1 - Sen 3 topluluğun; cahil olan sofilerin dervişlerin, yağcılık yapan kurraların, gafil âlimlerin sohbetinden, arkadaşlığından sakın!

2 - Şu 3 haslet evliyaullahın sıfatındandır;
—Her şeyde Allah’a güvenmektir, Allah’a tevekkül etmektir. Her işimizde sözümüz, Hasbiyallaahü Ve Nığmel Vekil[Bana kâfidir o ne güzel velidir] olmalı, bu eshabı kiramın sözüdür.
—Her şeyden ile müstağni olmaktır.
—Her şeyde Allah’a dönmektir, Allah’a müracaat etmektir.(Bir musibet anında ‘’İnna Lillahi Ve İnna İleyhi Raaciun)

3 - Her kim gizlide Allah’a hainlik yaparsa, Allah onun perdesini açıkta yırtar, paramparça eder.

4 - Senden müminin nasibi 3 şey olmalıdır
—Eğer mümine menfaatli olmuyorsan, hiç olmazsa ona zarar verme.
—Eğer sen mümini sevindirmiyorsa, hiç olmazsa onu üzme
—Eğer sen mümini metih etmiyorsan, hiç olmazsa zem etme

5 - Tevbe ettikten sonra işlenen günah, tevbe etmeden önceki 70 günahtan daha kötüdür.

6 - Akıllı kimse 3 tür,
—Dünya onu terk etmeden önce, dünyayı terk eden kimse
—Ona girmezden önce kabrini bina eden kimsedir(Hz. Ebu Bekir; oğlum sen kendine kabir hazırlama, kendini kabre hazırla. Buyurmuştur)
—Ona kavuşmadan önce Rabbini razı eden kimsedir.(Rabbi razı etmek nefsi tezkiye ile mümkündür.)

7 - 2 Musibet vardır ki; evvelkileri ve ahirkileri, o ikisinden daha feci, daha acı hiçbir musibet, işitmemişlerdir. Bu iki musibet ölüm anında iner.
—Onu toplayandan malının tamamı alınıyor.
—Onu toplayandan, malın tamamı ondan sual olunuyor

8 - Malı ile sana kibirlenen kimsenin yanında kibirlenmek, tevazudur.

9 - Mürit çok yemeye, çok yemek belasına müptela olduğu zaman, onun üzerine melekler ağlarlar. Her kim yemek yemeye müptela hırslı kılınır ise çok kimimiz şehvet ateşi ile yanar.

10 - Her kim iyice düşünmeden önce konuşursa, pişmanlığı toplar. Her kim konuşmadan önce iyice düşünürse selamet bulur.

11 - Tevbe-i Nasuh’un alametleri 3 tür;
—Oruç tuttuğundan dolayı az yemek
—Gece namazı kıldığından dolayı az uyumak
—Cenabı Hakkı zikir ile meşgul olduğundan dolayı az konuşmaktır.

12 - Muhabbetin alameti, sevdiği kimse kendisine iyilik yapmakla muhabbet ziyade olunur.
Sevdiği kendisini azarlamakla muhabbet noksanlaşmaz

13 - Dünya hayatı uyku gibi, ahiret hayatı uyanıklık gibidir,her kim rüyasında ağladığını görürse onun tefsiri, o kimse uyanıklık halinde gülecektir,sevinecektir.
‘Ey kardeşim, dünya uykusunda ağla, takı ahiret uyanıklığında cennetlik ve said olunca gülesin.

14 - Bir gün İbni MUaz Hz. Lerine şu ayetten sual olunur: Amennaa Bi Rabbil Alemiyn[Biz âlemlerin Rabbine iman ettik. Dedi ki: Bir an iman etmek 20 senelik küfrü mahvetmekten aciz kalmıyor.

15 - Allah'ü Teâlâ’yı sevdiğin kadar mahlûkatta seni sever. Sen Allah’tan korktuğun kadar mahlûkatta senden korkar. Sen Allah ile meşgul olduğun kadar mahlûkatta senin işin ile meşgul olur. Her kim ibadet halinde Allah’tan hayâ ederse Allah'ü Teâlâ lütfen ve keremen hayâ eder.(Onun günahından dolayı ona azap etmez.)

16 - Bir kimse şu 3 şey arasını cem etmedikçe hikmet sahibi olamaz.
-Zenginlere hased ile değil vaazu nasihat gözüyle bakmasıdır.
—Hanımlara şehvet gözüyle değil şefkat gözüyle bakmasıdır.
—Fukaraya kibirlenerek değil Tevazu gözüyle bakmasıdır.


Feridüdini Attar -Tezkiretül Evliya'dan

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2198
favori
like
share