektir. Daha sonra şifre, şifre belleğinizde saklanır böylelikle paylaşılan klasöre bir dahaki bağlanışınızda şifreyi tekrar girmeniz gerekmez.
4.1.4. Yerel Sürücü ID’ si İlişkilendirme (Mapping)
Paylaşılan bir klasörle sürekli bir bağlantı kurmak isteyebilirsiniz veya bir Windows 3.x ya da DOS uygulaması ile çalışıyorsunuzdur ve bu uygulamadan paylaşılan klasördeki bir dosyaya erişmek isteyebilirsiniz. Her iki durumda da uzaktaki klasörle yerel sürücü ID’ si ilişkilendirebilirsiniz(Map). Örneğin bilgisayarınızda C: ve D: isminde iki harddisk ve E: isminde CD-ROM sürücüsü olduğunu varsayalım. Başka bir bilgisayardaki Belgelerim isimli klasöre bir bağlantı kurmak istiyorsunuz. Öyleyse bilgisayarda F: isimli sürücü ile diğer bilgisayardaki Belgelerim klasörünü ilişkilendirebilirsiniz(map). Klasör ile F: sürücüsünü ilişkilendirdikten sonra Bilgisayarım’ da F: sürücüsü için yeni bir öğe belirecektir. F: sürücüsünün öğesini çift tıklayın, ardından Windows 98 uzaktaki paylaşılan klasörün içeriklerini gösteren bir klasör penceresi açacaktır. Bu da kendi uygulamalarınızı kullanarak klasördeki dosyaları açabileceğiniz yerel bir sürücü ismine sahip olduğunuz anlamına gelir.
Uzaktaki bir klasörle yerel sürücü ID’ si ilişkilendirmek için birkaç yöntem vardır. Evsahibi bilgisayardaki paylaşılan klasör için misafir bilgisayarda bir sürücü ID’ si ilişkilendirmek isterseniz aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.
Paylaşılan bir klasörü sağ tuşla tıklayın ve ardından Ağ Sürücüsüne Bağlan (Map Network Drive)’ ı seçin. Windows 98 uzaktaki klasörle ilişkilendirmek istediğiniz sürücü ID’ sini yazmanızı isteyecektir.

Sürücü seçme listesine bir sürücü harfi seçin. Eğer bilgisayarınızın her yeni çalışmasında Windows 98 ‘ in paylaşılan klasöre bağlanmasını istiyorsanız Oturum açıldığında yeniden bağlan onay kutusunu işaretleyin. Ardından OK’ i seçin.
Ağ Komşuları klasörünü sağ tuşla tıklayın ve Ağ Sürücüsüne Bağlan’ ı seçin. Windows 98 yukarıda gösterilen kutuya benzer bir iletişim kutusu açacaktır ancak Yol (Path) yazı kutusuna paylaşılan kaynağın ismini örneğin \\DESKTOP\C şeklinde yazın. Burada DESKTOP evsahibi bilgisayarın, C ise paylaşılan klasörün ismidir. Ya da çekme düğmesini tıklayın ve daha önce kullandığınız bir bağlantı ismini kullanın. Ardından Tamam’ ı tıklayın.
Ağ Komşuları klasöründe kullanmak istediğiniz klasörü bulun ardından sağ tuşla öğeyi yakalayarak Desktop’ unuza sürükleyin ve bırakın. İçerik menüsünden Buraya Kısayol Yarat (Create Shortcuts Here) seçin. Windows 98 klasör için bir kısa yol yaratacaktır ve klasörü kullanmanız gerektiğinde de kısa yol öğesini çift tıklamanız yeterli olacaktır. Eğer bir klasör penceresi kullanıyorsanız araç çubuğundaki Ağ Sürücüsünden Ayrıl (Disconnect Network Drive)öğesini tıklayın. Explorer’ da Araçlar (Tools), Ağ Sürücüsünden Ayrıl seçin.
4.1.5. UNC Yol İsimlerini Kullanma
Ağ Komşuları yoluyla ya da paylaşılan klasörle yerel sürücü ID’ si ilişkilendirmeden de paylaşılan klasördeki dosyalarla çalışabilirsiniz. Örneğin Marketting isimli uzaktaki bir bilgisayarda bulunan klasördeki her hangi bir satiş.doc adlı bir dosyayı açmak istediğinizi varsayalım. Windows 98’ in standart Aç (Open) iletişim kutusunu açmak için uygulamanızda Dosya/Aç seçin. Dosya Adı (File Name) yazı kutusuna dosyanın UNC yolunu yazın. Bu durumda bu yol; \\ marketting\Belgelerim\satiş.doc’ tur. Ardından Aç’ ı tıklayın.
cr@ckman Tarih: 12.02.2005 19:20

