Ahi Çelebi


1432 yılında doğ*du. Adı kaynaklarda Mehmet, Ahmed ve Mahmud olarak ge*çer. Fakat Ahi Çelebi ismiyle şöhret bul*muştur. Babası Fatih Sul*tan Mehmed ve II. Bayezid devirlerinin ünlü hekimlerinden Tabip Kemaleddin; aslen Tebrizli olup, Kastamonuda Gandaroğlu İsmail Beyin hizmetinde iken, bu beyliğin Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı Devletine ilhak ve İsmail Beyin de Rumelide kendisine verilen yere gitmesi üzeri*ne İstanbula geldi ve Mahmutpaşada açtığı bir yerde mesleğini devam et*tirdi.

Ahi Çelebi, ilk tıbbi bilgileri babasından, onun ölümü üzerine devrin bü*yük hekimleri Kutbuddin ile Altuncuzadeden aldı. Kısa zamanda mesleki bilgileri ilerletti. Önce Fatih Daruşşifasına hekim, sonra da başhekim oldu. II. Bayezid zamanında Hassa hekimi ve Mutfak amiri oldu. Daha sonra hekimbaşılığma getirildi. Yavuz Sultan Selim zamanında yi*ne hekimbaşı olarak kaldı. Yavuz, Mısır seferinde, onu da yana aldı. Kanuni Sultan Süleymanın za*manına da yetişen Ahi Çelebi, hacdan dönerken, Mısırda ölmüştür.

İmam Şafiinin kabri civarına defnedilmiştir. Öldüğü sırada vücudu kuvvetli, dişleri sağlam ve yaş 90ı geçmişti. O zaman Edirne iline bağlı bir ilçe merkezi olan Ahi Çelebi kasabası, kendisine arpalık olarak verilmiştir.

Ayrıca İstanbulda bir hamam ve çok sayıda dükkândan meydana gelen büyük bir servete sahip idi. Bu serveti, Edirnede yaptırdığı medrese ve mektep ile İstanbulda Yemiş İskelesine yaptırdığı, Kanlı Fırın Mescidi diye de tanınan camiine vakfet*miş, ayrıca vakıflarının gelir fazlasının da Medine fakirlerine gönderilme*sini vasiyet etmiştir.

Bugün İstanbulda bir mahalle, Edirnede bir köy ve Bulgaristanda bir yayla, Ahi Çelebinin adını taşımaktadır.

En önemli eseri, böbrek ve mesanede meydana gelen taşlara dair on bö*lüm halindeki Risale-i hasatül-kilye ve1-mesanedir.

istanbul kütüphanelerinde çeşitli yazmaları bulunan eseri, Akil Muhtar Özden, hakkında yazdığı bir makalede incelemiş, Saim Erkun da Türkçe ve İngilizce olarak neşretmiştir.

Ahi Çelebinin, bundan başka Farsça yazdığı el fevatüs-Sultaniyye fil-kavaidit-tıbbiye ile Risale fit-tıb ve Mesnevi fit-tıb adlı iki Türkçe eseri daha tesbit edilmiştir.

ahi çelebi, ahi çelebi biyografisi, ahi çelebi hakkinda, ahi çelebi hakkinda bilgi, ahi çelebi hayati, ahi çelebi kimdir, ahi çelebi yaptiklari seyler, ahi çelebi yasami

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1551
favori
like
share