Kadir Cangızbay


Kadir Cangızbay (İstanbul,1947) Türk Sosyolog ve Toplumbilimci. Anarko-Komünist.

Saint Joseph Lisesi'ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi aldı.(1967-1972) Mezuniyet tezini Köy Enstitüsü Mezunu İki Yazarın Romanları Üzerine Bir Edebiyat Sosyolojisi Denemesi adı ile Mahmut Makal ve Fakir Baykurt'un romanlarındaki toplumsal olgular üzerine verdi. İki yıl sosyoloji öğretmenliği yaptıkdan sonra 1974'de AİTİA asistan olarak girdi. Aynı akademide Kavramsal Bir Yapı Olarak Özyönetim adlı doktorasını verdi. 12 Eylül 1980 Darbesi'ni ve YÖK'ü protesto için uzun yıllar docentlik ve profesörlük Ünvanı almayı redetti. 1989'da Doçent 1996'da Profesör oldu. Prof. Dr. Kadir Cangızbay halen aynı yerde şimdiki adı ile Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Cangızbay ayrıca Özgür Üniversite, Hacettepe Üniversitesi'nde, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi'nde dersler vermektedir.

Kadir Cangızbay genclik yıllarında Fikir Kulüpleri kurucularından bir olmasına rağmen savunduğu fikirler yüzünden oportünist olmakla suçlanıp kulüpten uzaklaştırılmıştır.

Cangızbay'ın etkilendiği düşünürler arasında Cemil Meriç, Saint Simon, Auguste Comte, Gurvitch, Karl Marx, Engels, Pierre-Joseph Proudhon, Alexander Berkman, Mihail Bakunin ve Lev Troçki gibi düşün, siyaset adamları yer almaktadır.

Kadir Cangızbay Türkiye'de Özyenetimi ve Anarko-Komünizmi bilimsel bir kavram olarak ele alan ilk sosyalist ve sosyologtur. Cangızbay'a göre sosyalist devrim sonuçları itibariyle ne komünizmi ne de anarşizmi tam manası ile oluşturabilecek güçde değildir; sistem kendisinden önceki otoriteryan söylemi ideolojik olarak içinde barındıracağından kurulacak ara rejimler otoritenin devamı olacak ve saf devrimci bir süreçten geçmediği için kurulacak yeni rejime de otoriteryan ideolojileri sokacak ve sosyalist devrim devletci bir zihniyetin eğemenliği altına girecektir. Bu ancak devrimin otoriteyi ortadan kaldırarak ara rejimi özyönetim modeli üzerine inşa edip her türlü aydiyetin de ortadan kaldırılaçağı bir yönetim kurulmasıyla mümkün olacaktır. Cangızbay "Sosyalizm ve Özyönetim: Sosyalist Realiteden Reel Sosyalizme" adlı kitabında bu konuyu derinlemesine tartışmıştır.

Prof. Dr. Cangızbay'ın çalışma alanları arasında modernite ve postmodernite, Türk ulusal kimliğinin inşası, Türkiye'de komprodor rejimin oluşumu da yer almaktadır. Cangızbay pek çok eserinde Türkiye Devleti'ni ve rejimini eleştiriye ve tartışmaya açmıştır.

Kadir Cangızbay bir dönem Birgün gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Cangızbay'ın Doğu Batı, Birikim, Türkiye Günlüğü, Toplum ve Bilim gibi dergilerde çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.

Kadir Cangızbay hali hazırda Türkiye'de sosyoloji üzerine teori üreten ve anarşizm üzerine en çok eser veren düşün ve bilim insanıdır.


KitapLarı

* Sosyoloji ve Felsefe, Gurvitch(çeviri ve derleme),
* Ozgürlüğün Bilimi, Gurvitch Sosyolojisi (çeviri-derlerme),
* Siyaset-ötesi Toplum,
* Komprador Rejimin Anatomisi,
* Sosyolojiler değilSosyoloji,
* Sosyolojik Praksis,
* Gurvitch, Sosyoloji ve Felsefe,
* Hiçkimsenin Cumhuriyeti,
* Çok-hukukluluk,Laiklik ve Laikrasi,
* Globalleş(tir)me Terörü,
* Sosyalizm ve Ozyönetim.

Etiketler:
Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 569
favori
like
share