LÜTFEN BAŞKA SİTELERDE YAYINLAMAYIN BOARDUMUZ İÇİN

Şimdi sırasıyla protokolleri inceleyelim ;
3.3.1. TCP/IP Protokolü
Protokol , bir iletişim sürecinde , internet bağlantısını sağlayan noktalar arasındaki , gidip gelen mesajlaşmayı düzenleyen kurallar dizisidir. Bu protokoller birbirleriyle iletişim içinde bulunan gerek donanım gerekse yazılımlar arasında oluşur. İletişimin gerçekleşmesi için her öğenin bu protokolü kabul etmiş ve uyguluyor olması gerekir. TCP/IP de bu şekilde oluşan yüzden fazla bilgi iletişim protokolün toplandığı bir protokoller ailesidir. Bunlardan en önemlileri TCP ( Transmission Control Protocol ) ve IP ( Internet Protokol ) olduğu için bu ismi almıştır. Bir bilgisayar ağında kullanılan protokol ne olursa olsun aslında bilgisayarlar fiziksel adresleri ile birbirlerini tanır ve iletişimde bulunurlar. Bu fiziksel adres ağ kartı veya ağa bağlanmayı sağlayan her hangi bir donanımın içinde hiçbir şekilde değiştirilmesi mümkün olmayan 48 bit olan bir numaradır. TCP/IP protokolünde diğer bilgisayarlardan farklı olarak her bilgisayar bir IP numarası alır. Görünüşü “ 194.62.15.2 “ şeklindedir. İnternet`te bulunan her bilgisayarın kendine ait bir IP numarası vardır ve sadece ona aittir. IP adresleri 32 bitlik düzendedirler ama kolay okunabilmeleri için 8 bitlik 4 gruba ayrılmışlardır. Internet üzerinde veri alış verişi yapan alıcı ve göndericiyi tanımlamaktadırlar. Veriler gönderilirken mutlaka gönderenin IP adresini taşırlar. Alıcının adresi de adresteki “ domain ” , adrese göre çözümlenir ve gönderilir. IP adres yapısının 2 bölümü vardır. Birincisi bilgisayarın bağlı olduğu özel bir ağın numarası ikincisi ise bilgisayarların özel numarasıdır. Veriler dolaşım sırasında Router denilen yönlendiricilerden geçerken sadece bu özel ağın numarasına bakılır. IP adresleri a,b,c,d,e adı verilen beş sınıfa ayrılmışlardır. A sınıfı adresleri ilk “oktet“ ile belirlenir ve 0 ile 126 arasında olmalıdır. Örneğin 124.0.0.0 A sınıfı bir IP dir. Aynı şekilde B ilk iki oktetle belirlenir ve ilk okteti 129 ile 191 arasındadır. C sınıfı ise ilk üç okteti kullanır ve ilk okteti 192 ile 223 arasındadır. D ve E sınıfı IP`ler ise kullanılmazlar zira sadece test amaçlıdırlar.
Bir örnek vermek gerekirse , siz ISS`a telefon hattı ile bağlandığınızda ISS`in ağına dahil oluyorsunuz. Daha evvel alınmış olan IP adresi havuzundan size bir adres veriliyor. Mesela IP adresiniz 194.62.15.2 ise , ISS`nizin aldığı IP adresinin sınıfı C`dir. Yani üç oktat içinde bulunduğunuz ağı , sonda bulunan oktet da sizin bilgisayarınızın o andaki adresini temsil eder.
Aşağıdaki tabloda IP adreslerinin sınıfları ve veriliş şekilleri gösterilmektedir
Adres Sınıfı Başlangıç Adresi Bitiş Adresi Toplam Adres
Class A: N H H H 1.0.0.0 126.0.0.0 16.777.214
Class B : N N H H 128.1.0.0 191.254.0.0 65.534
Class C : N N N H 192.0.1.0 223.255.254.0 254
N = NIC tarafından verilen network adresi
H = Network yöneticisi tarafından tanımlanan host değeri
3.3.2. IPX/SPX Protokolü
IPX/SPX ya da Windows NT’deki adıyla NWLink IPX/SPX Compatible Transport, Netware ağlarına özgü iletişim kuralıdır. Ağımızın bir netware ağıyla iletişime geçmesi gerekiyorsa bu iletişim kuralını yüklememiz gerek.
IPX/SPX , ağımızı mantıksal kesimlere ayırmamıza izin veren yönlendirilebilir bir iletişim kuralıdır. Windows’umuz bir IPX/SPX dolaştırıcı olarak davranabilir ve dolaştırma bilgisi paketlerini ağ üzerindeki diğer dolaştırıcılara iletebilir. Eğer bilgisayarımızı internete bağlamayacaksak ağımızı bu protokolle kurabiliriz.


