Rektör:Prof. Dr. Cemil ÖZCAN

11 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Celal Bayar Üniversitesi akademik ve kurumsal kimliği ile ulusal ve uluslar arası alanda kalite sembolü olma yolunda hızla olgunlaşmaktadır. Sadece Manisa ve çevresi ile Türkiye genelinde değil, uluslararası bilimsel yayın ortamında da kurumun adı geçmeye başlamıştır. Akademik ve idari kadrosunun el ele vererek elde ettiği bu niteliksel gelişme, Celal Bayar Üniversitesi’nin bilimsel alanda geleceğin en saygın kuruluşlarından biri olacağının göstergesidir. Üniversitemiz, 5 fakülte, 4 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 6 araştırma ve uygulama merkezi ile 1 araştırma ve uygulama hastanesi olmak üzere toplam 34 birimden oluşmaktadır. Bu birimlerin alt yapı ve personel gereksinimlerinin karşılanması geçen yılların öncelikli hedefi olmuştur.Yapılaşma ve teknolojik gelişmeleri yakalamaya ilişkin alt yapı yatırımlarının önemli bir bölümü tamamlanmıştır; diğer bölümü için de gerekli geliştirme faaliyetleri sürdürülmektedir. Celal Bayar Üniversitesi, bilimsel araştırmaların ve eğitimin dogmalara değil, deneysel verilere ve objektif gözlemlere dayanması ilkesi ile Türk üniversite sisteminin en saygın kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.

Neden Celal Bayar Üniversitesi ?

Bugün binlerce genç insana eğitim hizmeti veren Celal Bayar Üniversitesi, Ege Bölgesi’nin en büyük 3 üniversitesinden biridir. Kadrosundaki nitelikli işgücü ve hızla büyüyen alt yapı yatırımları ile Manisa’nın üniversite eğitimi için elverişli koşullara sahip olması, Celal Bayar Üniversitesi’ni binlerce genç insan için tercih edilir bir kurum haline getirmektedir.
Celal Bayar Üniversitesi’nin ÖSYM sınav tercih formlarında giderek daha yüksek puanlardan ve yüzdelik sıralamada üst dilimlerden öğrenci alması tercihlerdeki bu gelişme eğiliminin göstergesidir. Buna ek olarak, iyi eğitim sayesinde öğrenci kalitesinin de yükselmesi bir başka dikkate değer noktadır.

Öğrenci niteliğindeki bu gelişmeler genel olarak üniversitenin bilimsel performansını ve eğitim ile sosyal etkinliklerinin kalitesini artırmaktadır. Üniversite adaylarının tercih edilir bir kuruma gelmeleri ile elde edecekleri ilk avantaj hiç şüphesiz, Celal Bayar Üniversitesi’nin nitelikli bilimsel ve eğitsel olanaklarından yararlanmak olacaktır. Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel toplantılardan, müzik, dağcılık, yüzme halk oyunları, el sanatları, öğrenci klüpleri gibi değişik kültürel ve sportif alanlara kadar geniş bir etkinlik yelpazesi içinde üniversite yaşamının renkli atmosferini solumaları mümkündür.
Manisa ili tarihi ve doğal güzellikler ile dolu bir şehirdir. Bir taraftan büyük şehir karmaşası olmadan üniversite eğitimi görmek, diğer taraftan da sinema, tiyatro, part time iş gibi olanaklardan yararlanmak isteyen üniversite adayları için gelişmiş ve ideal bir eğitim kentidir. Ayrıca sadece 30 km uzaklıktaki İzmir ve çevresindeki Çeşme, Foça, Kuşadası gibi turizm kentleri, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin ilgilerini çeken cazibe merkezleridir.

Ulasım:

Manisa, İstanbul’u İzmir’e bağlayan ana karayolu üzerindedir. İzmir’e uzaklığı 30 km’dir.
Salihli, Alaşehir, Ahmetli ve Turgutlu ilçeleri ise Ankara-İzmir karayolu üzerindedir.
Manisa’ya doğrudan demiryolu ile de ulaşmak mümkündür. Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Turgutlu ilçelerinden Manisa ve İzmir hattına doğru demiryolu ile seyahat etmek mümkündür.
Havayolunu tercih edecekler ise önce İzmir’e ulaşacak, buradan da karayolu ile Manisa’ya gelecektir. Benzer bir şekilde denizyolu ile de önce İzmir’e sonra Manisa’ya ulaşmak mümkündür.

Üniversiteye Ait Birimlere Ulaşım:
Celal Bayar Üniversitesi’nin birimleri farklı yerlerdeki kampüslerde bulunmaktadır. Bütün bu kampüslere ulaşan şehir içi halk otobüsleri ve dolmuşlar mevcuttur. Manisa Muradiye Kampüsü için öğrenci servisleri bulunmaktadır.

