Ahmet B. Musa


Ahmed bin Musa, babasının büyük bir astronomi alimi olması, kardeşlerinin de kendisi gibi ilimle uğraşmaları, Halifememun tarafından himaye ve destek*lenmesi çalışmalarında başarıya ulaş*masında katkı sağlamıştır. Ayrıca Halifenin astronomi Yahya bin Ebi Mansurdan dersler aldı. Zamanının ilimlerini iyice öğrendi. Çocukluktan beri ilimle uğraştı. Kardeşi Muhammedle beraber önemli bazı yıldızların günlük doğuş ve batış*larını ve değişikliklerini hesapladılar. Bu çalışmalarını doğru çalışan bir ciha*za uyguladı.

Bir küre şeklinde olan cihazın üzerinde gök küredeki yıldızların resim*leri ve isimleri bulunuyordu.

Gökyüzündeki bir yıldız batmaya başlayınca, o yıldızın kürenin üzerin*deki resmi ve yıldızın ismi, yıldızla beraber, cihazın üzerindeki ufuk çizgi*sini gösteren çizginin altına doğru batarak, gökyüzündeki yıldızla aynı an*da ve aynı şekilde kayboluyordu.

Aynı yıldızın gökyüzünde görülme vakti geldiğinde; yıldızın resmi ve ismi ufuk çizgisinin üzerine çıkıyordu.

Musaoğullarından üç kardeşin or*tancası olan Ahmed Bin Musa, mate*matik ve astronominin dışında teknik alanda, özellikle de mekanikle ilgili çalışmalanyla tanınmışlardır.

Ahmed bin Musa, kardeşleriyle birlikte Halife Memun tarafından, daha önce Sabit bin Kurranın, dünyanın çevresini doğru ölçüp ölçmediğini kont*rol etmek için görevlendirilir. Üç kardeş, Sincanda ve Kûfede yaptıkları ölçümler ve hesaplar sonunda, Sabit bin Kurranın bulduğu rakamı bulurlar.

O dönemde henüz çocuk denecek yaşta bulunan Musaoğullarınm böyle bir işin altından kalkmaları, bazı çevrelerce şüpheli bulunmaktaysa da, ge*rek ilim, gerek fıkıh alanında buna yakın başarılar gösteren çocuk yaştaki İslâm alimlerine rastlandığı reddedilemeyecek bir gerçektir.

Otomatik alanda yapmış olduğu aletler insanın ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda kullanılan, hatta çocukların oynayacakları oyuncakları da kapsa*maktaydı. Ömrünü ilmi çalışmalara adayan Ahmed bin Musa, ağabeyi Muhammedin ölümünden 6 sene sonra Milâdi 878 yılında vefat etmiştir.

Yaptığı mekanik aletlerden bazıları şunlardır:

1- Fitilleri yandıkça kendi kendine çıkan, haznelerine otomatik olarak yağ akan ve rüzgârda sönmeyen kandiller.

2- Bahçe ve tarlaların sulanmasında kullanılan, sulamanın tamamlandı*ğını düdük çalarak haber veren (düdüklü tencere benzeri) aletler.

3- Her seferinde istenilen miktarda belli aralıklarla, ihtiyaca göre karışık veya ayrı ayrı su akıtabilen testiler, ibrikler ve banyo kapları.

4- Küçükbaş hayvanların su içebileceği otomatik kontrol sistemli tekne*ler.

5- Daima değişik figürlerle su fışkırtan fıskiyeler.

6- İhtiyaca göre karışık veya ayrı su akıtabilen şişeler.

7- Sıvıların izafi ağırlıklarını hesaplayan kaplar.

8- Boşalır boşalmaz yerine hemen su dolduran kaplar.

Bunlar, Ahmed bin Musanın yapmış oldukları aletlerden bir kısmıdır. Bunlardan başka günlük hayatımızda kullandığımız pek çok alet yapmıştır Bu aletlerini uzun ve genişçe "Kitab-ül hiyl" adlı eserinde tarif eder.


ahmet b. musa, ahmet b. musa biyografisi, ahmet b. musa hakkinda, ahmet b. musa hakkinda bilgi, ahmet b. musa hayati, ahmet b. musa kimdir, ahmet b. musa yaptiklari seyler, ahmet b. musa yasami

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4057
favori
like
share