3.3.3. NETBEUI Protokolü
Netbeuı, Netbios Extended user interface iletişim kuralının kısaltılmışıdır. Netbeuı yıllarca Microsoft ağı iletişim kuralı olmuştur ve küçük çalışma grubu veya bölüm ağları ile iyi çalışmaktadır. Kurulumu ve yapılandırması kolay küçük görevler için yeterince hızlıdır. Ancak büyük kuruluş ağlarına uygun bir ölçeği yoktur. Her işlem için 254 oturum ile sınırlıdır. Tüm işlemler için 254 oturumla sınırlı olan önceki sürümlere göre bu bir gelişmedir. Daha önemlisi, NETBEUI bir ağ kesiminden diğerine dolaştırılamaz. Bu da onu ağın farklı kısımlarına bağlamak için dolaştırıcıların kullandığı büyük ağ ortamları için elverişsiz duruma getirir.
Yalnızca bu iletişim kuralını gerektiren kalıt ağlarla bağlantıyı sürdürmemiz gerektiğinde NETBEUI’yi seçmeliyiz. NETBEUI tabanlı ağlara örnek olarak, Microsoft Lan Manager 2.x, IBM OS/2 Lan Server ve Windows for Workgroups 3.x ağlarını sayabiliriz.


3.4. İşletim Sistemleri
Ağ işletim sistemi, ağ üzerindeki sistemlerde koşan ve tüm ağ kullanıcılarının her türlü iletişim gereksinimini ve kaynak paylaşımını sağlayan bir araçtır. Ağ işletim sistemleri hizmet veren konumunda olup en çok bilinenleri Windows NT ve Netware’dir. Unix işletim sistemi de bünyesinde ağ özellikleri barındırmaktadır. Şimdi bu işletim sistemlerine bir göz atalım ;3.4.1. Windows NT
Windows NT yaygın olarak kullanılan bir ağ işletim sistemidir. Windows ailesinin yaygın olarak kullanılması ve NT’ nin kendi sunduğu ağ özelliklerine ek olarak hali hazırda yaygın olarak kullanılan diğer protokolleri desteklemesi sonucunda , bir sunucu sistem ve bir ağ işletim sistemi olarak uygulamada kendisine geniş bir yer bulmuştur.
Karşılıklı çalışma, ağ bağlanabilirliği için anahtar sözcüktür. Ağ içindeki Windows NT’ ler ile Windows ailesinden diğer sistemlerin birbirlerini görmesi ve karşılıklı çalışmanın sağlanması için NETBEUI protokolü kullanılır. Ancak buna ek olarak NETBEUI’ nın desteklenmediği sistemlerde veya uygulamalarda karşılıklı çalışmanın sağlanması için TCP/IP, NWLink, AFP, DLC gibi protokoller de kullanılabilmektedir. Windows NT, özellikle internet kümesi olan TCP/IP’ yi kuvvetli bir şekilde desteklemekte ve internet hizmet sunucu ve kullanıcı programlarını bünyesinde bulundurmaktadır. Kolayca yüklenebilir ve etkin hale getirilebilir.
3.4.2. Novell NetWare
