Ahmet B. Ali Buni


Cezayir sahilinde Konstantin vilayetine bağlı Bûne kasabasında doğdu. Mısırda yaşa*dığı, Kahirede vefat ettiği ve Karafe Mezarlı-ğına defnedildi.

Mesleme b. Ahmed el-Mecritiden sonra "garib ilimler" veya "gayb ilimleri" de*nilen simya, huruf, tılsım ve sihir konularında en geniş bilgiye sahip olan müelliflerden biri olan Bûninin bu konuda kaleme aldığı eserle*rin sayısı kırktan fazladır.

Onun eserleri İslâm aleminde sihir, havas ve muskacılık konusunda en çok başvurulan kaynaklardır.

Bûninin garib ilimler konusundaki esas anlayışı, sayısı ve harfler arasındaki anlamlı ve etkili münasebetlerden bazı geometrik ve girift şekillerden birtakım ruha*ni tesirlerin meydana geldiğine, başta Allahın isimleri, Besmele, Fatiha ve Ayetül-kürsi ol*mak üzere, bazı sure, ayet ve duaların esra*rengiz ve manevi bir tesire sahip olduklarına, buna dayanılarak maddi alemde tasarrufta bulunmanın mümkün ve gerekli olduğu iddiasına dayanır.

İbn Haldunun da işaret ettiği gibi Bûni, harf ve sayılardaki esrarlı mü*nasebetlerin ve bunların hasıl olan manevi tesirin, aklın düşünce gücüyle değil, sadece keşf ve ilahi yardımla bilineceğine inanır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3463
favori
like
share