FAKÜLTELER

Tıp Fakültesi:

Tıp Fakültesi 1995-1996 öğretim yılında 21 öğrenci ile eğitim öğretime başlamış olup, 1996-1997 öğretim yılında 20 öğrenci, 1997-1998 öğretim yılında 25, 1998-1999 öğretim yılında 40, 1999-2000 öğretim yılında 43, 2000-2001 öğretim yılında 53, 2001-2002 öğretim yılında ise 53 öğrenci alarak toplam 243 öğrenci ile eğitimine devam etmektedir.2002-2003 yılı öğrenci kontenjanı da 30’dur. Fakültemiz mezunları kamu ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarda pratisyen hekim olarak görev alabilirler ve/veya kendilerine ait muayenehanelerde özel olarak çalışabilirler.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

Manisa’nın ilk yükseköğretim kurumu olma özelliğini taşıyan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ege Üniversitesi’ne bağlı olarak Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Manisa Ön Lisans Yüksekokulu daha sonra lisans düzeyinde Manisa Maliye-Muhasebe Yüksekokulu adıyla 4 yıllık eğitim-öğretim hizmeti vermeye başlamıştır.1987 yılında çıkarılan 3389 sayılı kanun ile Dokuz Eylül Üniversitesi Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını alan okulumuz, 11 Temmuz 1992 tarihinde çıkarılan 3837 sayılı kanun ile kurulan Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde yeniden yapılandırılan ilk ve kurucu Fakülte payesine sahiptir.
Halen Fakültede öğrenime devam edilen Maliye, İşletme ve İktisat Bölümlerinde lisans düzeyinde örgün (gündüz) ve II.öğretim (gece) olarak eğitim öğretim yapılmaktadır. 2002 yılı itibariyle öğrenci sayımız 3445’tir.
2001-2002 öğretim yılından itibaren İngilizce eğitimin temel alındığı hazırlık sınıfı zorunlu olup, eğitim süresi boyunca, bölümler tarafından belirlenen sayıda ders İngilizce okutulmaktadır.
Ekonomi ağırlıklı ihtisas kütüphanesi niteliğindeki İİBF Uncubozköy Kampüsü Kütüphanesi’nde 2002 yılı itibariyle 15.000 kitap vardır.

Mühendislik Fakültesi:

BÖLÜMLER:Gıda Mühendisliği -İnşaat Mühendisliği-Makina Mühendisliği ile eğitim ve öğretimini devam ettirmektedir.Muradiye Kampüsüne ulaşım öğrenci servisleri ile ve Manisa Otogarından kalkan dolmuşlarla sağlanmaktadır. İzmir’den gelen öğrenciler için çeşitli semtlerden kampüsümüze taşıma yapan öğrenci servisleri mevcuttur.

Fen-Edebiyat Fakültesi:

1992 yılında 3837 Sayılı Yasayla kurulmuş, 1993-1994 öğretim yılında öğrenci alınarak eğitim öğretime başlamıştır.
Fakültede 4 yıllık lisans eğitimi yapılmakta olup, mezunları tezsiz yüksek lisanslarını tamamladıklarında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullarla, özel okullar ve hazırlık dershanelerinde öğretmen olarak görev almaktadırlar. Fakültenin Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Batı Dilleri ve Edebiyatları ve Eğitim Bilimleri Bölümleri bulunmaktadır.
Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik Bölümlerinde lisans düzeyinde örgün (gündüz) ve II. Öğretim (gece) olarak eğitim öğretim yapılmaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 2000-2003 öğretim yılında ilk defa örgün ve II. Öğretime öğrenci alınacaktır.

Demirci Eğitim Fakültesi:

1964 yılında İlköğretmen Okulu olarak eğitim öğretime açılmış, 1974 yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü olarak eğitim ve öğretime devam ederken 1982 yılında Eğitim Yüksekokuluna dönüşerek Dokuz EylÜl Üniversitesine, 3837 sayılı yasayla fakülteye dönüştürülüp Eğitim Fakültesi olarak Celal Bayar Üniversitesine bağlanmıştır.

Fakültede 4 yıllık lisans eğitimi yapılmaktadır. Fakültenin Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö), Türkçe Öğretmenliği- Türkçe Öğretmenliği (İ.Ö), Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı- Fen Bilgisi Anabilim Dalı (İ.Ö), Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı; (İ.Ö) eğitim ve öğretimine devam edilmektedir.


ENSTİTÜLER

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı” hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak 1993-1994 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren eğitim-öğretime başlamıştır. Enstitünün amacı; Celal Bayar Üniversitesi’nde fen ve teknik bilimlere dayalı yüksek lisans ve doktora öğretimini, 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve “lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş yönetmeliği” ile “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yürütmektir.
Teşkilat yönetmeliğinin 5. madde (a) fıkrasına göre Fen, Mühendislik ve Eğitim Fakültelerinin Bölümleri, lisansüstü öğretim bakımından Fen Bilimleri Enstitüsü’ne anabilim dalı olarak bağlanmıştır.
Fen Bilimleri Enstitüsünde bugün için 5 tanesi Fen Bilimleri grubunda, 3 tanesi Mühendislik Bilimleri grubunda olmak üzere toplam 8 Anabilim Dalı mevcuttur.
Makine Mühendisliği ve Biyoloji Anabilim Dallarında Doktora programlarımız mevcut olup, diğer Anabilim Dallarımız içinde Doktora programlarının açılması için çalışmalarımız sürdürülmektedir. Ayrıca 2002-2003 Öğretim Yılı Güz yarıyılından itibaren Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmış olup, anılan yarıyıl başından itibaren Öğretmen Yetiştirmeye yönelik bu programlara öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir.

