İlyâs Aleyhisslâm

Beni İsrâile gönderilen peygamberlerden, Mûsâ aleyhisselâmın dinini insanlara bildirmek için Allahü teâlâ tarafından vazifelendirildi. Hazret-i Mûsâdan sonra Beni İsrâil kavmine gönderilen peygamberlerin hepsi Tevrâtın hükümlerini unutan, yerine getirmeyen insanlara bunları bildirmek için gönderildi. Beni İsrâil, o zaman Şam ve civârındaki dağınık küçük devletler hâlinde yaşıyordu. Çünkü Yûşâ bin Nûn, Şam kıtasını fethedip, Beni İsrâile taksim etmişti.

Bir kabileye de Baalbek ve etrâfını verdi. İlyâs aleyhisselâm Baalbekin kabilesinde bulunuyordu. Beni İsrâil; zamanla yoldan çıkmış, aralarında fesat ve karışıklık başlamıştı. Tevrâttaki Allahü teâlânın emirlerini unutmuşlar, putlara tapmaya başlamışlardı. İlyâs aleyhisselâm peygamber olarak gönderildiği zaman, Bal adında 8-10 metre büyüklüğünde bir puta tapıyorlardı. Hazret-i İlyâs; "Balden vazgeçiniz ve her şeyin yaratıcısı olan Allaha ibâdet ediniz. " diye nasihat etti. Fakat dinlemediler. Onları Allahın azâbı ile korkuttu ise de, beldelerinde çıkarttılar. Allahü teâlâ da onlardan feyz ve bereketi kaldırdı. Yağmurlar kesildi, Hayvanları susuzluktan öldü. Başlarına çeşitli belâlar geldi. Ve kıtlık başladı.

İlyâs aleyhisselâm bu kıtlık yıllarında imânı gizlice halka anlatıyordu. Bütün evlerde kıtlık varken, inananların evlerine, İlyâs aleyhisselâmın bir mûcizesi olarak, bolluk ve bereket gelmişti. Herkes kokmuş leş yerken, bunların evi yiyecek doluydu. Baalbek hükümdârının hazineleri doluydu. Fakat satın alacak yiyecek bulamıyorlardı. Nihâyet hatâlarını anladılar ve hazret-i İlyâsı bularak af dileyip imân ettiler.

İlyâs aleyhisselâma, sen bize duâ et, dediler. Her ne söylerse ona tâbi olacaklarına söz verdiler. Hazret-i İlyâs, Allahü teâlâ ya duâ etti. Belâ ve musibetin kalkmasını diledi. Allahü teâlâ hazret-i İlyâsın duâsını kabul etti. O belde tekrar eskisi gibi berekete kavuştu. Bol bol yağmur yağdı. Her taraf yeşerdi. Memlekette büyük bir ferahlık meydana geldi.


İsrâiloğulları sonra hazret-i İlyâsa: "Senin duân ile kurtulduk. Ancak ekebileceğimiz tohum yok. Duâ et de tohum elde edelim. " dediler. Hazret-i İlyâs duâ etti. Allahü teâlâ tuz ekmelerini bildirdi. Tarlalara tohum yerine tuz ektiler. Mûcize olarak yerde nohut yetişti. İsrâiloğulları bu hâl üzere bir müddet hazret-i İlyâsa tâbi oldular. Fakat hak yolda sebât etmeleri uzun sürmedi. Yine nankörlük edip, doğru yoldan ayrıldılar. Bu durum üzerine hazret-i İlyâs, Allahü teâlânın izni ile gitgide perişan oldular.

Kurân-ı kerimde Sâffât sûresinde bunların isyânları sebebiyle Cehenneme gidecekleri bildirilmektedir.

Abdullah ibni Abbâstan rivâyet edildiğine göre; hazret-i İlyâs Baalbekten çıkınca, ilâhi emirleri bildirmek üzere dolaşırken yolu bir köye düştü. bu köydeki insanlara nasihat etti. Onları imâna dâvet etti. Köylüler onu severek köylerinde bir müddet kalmasını istediler.

O da kabul etti ve İsrâiloğullarından ihtiyâr bir kadının evinde misâfir oldu. Bu kadının hasta bir oğlu vardı. Hastalığına bir türlü şifâ bulamamıştı. İhtiyâr kadın oğlunun durumunu hazret-i İlyâsa anlatarak çocuğunun şifâ bulup bu dertten kurtulması için Allahü teâlâya duâ etmesini istedi. Hazret-i İlyâs, üzülme şifâ Allahü teâlâdandır, dedi. Abdest alıp iki rekât namaz kıldı. Hasta çocuğa şifâ vermesi için Allahü teâlâya yalvardı.

Allahü teâlâ duâsını kabul etti. Hasta çocuk iyileşti. Bu çocuğun adı Elyesa idi. Şifâ bulduktan sonra hazret-i İlyâsa imân etti. Yanından ayrılmadı. Ondan Tevrâtı öğrendi. Hazret-i İlyâsın vefâtından sonra da İsrâiloğullarına peygamber olarak gönderildi. Kurân-ı kerimin Sâffât ve Enâm sûrelerinde İlyâs aleyhisselâmla ilgili haberler vardır.


hz.ilyas aleyhisslam, hz.ilyas basindan gecen olaylar, hz.ilyas biyografisi, hz.ilyas hakkinda, hz.ilyas hakkinda bilgi, hz.ilyas hayati, hz.ilyas yasami

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 853
favori
like
share