Ali B. Abbas El-Mecusi


Ahvazda doğ*du. Şirazın meş*hur hekimlerinden Ebu Mahir muşa b. Seyyarın öğ*rencisi oldu ve ilk çalışmalarını bu şehirde yaptı. Mecusi bir ai*leden geldiği için bu nisbeyle anıl*dı. Batıda Haly Abbas olarak ta*nındı.

Büveyhilerden Udududdevlenin sarayında hekimlik yaptı ve bu hüküm*dara ithaf ettiği Kâmilüssınaatit-tıbbiyye veya kısaca el-kitabü1-Meleki adlı eseriyle meşhur oldu.

Lâtince de Liber Regius (hükümdar kitabı) şeklinde şöhret bulmuştur. Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 982-995 yılları arasında vefat et*tiğine dair Söylentiler bulunmaktadır.

İbni Sinanın el-Kanun Fit-tıb adlı eserinde önce tıp dünyasında büyük yankılar uyandıran Kâmilüs-sinaa da onun gibi 13. yüzyıla kadar Avru*pada ve İslâm dünyasında klâsik bir ders kitabı olarak okutuldu.

Ali b. Abbas bu eserinde, İbni Sinadan önce psikoterapinin önemini vur*gulamış ve psikoloji ile tıp arasında münasebete dikkat çekmiştir. Eser çeşitli Avrupa dillerine çevrilerek yüzyıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur.

Eser çeşitli kütüphanelerde mevcuttur. Eserde Müfred devalar, tiryaklar, müshiller, haplar, fitiller, tabletler, tozlar, yakılar, yağlar, şerbetler, cerehatı giderecek ilaçlarla ba*zı hastalıklardan bahseden kısımlar yer almaktadır.

Ali bin Abbasın bu eserinde, hâlâ günümüzde kesin tedavi bulunamayan kanser tedavisiyle ilgili, günümüze göre çok mükemmel tesbitlerde bulun*duğu görülmektedir.

O bu konuda eserinde şöyle demektedir: Uzun yıllar İslâm aleminde cerrahi doktor adaylarına ilk sorulan sorular*dan biri, Ali bin Abbasın anatomisiyle cerrahisi idi. Onun kitabını bilme*yen cerrah olamazdı.

Ali bin Abbas, aynı zamanda iyi bir araştırmacıydı. O, Hipokrat, Galen, Oribasıos, Aigenalı Paulu Ahron, Serapion, Miskeveyh ve Razyi ve eserlerini incelemiş, eserini ondan sonra kaleme almış*tır.

Ali bin Abbas, doğum sırasında çocuğun kendi hareketleri ile ana rah*minden dışarıya çıktığını savunan Hipokrat ve ondan sonrakilerin bu görü*şünü, "Doğum olayı bebeğin hareketleri ile değil, ana rahmindeki adalele*rin sıkışıp gevşemesi ile gerçekleşir" görüşü ile yıkmıştır.

Yazdığı eser, yüzyıllarca Doğuda ve Batıda tek kitap olma özelliğini korudu. 11. yüzyılda Lâtinceye, 14. yüzyılda Türkçeye, 1877de de Alman*ca Fransızcaya çevrildi.ali b. abbas el-mecusi biyografisi,
ali b. abbas el-mecusi hakkinda,
ali b. abbas el-mecusi hakkinda bilgi,
ali b. abbas el-mecusi hayati,
ali b. abbas el-mecusi kimdir,
ali b. abbas el-mecusi yaptiklari seyler,
ali b. abbas el-mecusi yasami,
ali b. abbas el-mecusi,

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 669
favori
like
share