Ulasım:

Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü öğretim ve tez çalışmaları,enstitüye bağlı anabilim dallarının dershane ve araştırma laboratuvarlarında yapılmaktadır. Enstitünün yönetim merkezi Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü Mühendislik
Fakültesinin üçüncü katında bulunmaktadır. Muradiye Kampüsüne ulaşım öğrenci servisleri ile ve Manisa Otogarından kalkan dolmuşlarla sağlanmaktadır.
İzmir’den gelen öğrenciler için çeşitli semtlerden kampüsümüze taşıma yapan öğrenci servisleri mevcuttur.
Ayrıca; Enstitümüze İzmir’den tren yoluyla da ulaşım gerçekleştirilebilmektedir. Sabahları Muradiye Tren İstasyonundan kampüse, akşamları da Kampüsten İstasyona tren-dolmuş aktarmalı ulaşım gerçekleştirilebilmektedir.


Sağlık Bilimleri Enstitüsü:

1995-1996 Öğretim yılından itibaren lisansüstü eğitime başlanmıştır.
Yüksek Lisans Eğitimi Yapılan Anabilim Dalları : Tıbbi Biyoloji -Halk Sağlığı -Histoloji-Embriyoloji -Biyokimya -Beden Eğitimi Öğretmenliği -Antrenörlük Eğitimi -Reanimasyon, Yoğun Bakım ve İlkyardım -Fizyoloji -Hemşirelik -Anatomi -Doktora Eğitimi Yapılan Anabilim Dalları :
Tıbbi Parazitoloji -Tıbbi Mikrobiyoloji bölümleridir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

İktisadi ve İdari Bilimler Kampüsünde bulunan CBÜ Sosyal bilimler Enstitüsü 20.Temmuz.1982 tarihinde yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” hükümlerine dayalı olarak 1993-1994 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında öğretime başlamıştır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim-öğretim faaliyetlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” ile “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ilke ve hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir.

Teşkilat Yönetmeliğinin 5.maddesi (b) fıkrası hükmüne göre İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi’nin üç, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin iki ve Eğitim Fakültesi’nin iki bölümü Enstitü bünyesinde yedi Anabilim Dalı ve onyedi Bilim Dalı olarak öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.


YÜKSEKOKULLAR

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu:

Sağlık Yüksekokulu:

Ülkemizde Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Memurluğu mesleklerinin lisans düzeyinde yapılmasını sağlamak amacıyla 1996 yılında Üniversitelere bağlı olarak kurulan 79 Sağlık Yüksekokulu arasında yer alan Manisa Sağlık Yüksekokulu, 1997 yılında faaliyete geçmiştir. 1997-1998 öğretim yılında Hemşirelik Bölümüne öğrenci kabul ederek eğitime başlamış olan Yüksekokul bünyesinde Ebelik ve Sağlık Memurluğu Bölümleri de kurulmuş olup, 1999-2000 Öğretim yılında Ebelik Bölümüne, 2000-2001 öğretim yılından itibaren Sağlık Memurluğu Bölümüne öğrenci alınmıştır.

BÖLÜMLER: Hemşirelik -Ebelik -Sağlık Memurluğu bölümleridir.


Tütün Eksperliği Yüksekokulu:

Akhisar’da eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren Tütün Eksperliği Yüksekokulu, tütün ve sigara endüstrimizin ihtiyaç duyduğu Tütün Teknoloji Mühendislerini yetiştiren bir yüksekokuldur.
1969 yılında yürürlüğe giren 1177 sayılı "Tütün ve Tütün Tekeli" yasası ile tütün eksperliği görevlerinin Tütün Eksperleri Yüksekokulu mezunlarınca yapılması öngörülmüştür. Bu yasa gereği Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 1975 yılında İstanbul’da kurulan Tütün Eksperleri Yüksekokulu, lise mezunlarının ön kayıtla öğrenci alarak öğretime başlamıştır. Böylelikle 1929’dan bu yana kurs şeklinde yürütülen tütün eksperliği eğitimi yeni bir şekil kazanmıştır.Öğretim süresi 1978 yılında 3, 1982 yılında 4 yıla çıkarılmış ve 1983 yılında 2809 sayılı yasa ile yüksekokul, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ne bağlanmıştır.Öğretim süresinin 4 yıla çıkarılması ve istanbul Üniversitesine bağlanması ile eğitim ve öğretim üniversiter bir yapı kazanmış, öğretim programında tütün ve sigara endüstrisinin gelişen ihtiyaçları göz önünde tutularak gerekli formasyon kazandırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle 1987 yılından itibaren mezunlarına Tütün Endüstri Mühendisi ünvanı verilmeye başlanmış ancak bu ünvan daha sonra Yükseköğretim Kurulunca Tütün Teknoloji Mühendisi olarak değiştirilmiştir.

1987 yılında 3389 sayılı yasa ile İstanbul’dan Akhisar’a nakli kararlaştırılan ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlanan Yüksekokulun adı ve bağlantısı 1992 yılında yürürlüğe giren 3837 sayılı yasa ile Tütün Eksperliği Yüksekokulu olarak değiştirilmiş ve Manisa ilinde kurulması öngörülen Celal Bayar Üniversitesine bağlanmıştır.

