7. SINIFLAR KÂR ZARAR HESAPLARI

1-) 1.400.000,- liraya alınan bir kalem, 1.680.000,- liraya satılmıştır. Yüzde kaç kâr yapılmıştır?

2-) Şeker oranı %75 olan 60 kg şekerli su ile şeker oranı %55 olan 40 kg şekerli su karıştırılıyor.
Karışımın şeker oranı yüzde kaçtır?

3-) %25 zarar ile satılan bir malın satış fiyatı 90.000,- liradır. Eğer bu maldan %25 zarar yerine %15 kâr edilseydi; satış fiyatı kaç lira olurdu?

4-) Ucuzluk yapan bir mağazada, fiyatlarda %20 indirim yapılıyor. İlk hafta satışların az olduğu görülünce ikinci hafta, indirimli fiyatlar üzerinden %15 indirim daha yapılıyor. Mağaza sahibinin yaptığı indirim yüzde kaçtır?

5-) Ahmet bir malı %20 kârla 1.800.000,- liraya, başka bir malıda %20 zararla yine 1.800.000,liraya satıyor. Ahmet’in bu iki alış-veriş sonundaki kâr ve zarar durumu nedir?
6-) Bir üretici yetiştirdiği sebzeleri %8 komisyon alan bir komisyoncuya sattırdı. Eline 966.000,lira geçtiğine göre, komisyoncu sebzeyi kaça sattı?

7-) Fiyatlarını %20 indiren bir mağazadaki satışlarda %20 lik bir artış oluyor. Bu mağaza sahibinin günlük gelirinin, fiyatları indirmeden önceki duruma srtış veya azalış yüzdesini hesaplayınız.

8-) Kilogramı 960.000,- liraya alınan yaş sabun, kurutulunca %20 sini kaybediyor. Satışın % 25 kârla yapılabilmesi için, sabunun kilogramı kaç liradan satılmalıdır?

9-) Bir kimse aldığı bir malı %10 zararla 720.000,- liraya ve başka bir malıda %10 kârla 1.320.000,liraya satıyor. Bu kişinin bu alış-verişteki kâr ve zarar durumu ne olur?

10-) Bir kalem mal oluş fiyatının 1.440.000,- lira eksiğine satılsaydı %9 zarar edilecekti. %20 kazanabilmek için bu kalem kaç liraya satılmalıdır?

11-) Kaymak oranı %15 olan sütten 36 kg kaymak elde etmek için kaç kg süte ihtiyaç vardır?
12-) 840.000,- liralık bir malın yarısı %20, kalan yarısı da %25 kârla satılıyor. Bu satıştan elde edilen kâr kaç lira olur?

13-) Ahmet, babasından aldığı harçlığın %45 ile defter, %38 ile kalem aldı. Geriye 680.000,- lirası kaldığına göre Ahmet’in deftere verdiği para kaç liradır?

14-) Buğday öğütülünce ağırlığının %85 i kadar un elde ediliyor.3,4 ton un elde etmek için kaç kg buğday öğütülmelidir.?

15-) 800 000 liralık bir mal % 20 zararla satılıyor.Satın alan,paranın 3/8 ünü verdiğine göre geriye kaç lira borcu kalır?

16-) % 20 karla 288 000 liraya satılan bir mal % 8 zararla satılsaydı,kaça satılırdı?

17-) Bir sayının %22 si ile % 18 i arasındaki fark 32 dir.Bu sayının % 32 si kaçtır?

18-) bir satıcı,bir malı % 20 kârla satarken,satış fiyatı üzerinden % 20 indirim yaparak 240 000 liraya satıyor.Bu malın mal oluş fiyatı kaç liradır?

19-) 5 000 000 lirayı üç kişi paylaşıyor.Birinci paranın %40 ını,ikinci ise birincinin aldığının %40 ını alıyor.Üçüncünün aldığı para kaç liradır?

20-) Bir futbol takımı,yaptığı 12 maçtan 8 inde galip gelmiştir.Bu takım 18 maç daha yapacağına göre bunlardan kaç tanesinde daha galip gelmelidir ki,tüm maçlarında % 70 galip gelerek şampiyon olsun?

21-) % 64 ten bankaya yatırılan 3 500 000 lira , 2 yılda kaç lira faiz getirir?

22-) % 45 ten bankaya yatırılan 5 250 000 lira,6 ay sonra kaç lira faiz getirir?

23-) % 35 ten bankaya yatırılan 45 000 000 lira , 50 gün sonra kaçlira faiz getirir?

24-) % 55 ten 8 ayda 352 000 lira faiz getiren kapital kaç liradır?

25-) % 40 tan bankaya yatırılan 10 800 000 lira, 900 000 lira faizi kaç günde getirir?

26-) 7 200 000 lira,4 ayda 1 080 000 lira faiz getirdiğine göre;yüzde kaçtan faize verilmiştir?

27-) Satış fiyatı 32 000 lira iken 27 200 liraya satılan bir malda yüzde kaç indirim yapılmıştır?

28-) % 20 kârla 16 800 liraya satılan bir malın alış fiyatı kaç liradır?

29-) % 20 zararla 48 000 liraya satılan bir malın maliyet fiyatı kaç liradır?

30-) Bir manav,aldığı eriklerin kilogramını % 15 zararla 27 200 liraya , elmaların kilogramını % 15 kârla 46 000 liraya satıyor.Manavın,kg başına kâr ve zarar durumu ne olur?

31-) Bekir,bir malı % 20 kârla 960 000 liraya,başka bir malıda % 20 zararla yine 960 000 liraya satıyor.Bekir’in bu alış- veriş sonundaki kâr ve zarar durumu nedir?

32-) % 60 faiz fiyatıyla bankaya yatırılan bir miktar para,bir yıl sonra faiziyle birlikte 1 280 000 lira oluyor.Bu para kaç liradır?


Kaynak:Tmoz

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4950
favori
like
share
lost angel Tarih: 10.03.2010 16:11
[QUDÖLXKOTE]çok teşekkürler[QUOTESTJ]
mrcofrusf Tarih: 28.04.2009 15:46
...
serq Tarih: 27.04.2009 14:50
cevap yokmu?
serq Tarih: 27.04.2009 14:44
tşkrler cevap yokmu?