Kurânda adı gelen peygamberlerden biri. Soyu Dâvud (a.s)a dayanmaktadır. Kurânda anılan duâlarından (Meryem, 166) anlaşıldığına göre, soyu daha sonra Yâkub (a.s)a varmaktadır (el-Kurtubî, Ahkâmul-Kurân, Kahire 1967, XI, 82; er-Razî, Mefâtihul-Gayb, Mısır 1937, V, 769).

Zekeriyya (a.s) İsrâiloğullarının peygamberi olduğu gibi, aynı zamanda onların bilgini, reisi ve müşaviri yani danışmanı idi (es-Sal-ebî, el-Arais, 1951, 372).

Onun hakkında çeşitli âyet ve hadisler vardır. Ebû Hureyrenin naklettiğine göre, Hz. Muhammed (s.a.s);" "Zekeriyya (a.s) marangoz idi"(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Mısır, 1954, II, 405) diyerek Onun elinin emeği ile geçinen bir sanat ehli olduğunu haber vermiştir.

Zekeriyya (a.s)ın hanımı İsa (a.s)ın annesi Meryemin teyzesi İşâ idi. Zekeriyya (a.s) da, Meryeme bakmakla meşgul oluyordu. Ona Beyt-i Makdiste bir yer yapmıştı. Onun odasına her girdiğinde, yanında kış mevsiminde yaz meyvesini ve yaz mevsiminde de kış meyvesini buluyordu. Zekeriyya (a.s), "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" diye sorunca, Meryem, "Allah tarafındandır." diye cevap veriyordu (el-Kurtubî, Ahkâmu-Kurân, IV, 69 vd).

Zekeriyya (a.s) Hz. Meryemin yanında böyle yaz mevsiminde kış meyvesini ve kış mevsiminde de yaz meyvesini görünce, Meryeme bu nimetleri veren, buna gücü yeten yüce Allah, eşimin yaşı geldiği halde, bize hayırlı bir evlat verebilir şeklinde düşündü ve hayırlı bir evladın olması için Allaha gizlice şöyle dua etti:

"Rabbim Gerçekten kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı, Rabbim.Sana yalvarmaktan dolayı herhangi bir şeyden mahrum kalmadım. Doğrusu, benden sonra yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. Katından bana bir oğul bağışla ki, bana ve Yâkub oğullarına mirasçı olsun Rabbim Onun, senin rızanı kazanmasını da sağla" (Meryem,194,5,6)

"Ya Rabbi Bana kendi katından temiz bir soy bahşet" (Âlu İmrân, 338)

"Rabbim Beni tek başıma bırakma Sen varislerin en hayırlısısın" (el-Enbiyâ, 2189).

Gücü her şeye yeten Yüce Allah, Zekeriyya (a.s)ın duâsını kabul etti ve Ona bir erkek evlad vereceğini müjdeledi:

"Ey Zekeriyya Sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermemiştik" (Meryem, 197).

"Mihrabda namaz kılmaya durduğu sırada, hemen melekler ona şöyle seslendi: "Haberin olsun Allah sana Yahya adlı çocuğu müjdeliyor. O, Allahtan gelen bir kelimeyi (İsâyı) tasdik edecek, milletinin efendisi olacak, nefsine hakim bulunacak ve salihlerden bir peygamber olacaktır" (Âlu İmrân, 339).

Zekeriyya (a.s), Allahın verdiği bu müjdeye şaştı, hayret etti. Çünkü kendisi de hanımı da hayli yaşlı idiler. "Rabbim Karım kısır, ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olabilir?" (Meryem, 198) diyerek, bu ilginç müjde karşısında hayretini dile getirdi.

Yüce Allah ona şöyle cevap verdi:

"Rabbin böyle buyurdu. Çünkü bu bana kolaydır. Nitekim sen yokken, daha önce seni yaratmıştım" (Meryem, 199).

Kurânın başka bir yerinde bu durum şöyle haber verilmiştir:

"Zekeriyyanın duasını kabul edip kendisine Yahya yı bahşetmiş, eşini de doğum yapacak hale getirmiştik. Doğrusu onlar iyi işlerde yarışıyorlar, korkarak ve umarak bize yalvarıyorlardı. Bize karşı gönülden saygı duyuyorlardı" (el-Enbiya, 2190).

Yüce Allahın bu güzel müjdesine son derece sevinen Zekeriyya (a.s)

"Rabbim Öyle ise bana bir alamet var, dedi" (Meryem, 1910). Allah ona şu cevabı verdi:

"Alâmetin; üç gün, işaretten başka şekilde insanlarla konuşmamandır. Rabbını çok an, akşam sabah hamdet" (Âlu İmrân, 341).

Gün oldu, Zekeriyya (a.s)ın nutku tutuldu. Mihrabdan çıktı ve milletine: "Sabah-akşam Allahı tesbih edin diye işârette bulundu" (Meryem, 1911).

Zamanı gelince, Zekeriyya (a.s)ın oğlu Yahya (a.s) dünyaya geldi.

Yukarıda görüldüğü gibi, Zekeriyya (a.s) ile ilgili olarak zikredilen âyetlerin çoğu, dua mahiyetindedir. O, çok dua eden, Allahın emir ve yasaklarına riayet ederek tam bir teslimiyet içinde yaşayan Yüce bir peygamberdi. Allah: "Zekeriyyâ, Yahyâ, İsa ve İlyasa da (yol göstermiştik). Hepsi iyilerden (idi)ler" (el-Enâm, 685) diyerek onu şahit peygamberlerle birlikte anmıştır.

Zekeriyya (a.s) bu şekilde ömrünü ibâdetle geçirdi. Daima insanları Yüce Allaha inanmaya ve Onun yolunda yürümeye cağırdı. fakat azmış olan, küfre dalan ve önünü görmeyecek kadar gözü dönenler, onu şehid ettiler (Taberî, et-Tarih, Mısır 1326, II, 16; Ahmet Cevdet Paşa, Kısus-r Enbiyâ, İstanbul 1966, I, 41).

hz.zekeriyya a.s., hz.zekeriyya basindan gecen olaylar, hz.zekeriyya biyografisi, hz.zekeriyya hakkinda, hz.zekeriyya hakkinda bilgi, hz.zekeriyya hayati, hz.zekeriyya yasami

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 400
favori
like
share