1993-1994 öğretim yılında Akhisar Ticaret Odasının dördüncü katında sadece 1. sınıf ile öğretime başlamış, ancak 2., 3. ve 4. Sınıflar İstanbul’da öğretime devam etmiştir. Nihayet 1994-1995 öğretim yılı başında Akhisar’daki gerçek binasına nakil tamamen gerçekleşmiş, Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde geleceğe daha güvenli bakış başlamıştır.Tütün Eksperliği Yüksekokulu, "Tütün Teknoloji Mühendisliği Bölümü" ve bu bölüme bağlı dört Anabilim Dalından oluşmuştur.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu:

1999-2000 öğretim yılında Manisa’ da Sayın Rektör Prof. Dr. Tuna TANER ve Sayın Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Semra ÖNCÜ tarafından hizmete açılan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2001-2002 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 14 Öğretim Üyesi, 8 Öğretim - Araştırma Görevlisi, 8 Personel ve 142 Öğrencisi ile eğitim ve öğretim hayatına devam etmektedir.
Müdürlüğünü Prof. Dr. İbrahim EROL, Müdür Yardımcılıklarını Yrd. Doç. Dr. Metin ÖNER ve Yrd. Doç. Dr. Eser NALBANT’ın yaptığı Yüksekokulumuz ilk mezunlarını 2004 öğretim yılında verecektir.
Manisa ‘da eski Zirai Donatım Kurumu’nun binalarının yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması ile kurulan okulumuzun, şehir içinde olması ulaşım, barınma, sosyal ve kültürel alanlara yakın olması faydalarını beraberinde getirmektedir.Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun bünyesinde şu anda Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Finansman ve Bankacılık bölümleri faaliyette bulunmaktadır. Gün geçtikçe hızlı bir şekilde büyüyen okulumuzun bünyesinde yeni bölümlerin faaliyete geçmesi de gelecekte planlanmaktadır.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda eğitim bir yıl İngilizce hazırlık ve dört yıl lisans eğitimi olmak üzere toplam beş yıldır.
Öğrencilere her dönem derslerin yüzde otuzu İngilizce olarak verilmektedir.
Öğrencilerimizin iş yaşamına hazır olmaları amacıyla ve teorik bilgilerini uygulamaya dökebilmeleri için ikinci sınıftan itibaren çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj imkanı tanınmaktadır.
Okulumuzda uygulanan ders programının temeli Uluslararası Ticaret, İşletme, Ekonomi, Maliye, Bankacılık, Yönetim ve Organizasyon, Bilgisayar ve İstatistik gibi temel alanlar ve bunların uygulamaları üzerine kuruludur.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Ahmetli Meslek Yüksekokulu:

Ahmetli Meslek Yüksekokulu İki Yıllık Eğitim ve Öğretim vermek üzere 25.01.1994 tarihinde kurulmuştur. 1994-1995 Öğretim yılında faaliyete geçen Yüksekokulun Muhasebe ve Büro Yönetimi Sekreterlik Programları ile Ülkemizin bu alandaki ara eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.
2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında Muhasebe Bölümünde II.Öğretime başlanmıştır.Büro Yönetimi Sekreterlik Bölümü için de yazışmalar yapılmış olup, 2003-2004 yılında eğitim ve öğretime başlanması beklenmektedir. Ek Bina İnşaatının I.katı bitmiş ve 2003 yılı Güz Döneminde öğretime başlanmıştır.II. ve III. Katın çalışmaları da devam etmektedir. 500 Örgün, 500 II.Öğretim olmak üzere toplam 1000 öğrenci hedeflenmektedir.
Ulasım:Ahmetli İlçesinin diğer iller ve ilçeler ile ulaşım olanakları en iyi şekilde sağlanmıştır.Ahmetli den Ankara, İstanbul, Antalya, Edirne, Van, Erzurum ve Kars Güzergahlarına her gün ve günün her saatinde bütün firmalara ait otobüs seferleri mevcut olup, özellikle Ahmetli-İzmir bağlantısında 24 saat boyunca otobüs seferleri mevcuttur.Ayrıca her gün İzmir, Uşak, Afyon, Ankara ve Diyarbakır istikametlerine tren seferleri bulunmaktadır.

Bölümler:Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Akhisar Meslek Yüksekokulu:

Akhisar Meslek Yüksekokulu iki yıllık eğitim ve öğretim hizmeti vermek üzere 26.05.2000 tarihinde kurulmuştur. 2001-2002 eğitim öğretim yılında Endüstriyel Tavukçuluk programına ilk defa öğrenci alarak öğretim faaliyetine başlayan Meslek Yüksekokulumuzda 2002-2003 eğitim öğretim yılında da Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi Programı ile METEB kapsamında sınavsız geçişle Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ), Elektrik (İÖ), Tekstil (İÖ), Makine (İÖ) ve Otomotiv (İÖ) programlarına da öğrenci alınarak öğretime devam edilmektedir.
Bu programlarla ülkemizin bu alanlardaki nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.Ulasım:

Akhisar, İstanbul’u İzmir’e bağlayan ana karayolu üzerindedir. Manisa’ya uzaklığı 50, İzmir’e uzaklığı 80 km dir. Akhisar İlçesinin diğer il ve ilçeler ile ulaşım olanakları en iyi şekilde sağlanmış olup, Akhisar’a karayolu ve demiryolunu kullanarak ulaşmak mümkündür. Akhisar’dan Manisa ve İzmir’e her gün düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Ayrıca İzmir’den kalkıp Balıkesir, Bandırma, Bursa, İstanbul, Kütahya, Zonguldak istikametine seyahat eden otobüs güzergahı Akhisar üzerinden geçmektedir.
Akhisar’a doğrudan demiryolu ile de ulaşmak mümkündür. Manisa-İzmir hattına ve Balıkesir-Eskişehir-Ankara istikametine her gün yapılan seferlerle demiryolu ile seyahat etmek mümkündür.

