Kalanda (Kalamos)

Kalanda, Balıkesir, Akhisar arasındaki Gelenbe’nin bulunduğu yerde idi.Kalamos sözcüğü Hellen dilinde kullanılmışsa da anlamı bilinmemektedir. Tarihte ismi ilk kez tarihçi Murait’de geçer.İmparator Friedrich Barbarossa komutasındaki Haçlı ordusu 1190’da buradan geçerek Thyateira’ya doğru ilerlemiştir. Bizans İmparatorluğu döneminde, 692’de piskoposluk merkezi olmuştur.


Agoeira (Alloeira-Attaleia)

Agroeıra, Akhisar’ın 9 km. kuzeyindeki yol kavşağına 9 km. uzaklıkta, halk arasında Koca Mezarlık denilen yerde idi.

Agroeira sözcüğünün Hellen dilinde anlamı yoktur.Büyük olasılıkla Luvi veya Lydia dillerinden gelmiştir.

Pergamon ve Seleukos krallıkları arasında bir sınır kenti olup pek fazla gelişememiştir.Ancak Attalaslar kent üzerinde durarak Attaleia ismini de yakıştırmışlardır.

Arkeoloji kazıları yapılmadığından antik kaynaklarda da ismi geçmediğinden tarihi ile ilgili bilgilerimiz yetersizdir. Rastlantı sonucu bulunan birkaç mezar taşı dışında buluntu ve kalıntılarla karşılaşılmamıştır.
Heirakome (Hierokaisareia)

Heirakome, Akhisar-Salihli karayolu üzerindeki Beyoba ile Sazabe köyleri arasındaki düzlükte bulunuyordu. Bu kente Hierokaisareia ismini Roma İmparatoru Augustos vermiştir. Kentin asıl ismi olan Hellen dilindeki “kutsal köy” anlamındaki Heirakome de böylece değiştirilmiştir.

Heirakome’nin kuruluşu ve tarihi konularındaki bilgiler yetersizdir. Ancak kentteki Artemis mabedinden dolayı tanındığı bilinmektedir. Ancak mabedin eşyaları M.Ö.201’de Makedonya Kralı V.Philippos ve M.Ö. 155’ de Bthynia Kralı Proussias tarafından talan edilmiştir. Kentin bulunduğu yerde birkaç mimari parça dışında hiçbir kalıntı ile karşılaşılmamıştır. Bununla beraber çevrede mimari parçalar ile yazıtlar dağınık biçimde yayılmışlardır.

Perslerin Anadolu’ya egemen oldukları yıllarda bu kentin insanlarının ateşe tapma geleneğini benimsedikleri de bilinmektedir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 454
favori
like
share