Netware (Novell) yaygın olarak kullanılan ağ işletim sistemlerinden biridir. Hali hazırda var olan işlemlerinin çoğunu destekler. Örneğin , DOS, Windows, Macintosh, OS/2 veya UNIX ile yüklü sistemler Netware’ in olduğu ağlarda karşılıklı olarak çalışabilirler. Novell protokol kümesi biri bağlantısız, diğeri bağlantıya yönelik uygulamalarda kullanılan IPX ve SPX protokollerini içerir.
Netware’in kabuğu (shell), ağ ile ona erişecek bilgisayar sistemi arasında etkileşimi denetleyen hizmet protokolüdür. Örneğin, bir kullanıcı, ağ kaynaklarına erişmek isterse, shell bu isteği sunucuya ; kendi bilgisayarındaki yerel kaynaklara (örneğin diske) erişmek isterse yerel işletim sistemine gönderir.
3.4.3. VINES
Banyan VINES UNIX işletim sistemine dayanır ; temelde Kullanıcı/Sunucu yapısına sahiptir. DOS, OS/2 ve Macintosh işletim sistemlerini destekler ve UNIX, Novell, AppleTalk ortamlarına bağlantı desteği vardır.
Kendi içinde TCP/IP protokol kümesi vardır. VINES ağ işletim sisteminin en önemli yanı, ağ kaynaklarına erişimin kullanıcı açısından kolay olmasıdır. Kullanıcı, tüm ağ üzerine dağılmış ağ kaynaklarını ( örneğin diskleri) sanki kendi yerel bilgisayarı üzerindeki kaynaklar gibi görür, ağ kullanıcı için saydamdır, nerede ne var, eriştiği yer neresidir bilmesine gerek kalmaz. Bu durum NT ve Netware içinde geçerlidir.
4. Windows’da Ağ Kurulması
Üzerinde Ethernet portu olan iki sistem, bir HUB veya anahtar cihazı olmadan çapraz ara kablo (cross-over patch cable) kullanılarak doğrudan birbirine bağlanabilir. Böyle bir bağlantı Çapraz Bağlantı konusunda verilmişti. Bağlantı Şeklimizde Görüldüğü gibi, ya doğrudan bir UTP çapraz ara kablo kullanılarak gerçekleştirilir veya bilgisayarlardan RJ45 prizlerine düz bağlantı yapılıp, iki priz bir çapraz kablo ile birleştirilerek sağlanır.
Çapraz Bağlantı Şekilleri
Şimdi de Windows’umuzu ağ için ayarlayalım ;
1- Donanım aygıtlarını kurun, sürücüleri yükleyin. PC'nizi açın, ağ kartını boş bir yuvaya takın ve ağ kablosunu bağlayın. Aynı işlemi diğer PC'ler için de yapın ve her şeyin birbirine doğru şekilde bağlandığından emin olun. PC'yi çalıştırın; Windows 98 veya 95'in ağ kartını ya otomatik olarak tanıması ya da birlikte gelen disketi istemesi gerekir. Kart için gerekli sürücüleri bu şekilde yükleyin. Bazı kartların sürücüleri Windows 98 veya 95 CD'sinde yer alır.