BÖLÜMLER:

Endüstriyel Tavukçuluk Programı -Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama -Elektrik -Tekstil -Makine -Otomotiv bölümleriyle eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Alaşehir Meslek Yüksekokulu:Alaşehir Meslek Yüksekokulu iki yıllık eğitim ve öğretim vermek üzere 19.06.1986 tarihinde kurulmuştur. Eğitim programları özellikle tarımsal üretim ve teknoloji konularında ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Alaşehir Meslek Yüksekokulu’nda şu anda 8 programda Arıcılık, Bağcılık, Tarımsal Kooperatifçilik, Tarımsal Laboratuvar, Seracılık, Hasat Sonrası Teknolojisi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknolojisi, Peyzaj ve Süs Bitkileri programlarında örgün öğretim, bunlardan Arıcılık, Bağcılık, Tarımsal Kooperatifçilik, Tarımsal Laboratuar programlarında ise ikinci öğretim yapılmaktadır.

Ulasım:

Alaşehir ilçesinin diğer iller ve ilçeler ile ulaşım olanakları iyi bir şekilde sağlanmıştır. Alaşehir’den İstanbul, Ankara, Edirne, Antalya istikametlerine her gün otobüs seferleri olup özellikle Alaşehir-İzmir bağlantısı 07.00 - 20.30 saatleri arasında her 30 dakikada bir yapılan karşılıklı otobüs seferleri ile sağlanmaktadır. Ayrıca Devlet Demiryollarının her gün İzmir’e iki, Uşak, Ankara ve Diyarbakır istikametlerine de bir adet tren seferleri bulunmaktadır.

Demirci Meslek Yüksekokulu:

Demirci Meslek Yüksekokulu 25,01,1994 tarihinde kurulmuştur.
1994 - 1995 Eğitim - Öğretim yılında faaliyete geçen Yüksekokulun, İthalat - İhracat ile
Muhasebe Programları ile ülkemizin bu alanlardaki ara eleman ihtiyacının karşılanması
amaçlanmaktadır.
BÖLÜMLER:İthalat İhracat Bölümü -Muhasebe Bölümü bölümleridir.

Gölmarmara Meslek Yüksekokulu:

Gölmarmara Meslek Yüksekokulu; Celal Bayar Üniversitesine bağlı olarak Manisa İli Gölmarmara İlçesinde 1994-1995 döneminde eğitim ve öğretime başladı.Halen Meslek Yüksekokulu açılması amacıyla boşaltılan eski İlköğretim binasında öğretimini sürdürmekte olan Meslek Yüksekokulumuz için arsa tahsis işleri tamamlanmış yakın gelecekte kendi binasına kavuşacaktır. Günümüzde kalitenin öneminin artması, dünyanın bir rekabet ortamına girmesi teknik eğitimi önemli kılmaktadır. Bu itibarla ülkemizde ara elaman ihtiyacını karşılamak amacıyla İnşaat ve Sıhhi Tesisat olarak iki programı bulunan Meslek Yüksekokulumuzdan bugüne kadar 146 öğrenci mezun olmuş, hemen 123 öğrenci öğretimini sürdürmektedir.
İnşaat Bölümü ve Sıhhi Tesisat Bölümü İle eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

Gördes Meslek Yüksekokulu:

Gördes Meslek Yüksekokulu 25.01.1994 tarihinde kurulmuştur.1994-1995 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen Yüksekokulumuz Muhasebe ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik Program ile ülkemizin bu alandaki ara eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.

1994-1995 eğitim-öğretim yılında, Muhasebe Programında 24 öğrenci ile ders başlayan Yüksekokulumuz, 1995-1996 eğitim-öğetretim yılındanda 44, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında 46, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının da öğrenci almaya başlamasıyla iki programdaki öğrenci sayısı 78 oldu. 1998-1999 öğretim yılında Yüksekokulumuzun öğrenci sayısı 96, 1999-2000 öğretim yılında 108, 2000-2001 öğretim yılında 125, 2001-2002 öğretim yılında 133 tür.
1995-1996 eğitim-öğretim yılınnda 18 öğrenci ile ilk mezunlarını veren Yüksekokulumuz Muhasebe Programından, 1996-1997 eğitim-öğretim yılınnda 15, 1997-1998 eğitim-öğretim yılınnda 25, 1998-1999 eğitim-öğretim yılında 22, 1999-2000 eğitim-öğretim yılındada 19, 2000-2001 eðitim-öğretim yılında 31 öðrenci mezun oldu.
1998-1999 eğitim-öğretim yılınnda 20 öğrenci ile ilk mezunlarını veren Yüksekokulumuz Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programından, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında 18, 2000-2001 eğitim-öğretim yılında 27 öðrenci mezun olmuştur.

