Abdurrahman B. Muhammet Bistami


Tam adı, Abdurrahman b. Muhammed b. Ali b. Ahmed el-Bistâmî el-Hurûfîdir. Antakyada doğdu. İslâmî ilimlerde yetişmek arzusuyla çeşitli ilim merkezlerini dolaştı. M.Smith, kaynak göstermeksizin, Bistâmînin Halepin Timur tarafından yağmalanmasını görmüş olabileceğini Simyacıların kullandığı aletlerden biri.

O dönemde, Osmanlıların en önemli ilim ve kültür merkezi olan Bursaya ne zaman gittiği belli değildir. Burada, ilim adamlarını himaye etmekle tanınan II. Muradın ilgi ve tevec*cühünü kazandı; bazı eserlerini ona ithaf etti ve bu şehirde öldü.

Taşköprizade, Abdurrahman Bistâmîyi "(Bâyezîd-i) Bistâmî meşrepli, Hanefi mezhebinden ve Antakya doğumlu" diye tanıttıktan sonra, onun ha*dis, tefsir ve fıkıhta alim, harf ve isimlerin hassaları ve cifr konularında arif olduğunu, Bursada tanıştığı Molla Fenariden Arap dili ve edebiyatı alanla*rında çok faydalandığını söyler.

Eserleri: 1. el-Fevâihu1-miskiyye fi1-fevatihil-Mekkiyye. II. Murada ithaf edilen eser, ansiklopedik bir çalışma olup, Bistaminin en önemli ese*ridir.

Kâtib Çelebi, 100 kadar ilmin tanıtıldığı eserde, o güne kadar hiç duyul*mamış "garip ve acayip bilgiler" verildiğini, Şerî ve Arabî ilim dallarının gösterildiğini belirterek, Bistâmîyi ilimler ansiklopedisi (mevzuatül-ulum) tarzında eser veren en önemli müellifler arasında gösterir.

Eserin 85. babından, müellifin Fevaihi 1402 yılında hazırlanmaya başladığı ve çalışmasını 1440e kadar sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

Aynı yerde, eser hazırlanırken faydalanılan kaynakların bir listesi de ve*rilmiştir. Mecdi, Bistâmînin bu değerli çalışmasının tamamlanmamış olduğunu söyler. Eserin Türkiyede birçok yazma nüshası bulunmaktadır.abdurrahman b. muhammet bistami biyografisi,
abdurrahman b. muhammet bistami hakkinda,
abdurrahman b. muhammet bistami hakkinda bilgi,
abdurrahman b. muhammet bistami hayati,
abdurrahman b. muhammet bistami kimdir,
abdurrahman b. muhammet bistami yaptiklari seyler,
abdurrahman b. muhammet bistami yasami,
abdurrahman b. muhammet bistami,

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 614
favori
like
share