2- İstemci (client) yazılımını yükleyin. Önce Denetim Masası/Ağ (Control Panel/Network) simgesine çift tıklayın, sonra Ekle (Add) düğmesine tıklayın. Ağ Bileşeni Türünü Seç isimli diyalog kutusunda İstemci'yi (Client) seçip Ekle'ye (Add) tıklayın. Ağ İstemcisi Seç diyalog kutusunda Microsoft Ağları İçin İstemci'yi (Client for Microsoft Networks) seçin ve Tamam (OK) düğmesine tıklayın.

3. Dosya ve yazıcı paylaşımı. Ana Ağ diyalog kutusunda Dosya ve Yazıcı Paylaşımı'na (File and Print Sharing) tıklayın, paylaşmak istediğiniz öğeleri seçin ve Tamam (OK) düğmesine tıklayın.

4. Kendinizi tanıtın. Ana Ağ diyalog kutusunun (Tanımlama) Identification bölmesine geçin, PC'nizin ismini, çalışma grubu ismini ve bilgisayar tanımını girin, Tamam düğmesine tıklayın. Windows 95 ağ dosyalarını yüklemeye çalışacaktır. Bunlar sabit diskinizde değilse Windows 95 CD'sinden yükleyin. İşlem sonunda PC kapanıp yeniden açılacaktır.

5. Paylaşın. PC'niz yeniden açıldıktan sonra kullanıcı ismi ve şifrenizi girin. Artık sabit diskinizdeki herhangi bir sürücü, klasör veya dosya üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Paylaşım'ı (Sharing) seçebilirsiniz. İşaretlediğiniz seçeneklere göre bunların paylaşım türü belirlenecekti
cr@ckman Tarih: 12.02.2005 19:18

LÜTFEN BAŞKA SİTELERDE YAYINLAMAYIN BOARDUMUZ İÇİN

FTP kablolar ise hem STP’ de olduğu gibi en dışta hem de her bir çift için iletken koruma tabakası koyularak üretilir. Böylece çiftlerin birbirine olan etkisi en aza indirilmiş olur. STP kablo, IBM jetonlu halka (TR) ve Apple Local Talk uygulamasında kullanılan bir kablo türüdür.
Büklümlü çift kablolar UTP kablo şekli
Her çift birbirine dolanmış yapıda iki ince kablodan oluşur. 4 çift (8 kablo) bir kılıf içine koyularak UTP kablo , kılıftan önce iletken koruma kullanılırsa STP, her büklümlü çift ayrı ayrı iletken koruma içine koyulursa FTP kablo oluşturulur.
Büklümlü çift kablolarda hangi çiftlerin ne amaçla kullanılacağı, konnektör uçlarına hangi çiftlerin bağlanacağı standartlar ile belirlenmiştir. Çiftlerin birbirine olan etkisi açısından standartlara uygun sonlandırma yapılmalıdır. RJ45, büklümlü çift kabloların sonlandırılmasında kullanılan 8 uca sahip bir konnektör çeşididir.
3.2.3. Fiber Optik Kablo
Fiber optik kablo (FO) veri ve ses iletimi için en ideal kablo türüdür. Ancak maliyeti yüksek , döşenmesi zor olmakta ve kolayca kırılabilmektedir. Genel olarak yüksek band genişliği gerektiren veya uzak mesafelere gidilmesi gereken uygulamalarda kullanılır. Aktif ağ cihazlarının yüksek hızlarda birbirine bağlanmasında uzak mesafelerdeki cihazların birbirine bağlanmasında ve omurga kurulmasında kullanılır. Elektriksel olarak gürültünün çok olduğu düşük hızlı uygulamalarda ve noktadan noktaya güvenlik gerektiren uygulamalarda da seçim olabilir. Elektriksel gürültü ışık demetini etkilemeyeceği için aktarım sorunsuzca gerçekleştirilir. FO kabloya aradan bağlantı yapılıp uç çıkarmak zor olduğu için noktadan noktaya güvenli bir şekilde iletim yapılır.

