Ahmet Fergani


Asıl adı Ebül-Abbas Ahmed bin Muhammed bin Kasır el-Fergani olan Ahmed Fergani, Türkistanın Fergana bölgesinde ün yapmış köklü bir Türk aile*sine mensup olan ve Batıda Alfraganus ismi ile ta*nınan Ahmed Ferganinin doğum tarihi kesin ola*rak bilinmemektedir. 9. yüzyılın başında dünyaya geldiği sanılan Ferganinin hayatı ile ilgi bilgiler, ölümünden sonra kaleme alınan biyografisi aracı*lığı ile ulaşılabilinmiştir. Buna göre, ilk eğitimini ve astronomi bilgilerini, astronom olan babasından almıştır.

Bölgedeki hocalardan öğrenecek bir şey kalmayın*ca da Fergani, zamanının bilim ve kültür merkezi olan Bağdata gelmiştir. Burada ken*disini kabul ettirmiştir.

Halife el-Mutasım ve el-Mütevek-kilin himayesinde araştırmalar yap*mıştır.Bir kaç eser yazmıştır fakat bunlardan sadece altı tanesi günümüze gelebilmiştir.

861-863 yılları arasında öldüğü sa*nılmaktadır. Fergani, araştırmalarını deney ve gözlemlerle yapıyordu. Özellikle gök cisimlerinin hareketleriyle uğraşmış*tır. Onun gök cisimleriyle ilgili tarihe malolmuş keşifleri bulunmaktadır. Onun bu keşifleri ve yayınladığı eserler, sadece Müslüman bilginlerine de*ğil, Avrupalı bilginlere de tesir etmiştir. Yazmış olduğu eserler, Avrupada 700 yıl süreyle bilim adamlarının elinden düşmemiş ve ilk başvuru kitapla*rı olmuştur.

Onun hazırlamış olduğu gök haritaları Fransız matematikçi D.Alembert ve yine Fransız matematikçi ve astronomu Lapla-cenin en çok faydalandığı eserler arasında yer almıştır. Onun, "Gök Kürelerinin Hareketleri Kitabı" adlı eseri, DAlembertin en çok say*gı duyduğu eserler arasında yer almıştır.

Ferganinin çalışmalarına Kuran ışık tutmuş, o da Kuranı kendisine rehber edinmiştir. Özellikle güneşin de kendine göre ha*reketli olduğunu, kendine ait bir yörüngesi olduğunu, ilim tarihinde ilk tesbit eden şahsiyet olmasının sebebi, Yasin sûresi 38. ayeti olma ihtimali kuvvetlidir. "Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu, güçlü ve bil*gin olan Allahın kanunudur."

Onun tesbit etmiş olduğu ve bulduğu sonuçlar, günümüz hesaplarına çok yakın astronomik emsallerdir. Fen ilimlerinde tecrübeye dayanmayan şey*leri kabul etmezdi. Ekliptik meylini ilk defa bulma şerefi ona aittir.. Avrupanın takdirde kabul ettiği Fergani, enlemler arasındaki mesafeyi de hesapladı. Fergani, bu astronomik çalışmalarını yaklaşık 41 yıl sürdürdü.


ahmet fergani, ahmet fergani biyografisi, ahmet fergani hakkinda, ahmet fergani hakkinda bilgi, ahmet fergani hayati, ahmet fergani kimdir, ahmet fergani yaptiklari seyler, ahmet fergani yasami

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 7772
favori
like
share
Şayeste Tarih: 12.11.2009 08:35
Konular birleştirildi..