Kuran-ı Kerîmde ismi geçen peygamberlerden biri. Hz. Musa (a.s)dan sonra gelen nesebi Hz. Harun (a.s)a dayandığı rivayet edilen bir israiloğulları Peygamberi.

Hz. Musadan sonra israiloğullarının çeşitli boyları. Şam civarına yerleşmiştir. şam bölgesindeki "Bek" şehrine yerleşen ve zamanla Allaha isyan ederek haddi asan bir Beni israil kabilesine Hz. İlyas (a.s)in gönderildiği rivayet edilmektedir. İlyas (a.s) Kuran-ı Kerîmde iki değişik sûrede anılmıştır.

Bir yerde diğer Peygamberler ile birlikte ismi geçmiştir: "(İbrahime) Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyası da bağışladık. Hepsi Salihlerdendi" (el-Enbiya, 2185). Diğer sûrede ise İlyas (a.s)in kıssası özetle anlatılmıştır. Musa ve Harun (a.s)dan bahsedilmiş, onların Allahın salih kulları olduğu anlatıldıktan sonra İlyas (a.s)in kıssasına geçilmiştir: "Muhakkak İlyas da peygamberlerdendi" (es-Sâffat, 37123). Bu ayet-i kerime İlyas (a.s)in etrafında Yahudiler ve Hıristiyanlar tarafından oluşturulmuş olan efsanevî kimliği aralamakta, onun Allahın diğer Peygamberleri gibi bir peygamber olduğunu anlatmaktadır. Buhârî, Kitâbul-Enbiyâ bölümünde İlyas (a.s) için bir bab açmış ve onun kıssasını anlatan es-Sâffât suresindeki ayetleri bu babda zikretmiştir. ibn Mesûd ve ibn Abbasın rivayetine göre Hz. İlyas ile İdris (a.s) aynı şâhıstır (Buhârî, Enbiyâ, 4). İdris (a.s) da Nuh (a.s)in babasının dedesidir (Buhâri, Enbiyâ, 5).

İlyas (a.s) Peygamber olarak gönderildiği insanları dine davet etmiştir: "(Hz.İlyas) milletine: "Allaha karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz önceki babalarınızın da Rabbi bulunan Allahı bırakıp da Bal putuna mı taparsınız?" demişti (es-Sâffât, 37124-126).

Ayet-i Kerimede geçen "Bal" o kavmin tapındığı putun ismidir. Oturduğu şehirlerinin ismi "Bek" olan bu halkın, tapındıkları puttan dolayı şehirlerinin isminin "Balebek" olduğu rivayet edilmektedir.

Rivayete göre Hz. İlyas israiloğullarına Hizkil (a.s)dan sonra gönderilmiştir. insanları Allaha imana çağıran Hz. İlyas, kavminin Bal putuna tapmamasını emretmiştir.

O bölgenin kralı önce iman etmesine rağmen daha sonra irtidat ederek Hz. İlyas (a.s)i öldürmeye kalkmıştır. Hz. İlyas yedi sene kadar dağlarda bayırlarda dolaşmış, insanları Tevratın emirlerine davet etmiş, iman etmemeleri üzerine, o beldeye üç yıl hiç yağmur düşmemiştir. Daha sonra Hz. ilyasın duasıyla yağmur yağmasına rağmen yine İlyas (a.s)a iman etmemişlerdir. Kendisinden sonraki Beni israil Peygamberlerinden Kuranda ismi zikredilen Elyasa (a.s)i Hz. ilyas yetiştirmiştir. Rivayete göre kavminin imansızlığına kızan İlyas (a.s), Allahu Teâlâdan kendisini gökyüzüne kaldırması için dua etmiş, bunun üzerine belirlenen bir yerde yanında Elyasa (a.s) da varken gökten gelen ateş gibi bir ata binip havalanmış, nübüvvet simgesi olarak da aşağıda kalan Elyasa hırkasını atmış ve semâya refedilmiştir.

Ancak şurası unutulmamalıdır ki bu rivayetler israiloğullarının Tevrat kökenli rivayetleridir. işin doğrusunu en iyi Allah bilir (ibn Kesîr, Tefsirul Kuranil Azîm, VII, 31). Hz. ilyas (a.s)in, Hızır (a.s) ile yılda bir kez buluştuğuna inanılır, halk arasında bu buluşma Hızır ilyas (Hıdrellez) şeklinde simgelenmiştir.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 468
favori
like
share