Kırkağaç Meslek Yüksekokulu:

Kırkağaç Meslek Yüksekokulu 25.01.1994 tarihinde endüstrisinin ihtiyacı olan ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı ve Elektrik Programları örgün eğitim sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı’na ait geçici binada eğitim-öğretime başlamıştır.1997 yılında şu anda eğitim-öğretimin devam ettiği yeni yapılan 2367 metre kare açık alan olmak üzere 4 katlı 4850 metre karelik kapalı alana sahip 6 sınıf, 1 multimedya, 2 bilgisayar ve 2 elektrik laboratuvarı idarei ve sosyal bölümleri olan binasına taşınan yüksekokulumuz da 1999 yılında Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Program’ının açılması ile birlikte mevcut bulunan Bilgisayar Programcılığı ve Elektrik bölümlerinde ikinci öğretime başlanılarak mevcut 100 olan öğrenci sayısı 200’e çıkarılmıştır.2001-2002 eğitim-öğretim yılında Yüksekokulumuzda mevcut bulunan programlara da öğrenci sayıları arttırılarak toplam öğrenci sayımız 290’a yükseltilmiştir. 2002 yılında mevcut sınıflarımızda fiziki tadilata girişilerek sınıf ve laboratuvar ortamları iyileştirilmiş ve 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının ikinci öğretim programı açılmış ve tüm programlarda örgün ve ikinci öğretime geçilerek Yüksekokulumuz öğrenci sayısı 2002-2003 öğretim yılında 391’e ulaşmıştır.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında Yüksekokulumuzda eğitim-öğretim yapılan Bilgisayar Programcılığı, Elektrik ve Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarının Yükseköğretim Kurulu kararı ile METEB programı kapsamı içerisine alınmış olmasından dolayı mevcut programlarımızın adları Bilgisayar Teknolojileri ve Donanım, Elektrik, Muhasebe olarak isim değişikliğine uğramış ve METEB programı kapsamındaki tüm yüksekokullar ile ortak program uygulamasına geçilmiştir.

Yüksekokulumuz 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Muhasebe programına örgün ve 2.öğretime atmış, Bilgisayar Teknolojileri ve Donanımı ile Elektrik programlarına örgün ve ikinci öğretimlerine 45’er öğrenci kontenjanı oluşturularak 2003-2004 eğitim-öğretim yılında mevcut öğrenci sayımızı tahmini 520’ye, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında 650’ye yükseltmiştir.Yüksekokulumuz Manisa ili merkezine 70 Km, Akhisar ilçesine 20 Km, Soma ilçesine ise 15 Km uzaklıkta olup, karayolu ve tren ulaşımının kolaylıkla gerçekleştiği bir konumda bulunmaktadır. Hedefimiz, eğitim-öğretim bilimsel araştırma yayın, uluslararsı bilimsel en gelişmiş eğitim düzeyine erişip mezun olan öğrencilerimizin aranan nitelikte yetiştirilmesi, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılarda bulunmaktadır.

ULAŞIM:
Tren İle Ulaşım Olanakları:

Meslek Yüksekokulumuza demiryolu ile ulaşım oldukça kolaydır. İzmir yönünden gelip Eskişehir yönüne Ege Ekspresi, Karesi Ekspresi ve İzmir Mavi Treni, Ankara yönüne Karesi Ekspresi ve İzmir Mavi Treni, Bandırma yönüne Marmara Ekspresi her gün karşılıklı olarak düzenli bir şekilde gidip gelmektedir. Ayrıca okulumuz Kırkağaç tren istasyonuna çok yakın mesafededir.

Otobüs İle Ulaşım Olanakları:

Okulumuz Manisa merkeze 80, Soma’ya 18, Akhisar’a ise 30 km mesafede olup İzmir-Kırkağaç hattında 45 dakika aralıklarla otobüs seferleri bulunmaktadır. Ayrıca Edirne, Ankara, İstanbul yönlerine de otobüs seferleri düzenli olarak sürdürülmektedir.

BÖLÜMLER: Bilgisayar Programcılığı-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları-Elektrik bölümleridir.

Köprübaşı Meslek Yüksekokulu:

Köprübaşı Meslek Yüksekokulu 25.01.1994 tarihinde kurulmuştur. 1994-95 eğitim öğretim yılında İşletmecilik Programı, 1996-97 eğitim öğretim yılında Harita Kadastro Programı ve 1999-2000 eğitim-öğretim yılında İşletmecilik II.Öğretim Programı olmak üzere, Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde faaliyetini sürdürmektedir.
İşletmecilik (1994-1995) Örgün -Harita-Kadastro (1996-1997) Örgün -İşletmecilik (1999-2000) II. Öğretim bölümleriyle eğitim ve öğretimini devam ettirmektedir.
İki Yıllık İşletmecilik Örgün ve İkinci Öğretim bölümleri Önlisans Eğitimi sonunda öğrencilerimiz işletmeci unvanı ile mezun olmaktadırlar.
İki Yıllık Harita-Kadastro Bölümü Önlisans Eğitim sonunda öğrencilerimiz Tekniker unvanı ile mezun olmaktadırlar.

Kula Meslek Yüksekokulu:

Kula Meslek Yüksekokulu 1999 yılında kurulmuştur. 2001-2002 Öğretim yılında öğretime başlamıştır.