Fiber Optik Kablo
Fiber Optik kablo üzerinden veri aktarımı ince fiber cam üzerinden ışık dalgası şeklinde gerçekleştirilir. Aktarılacak her bir ışık işareti için ayrı bir ince fiber cam kullanılır. Basit bir Fiber Optik kablo şekli aşağıda gösterilmektedir. Şekilde de görüleceği gibi üç temel parçadan oluşur ; uygulamada fiziksel mukavemetin sağlanması açısından, FO kablonun kullanım yerine bağlı (bine içi veya bina dışı gibi) olarak başka parçalarda içerebilir. Örneğin hava veya bina dışı uygulamalarda kullanılan fiber optik kablolar ağırlığın direkler arasında taşınması için çelik tel, dış ortamın yağışlı etkisinden korunmak için kılıftan sonra jel tabakası ve bir kılıf daha içerir.


Işık iletkeni (ligth conductor) çok ince çekirdek liften oluşur; ışığın iletilmesini sağlayan ana parçadır. Işık bu parçanın üzerinden, arada herhangi bir tazeleme yapılmadan kilometrelerce gidebilir. Ana malzemesi camdır, ancak plastikten de yapılmaktadır, Plastikten yapıldığında gidilebilecek mesafe oldukça azalır.
Örtü (Cladding), çekirdek lifi çevreleyen cam kılıftır; ana görevi ışığı çekirdek life geri yansıtmaktır. Ayrıca ışık iletkeni üzerinden akan ışığı dış ışık etkilerinden korur.
Kılıf (Jacket), üzeri cam kılıf ile örtülmüş çekirdek lifî dış fîziksel etkilerden koruyan kısımdır.
FO kablo üzerinden aktarım yapılması için, elektriksel durumdaki veri gönderici tarafta ışık işaretine, alıcı tarafta ise tersi yapılarak elektriksel işarete dönüştürülmelidir. Bu dönüşüm işlemleri için gönderici tarafta LED (Ligth Emiting Diod) veya ILD (Injection Laser Diod) kullanılır; alıcı tarafta ise ışığa duyarlı fotodiyot veya fototransistör kullanılır.
3.2.4. Konnektörler ve Bağlantı Şekilleri
3.2.4.1. RJ45 Konnektörü
RJ45, Ethernet ve Jetonlu Halka ağ cihazların üzerinde bulunan portlar için kullanılan bir fiziksel ara bağlaşım konnektörüdür. RJ45 konnektör üzerinde 8 tane uç vardır. Bu uçların bir kısmı veya tamamı, kullanılan kablolama alt yapı standardına göre kullanılır. Örneğin, Ethernet 10Base-T'de 4 uç kullanılırken, 100Base-T4'de sekiz uç kullanılır.


Ethernet ve Jetonlu Halka uygulamasında kullanılan RJ45 konnektör sonlandırılması aşağıda anlatılmıştır. Büklümlü çift kabloda (UTP, STP) 4 çift tel vardır ve her biri farklı renklerle kodlanmıştır. Örneğin birinci çiftin ilk teli beyaz zeminde üzerinde yeşil olarak kodlanmış olup kısaca By olarak anılır; eşleniği olan ikinci tel yeşil zemin üzerine beyaz olarak kodlanmıştır ve kısaca Yb ile gösterilir. Aşağıda Tabloda UTP kablo için EIA-568/A ve EIA-568/B standartları için sonlandırma uç renkleri verilmiştir. EIA-568/Ave E1A-568/B bağlantı şekilleri
UÇ EIA-568/A Renkleri EIA-568/B Renkleri
1 Beyaz/Yeşil -By Beyaz/Turuncu - Bt
2 Yeşil/Beyaz -Yb Turuncu/Beyaz - Tb
3 Beyaz/Turuncu - Bt Beyaz/Yeşil - By
4 Mavi/Beyaz -Mb Mavi/Beyaz - Mb
5 Beyaz/Mavl - Bm Beyaz/Mavi - Bm
6 Turuncu/Beyaz - Tb Yeşil/Beyaz - Yb
7 Beyaz/Kahve - Bk Beyaz/Kahve - Bk
8 Kahve/Beyaz - Kb Kahve/Beyaz- Kb

