Ali B. İsa El-Kehhal


İslâm dünyasında "Kehhal", Av*rupada ise "Haly Jusu" diye şöh*ret bulan Ali b. İsa, İslâm dünya*sının, hatta bütün orta çağın en meşhur göz hekimidir. İsmi, ter*sine İsa b. Ali şeklinde de rivayet edilmektedir. Aynı adı taşıyan başka bir tabip olan ve aynı za*manda vezir olan Ali b. İsa ile karıştırılmamalıdır. Ali b. İsa, XI. asrın yarısında ya*şamıştır. Hayatı hakkında fazla bilgiye sahip olmadığımız Ali b. İsa, ömrünü Bağdatta geçirdi. Cerrahlara verdiği nasihatleri in*celediğimizde onun çok basiretli, dikkatli ve insani düşünceye sahip oldu*ğu anlaşılmaktadır.

Ali bin İsayı, Ortaçağın en meşhur göz doktoru haline getiren eseri "Tezkiret-ül Kehhalin: Göz doktorları için hatırlatma" adlı kitabı olmuştur.

Eser, göz hekimliği üzerine zamanımıza kadar gelebilmiş en tam ve en eski eser olmak itibariyle kültür tarihi bakımından hususi bir ehemmiyet ar-zetmektedir. Bazen, ilk kelimesi dolayısıyla, kısaca "Risale" de denilen mu*fassal bir eserdir.

Tıp tarihçileri, 19. yüzyılın ortalarına kadar, gözle ilgili daha iyi bir eserin bulunmadığını kaydederler. Gerçekten bu eser, gözün yapısından ve göz hastalıklarından bahseden, en eski ve en değerli eserler arasındadır. Oriji*nal bir çalışma olan eser, Arapça dili ile yazılmıştır.

Ali bin İsa eserinin önsözünde, eski eserleri bütünüyle tetkik ettiğini be lirtir. Zamanının hocalarından öğrendikleri ile bu sanatı uygularken, elde ettiği bilgileri de kaydettiğini, fakat bunlara az yer verdiğini, Galen ve Huneyn bin ishakm eserlerini esas aldığını kaydeder.

Kitap, ele aldığı konuları etraflıca işlemiştir. Zamanımıza kadar, göz he*kimleri, eserden, gerek teorik olarak ve gerekse pratik olarak çok istifa et*mişlerdir. İbn-ül Kıfti göz hekimlerinin, çalışmalarını bu ki*taba göre yaptıklarını belirtir. Daha sonra bu konuda eser verenler, Ali bin İsanın eserinden birçok bölümleri olduğu gibi almak zorunda kalmışlardır.


ali b. isa el-kehhal, ali b. isa el-kehhal biyografisi, ali b. isa el-kehhal hakkinda, ali b. isa el-kehhal hakkinda bilgi, ali b. isa el-kehhal hayati, ali b. isa el-kehhal kimdir, ali b. isa el-kehhal yaptiklari seyler, ali b. isa el-kehhal yasami

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 566
favori
like
share