Ahmet Hamdi BoyacıoğluAhmet Hamdi Boyacıoğlu, (d. 1336 1920 Bolu Türkiye) - (ö. 23 Ağustos 1998), Türk hukukçu.

1944 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bolu’da stajyer hâkim olarak kamu hizmetine başlamış, değişik il ve ilçelerde hâkimlik yaptıktan sonra 1960’da Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Başmuavinliğine ve 1962’de Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne atanmıştır. Görevde bulundu¤u süre içerisinde 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un hazırlık çalışmalarına katılmıştır. Anayasa Mahkemesince, 16 Aralık 1964’de Danıştay Üyeliğine seçilmiş ve Danıştay Genel Kurulunca da 17 Eylül 1970’te Anayasa Mahkemesi Asil Üyeliğine seçilmiştir. 3 Haziran 1973’te Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı, 8 Kasım 1978’de Anayasa Mahkemesi başkanvekili, 4 Temmuz 1979’da yeniden Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı seçilmiştir. 9 Ağustos 1982 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanı olmuştur. 2949 sayılı Kuruluş Kanununun hazırlanmasında aktif olarak görev almıştır. 6 Nisan 1985’de emekli olmuştur.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 361
favori
like
share