BÖLÜMLER:
Teknik Program Bölümü -Deri İşletme Teknolojisi -İktisadi Programlar Bölümü -İşletme
bölümleri ile eğitimine devam etmektedir.
Kula Meslek Yüksekokuluna henüz öğrenci alınmamıştır. Önümüzdeki yıllarda,Teknik Programlar Bölümünde teknik ara elemanı, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde ise yönetici ara elemanı yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Salihli Meslek Yüksekokulu:

Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu, 17.02.1993 tarihli 21281 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2837 Sayılı Kanunla Celal Bayar Üniversitesine bağlı olarak Salihli Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Vakfı’nın katkıları ile 30 Eylül 1993 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır.1993-1994 Eğitim-Öğretim döneminde faaliyete geçen SMYO, kuruluş yıllarında şehir içinde yeralan bir binada hizmet vermiştir. 1999-2000 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren Alaşehir-Salihli kavşağında, yüksekokul kampüs alanı olarak ayrılan arazide yapılan kendi binasında hizmet vermektedir. Bu yeni bina, Yüksekokulun ihtiyacı olan tüm donanıma sahip bir yapıda ve öğrencilerin her türlü ihtiyacı düşünülerek dizayn edilmiş durumdadır. Binamız iç avlu sistemi ile yapılmış olup, dört bir yanda bulunan bloklar arasında bulunan iç avlusu sayesinde her birimi ışıktan en iyi yararlanabilecek şekilde inşa edilmiştir. Bu iç avlu özellikle bahar ve yaz aylarında öğrencilerin dinlenme amaçlı olarak kullanabilmeleri için oturma mekanları ve fıskiyeli havuz ile güzelleştirilmiştir.

Salihli Meslek Yüksekokulu iki yıllık eğitim ve öğretim hizmeti vermek üzere kurulmuştur. Eğitim Programları özellikle yönetici ara elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Yüksekokulumuzda Mahalli İdareler, İthalat-İhracat, Pazarlama, Deri Konfeksiyon, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, Makina, Elektrik, Tekstil Programlarında öğretim yapılmaktadır. Yüksekokulumuzda 1997-1998 öğretim yılında Pazarlama ve İthalat-İhracat, 1998-1999 öğretim yılında da Mahalli İdareler ve Deri Konfeksiyon programları olmak üzere, mevcut programların tamamında ikinci öğretime başlanmıştır. Salihli Meslek Yüksekokulu giderek büyüyen kadrosu ile de dikkati çeker durumdadır. Akademik personel sayısı 20’ye, idari personel ve hizmetli kadrosu 19’a ulaşmıştır. Yüksekokulumuzda 2002-2003 döneminde öğrenci sayısı 1000’e ulaşmıştır. Yüksekokulumuzda 10 adet derslik, internet ve yerel ağ bağlantılı, projeksiyon cihazı ile güçlendirilmiş hem bireysel çalışmaya hemde topluca eğitim vermeye uygun 1 adet bilgisayar laboratuvarı, mesleki ve süreli yayınlardan oluşan 1 adet kütüphane, 1 adet kalıp, 1 adet resim, 1 adet deri konfeksiyon atölyesi, öğrencilerimizin kültürel çalışmaları için 1 adet kulüp salonu ve 1 adet halk oyunları dersliği haftada bir gün sinema günleri düzenlenen ve vizyondaki filmlerin izlenebildiği tüm görsel ve işitsel teçhizata sahip bir adet sinema salonu bulunmaktadır.Salihli Meslek Yüksekokulu, C.B.Ü. çatısı altında yepyeni bina ve tesisleri, nitelikli akademik kadrosu,4 ayrı örgün 8 gece eğitim programı ile çağdaş bilim ve eğitime hizmet veriyor. Yüksekokul, Gediz Ovası’nda üzüm bağları arasında harikulade bir doğal mekanda yer alıyor. 600 dönümlük bir saha; üzerinde, geleceğin büyük kampüslerinden birinin kuruluşuna şahit oluyor. Salihli Meslek Yüksekokulu, her türlü konser, bilimsel toplantı, sinema, spor ve kulüp etkinliklerinin düzenlenmesi için gerekli teknolojik ve mekan olarak alt yapıya sahip. Bu alt yapı sayesinde, Deri Konfeksiyon Programının ürünlerinin sergilendiği defileler düzenleniyor. Bozdağ, Sart Harabeleri, Demirköprü barajı gibi doğal ve tarihi mekanlara devamlı olarak geziler gerçekleştiriliyor.

Ayrıca okul bünyesinde faaliyet gösteren Gelişimci Dış Ticaretçiler Kulübü (G.D.T.K.) okulun müzik konserleri, tiyatro çalışmaları gibi etkinliklerini üstleniyor. Kampüs alanındaki üç adet basketbol, voleybol ve tenis kortu bulunan spor tesisinde öğrencilerimiz her türlü spor etkinliğinden faydalanabiliyor. Öğrencilerimizin, yeme içme, eğlenme, dinlenme, tavla ve bilardo gibi oyunları oynayabilme, istedikleri müziği dinleme ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanlarına sahip öğrenci kafeteryası ve yemekhanesi ile, dinlenme ve beslenme ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanabiliyor.