RJ 45 için çeşitli Standart bağlantılar
3.2.4.2. Çapraz Ara Kablo Bağlantısı
İki çiftin kullanıldığı çapraz bağlantı uç değerleri aşağıda, verilmiştir. Tabloda ise hem 4 çift hem de 2 çift için çapraz bağlantı uç değerleri görülmektedir.
a) 8 Uçlu Tam Çapraz Bağlantı
UçA Tel Rengi UçB
1 Beyaz/Turuncu 3
2 Turuncu/Beyaz 6
3 Beyaz/Yeşil 1
4 Mavi/Beyaz 4
5 Beyaz/Mavi 5
6 Yeşil/Beyaz 2
7 Beyaz/Kahve 7
8 Kahve/Beyaz 8b) 4 Uçlu Yarım Çapraz Bağlantı
UçA Tel Rengi UçB
1 Beyaz/Turuncu 3
2 Turuncu/Beyaz 6
3 Beyaz/Yeşil 1
4
-
5
-
6 Yeşil/Beyaz 2
7
-
8
-
3.2.4. 5. Fiber Optik Konnektör Türleri
Fiber optik kabloların sonlandırılması ve cihazlarla bağlantıların yapılması için, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi ST, SC, MIC, SMA906 ve Bionic olarak adlandırılan çeşitli konnektör türleri vardır. Cihaz üzerindeki FO yuva hangi türde konnektöre sahip ise, kablo da ona uygun sonlandırılmış olmalıdır.

FDDI
ÇİFTLİ ST
ÇİFTLİ SC
TEKLİ SC
3.3. Protokoller
Ağ üzerinde iki bilgisayarın karşılıklı veri aktarabilmesi ve ortak süreçler (processes) yürütebilmesi için bilgisayarların birlikte çalışabilme (interoperability) yeteneğinin olması gerekir. Birlikte çalışabilme, verici ve alıcı arasında kullanılacak işaretler , veri formatları ve verinin değerlendirme yöntemleri üzerinde anlaşmayla mümkün olur. Bunu da sağlayan kurallar dizisi protokol olarak adlandırılır. Protokol, ağın farklı parçalarının birbiriyle nasıl etkileşimde ve iletişimde bulunacağını belirler. Standartlar ise her üreticinin uyduğu ortak tanımlamalardır.
Bir ağ içerisinde aynı anda birden çok protokol kullanılıyor olabilir; çünkü işletim sistemleri, protokol kümesi farklı olan birçok bilgisayar, aynı anda ağda bulunabilir ve hepsinin birbirleriyle iletişimde bulunması gerekebilir.
Hali hazırda birçok protokol kümesi geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları yalnızca onu geliştiren üreticiler tarafından kullanılırken bir çoğu açık sistem haline gelmiştir. Örneğin DECnet, IPX, SNA ve XNS protokol kümeleri sırasıyla Digital, Novell, IBM ve Xerox firmaları tarafından geliştirilmişlerdir ve yine bu firmalar tarafından kullanılmaktadır. TCP/IP gibi bazı protokol kümeleri ise bütün üreticiler tarafından desteklenen, tartışılmaz genel standart olmuştur.