Sarıgöl Meslek Yüksekokulu:

Sarıgöl Meslek Yüksekokulu 07/07/2000 tarihinde kurulmuştur.19/09/2000 tarihinde de aşağıdaki bölüm ve programların açılması kabul edilmiştir.
Teknik Program Bölümü
Harita Kadastro Programı
İnşaat Programı
İktisadi ve İdari programlar Bölümü
Sarıgöl Meslek Yüksekokuluna henüz öğrenci alınmamıştır.Önümüzdeki yıllarda,Teknik Programlar Bölümünün Harita Kadastro ve İnşaat Programlarında teknik ara elemanı İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde ise yönetici ara elemanı yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Fiziki Altyapı:

Yeni yapılmış olan İstanbul-Bursa-Akhisar-Salihli-Alaşehir-Sarıgöl-Denizli-Antalya yolu üzerindedir. İlçenin yüzölçümü 423 km2 olup, denizden yüksekliği 320m’dir. İklim yumuşak kışlar yağışlı yazları sıcak geçer.

Sarıgöl ilçesinin diğer iller ve ilçeler ile ulaşım yönünden herhangi bir sıkıntısı mevcut olmayıp, Alaşehir ilçesine her 20 veya 30 dakika ara ile otobüs seferi bulunmaktadır. Ayrıca Sarıgöl’den İzmir, Denizli, Manisa ve Ankara istikametine her gün karşılıklı otobüs seferleri mevcuttur. Sarıgöl Manisa’ya 135 km, Denizli’ye 85 km, İzmir’e 150 km, Alaşehir ilçesine ise 20 km mesafededir.


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu:

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1993-1994 öğretim yılında Ebelik Programı ile eğitime başlamıştır. 1995-1996 öğretim yılında Hemşirelik ve Tıbbi Laboratuar Programlarının eğitime başlamasıyla, yüksekokulumuzun program sayısı üçe yükselmiştir.

1997-1998 öğretim yılından itibaren, hemşirelik ve ebelik mesleklerinin lisans düzeyinde yapılması kararının sonucu olarak, yüksekokulumuzun bu iki programına yeni öğrenci kabul edilmemiş, sadece Tıbbi Laboratuar Programına öğrenci alınmıştır.
1998-1999 öğretim yılında;
- Tıbbi Laboratuar Programının yanında yeni açılan,
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına öğrenci alınmasıyla,
yüksekokulumuzun program sayısı ikiye ulaşmıştır.


Soma Meslek Yüksekokulu:

Soma Meslek Yüksekokulu 25.01.1994 tarihinde kurulmuştur. 1994-1995 Öğretim yılında faaliyete geçen Yüksek Okulun Elektrik Programı, Maden Programı ve İş Makineleri Programını yürütmektedir. 1996-1997 Öğretim yılında Elektrik II. Öğretim Programı açılmış olup 1997-1998 öğretim yılında da Maden II. Öğretim Programı ile iş makineleri II. Öğretim Programı faliyete geçmiştir. Bu sayede ülkemizin bu alanlardaki ara eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.

BÖLÜMLER:
Elektrik -İş Makineleri -Maden bölümleriyle eğitim vermektedir.

ULAŞIM:
Manisadan Soma’ya soma seyahat otobüsleri ile veya tren yolu ile gelmeniz mümkündür.İstanbuldan Soma’ya soma seyahat otobüsleri,Haydarpaşadan tren yolu ile veya önce balık esire sonrada somaya gelmeniz mümkündür.Ayrıca İstanbuldan önce Akhisara sonrada Soma’ya gecme imkanınız vardır.

Üniversiteye Ait Birimlere Ulaşım:
Celal Bayar Üniversitesi’nin birimleri farklı yerlerdeki kampüslerde bulunmaktadır. Bütün bu kampüslere ulaşan şehirici halk otobüsleri ve dolmuşlar mevcuttur. Manisa Muradiye Kampüsü için öğrenci servisleri bulunmaktadır

Turgutlu Meslek Yüksekokulu:

Turgutlu Meslek Yüksekokulu iki yıllık eğitim ve öğretim vermek üzere 30.03.1994 tarihinde kurulmuştur.
1994-1995 öğretim yılında Seramik ve İnşaat Programları ile faaliyete geçmiştir. 1997-1998 öğretim yılında Kaynak Teknolojisi Programı eklenen Yüksekokulumuz 1999-2000 öğretim yılında da Seramik ve İnşaat Programlarında ikinci öğretime başlamıştır.Yüksekokulumuzda 2002-2003 öğretim yılında MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında mevcut programlara Bilgisayar Programcılığı, El Sanatları, Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Hazır Giyim, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Mobilya ve Dekorasyon programları da eklenmiştir. Açılan bu programlarla birlikte eğitim gören öğrenci sayısı 1237 olacaktır. Yüksekokulumuz ülkemizin bu alanlarda ara elaman ihtiyacının karşılanmasını amaçlamaktadır.

ULAŞIM:
Turgutlu ilçesinin diğer iller ve ilçeler ile ulaşım olanakları en iyi şekilde sağlanmıştır. İlçemiz Manisa’ya 30 km, İzmir’e 45 km mesafededir. Turgutlu’dan Manisa ve İzmir istikametlerine 07.00 - 20.00 saatleri arasında her 20 dakikada otobüs seferleri mevcuttur.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5006
favori
like
share