Stratonikeia (Siledik)


Kırkağaç’ın doğusunda, Kırkağaç, Gelenbe yolunun 12.km.sinde, ovaya hakim bir tepenin üzerinde, bugünkü Siledik köyünün bulunduğu yerdedir.

Karia bölgesinde, Muğla’nın Yatağan ilçesinin olduğu yerde, aynı isimde bir başka kent daha vardır. Stratonikeia,Hellen dilinde Stratonike memleketi anlamına gelir .

M.Ö.III. yüzyılın ilk yarısında, Batı Anadolu’ya egemen olan Seleukos Kralı I.Antiokhos’un eşinin ismi de Stronikei idi.Nitekim, Karia’daki kent gibi burası da onun zamanında kurulmuştur.Roma döneminde, Stratonikeia Hadrianus,daha sonra da Hadrianoupolis ismini almıştır.

Tarihte ilk kez ismi Attalos’un oğlu Aristonikos’un yakalanmasıyla geçmiştir. Aristonikos Pergamon devletini yeniden kurabilmek için Romalılarla savaşmış ve ancak başarılı olamayarak, esir düştükten sonra Roma’da öldürülmüştür.

Stratonikeia ile ilgili kalıntılar günümüze gelememiştir. Belki de bunun nedeni yörede arkeoloji kazılarının yapılmayışıdır. Yalnızca Siledik köyü içerisinde Erken Bizans Çağına ait rastlantı sonucu bulunmuş,yazılı kabartmalar ile pek fazla önemi olmayan bezemeli mimari taşlarla karşılaşılmıştır.Khlıara (Kırkağaç)

Bugünkü Kırkağaç’ın bulunduğu yerde olduğu sanılan Khlıara ile ilgili bilgilerimiz yetersizdir.Bu isim Hellen dilinde ılık anlamına gelirse de Prof. B.Umar, bunun Anadolu kökenli kula-ura’dan türetildiğini belirtir.

Khlıara’nın tarihi karanlık olmasına karşılık Kırkağaç ovasının ortasında höyük konumunda olduğu bilinmektedir. Buradaki yapı taşları çevredeki yeni yapılanmalarda kullanılmak için söküldüğünden günümüze hiçbir kalıntı gelmemiştir. Yalnızca höyüğün üzerinde Roma ve Bizans dönemlerine tarihlenen çok sayıda çanak çömlek parçaları bulunmuştur.

Roma döneminde kent konumunda olmayan küçük bir yerleşim birimi konumundaysa da Bizans İmparatoru Manuel Komnenos tarafından XII.yüzyılda geliştirilmiştir. Tarihi kaynaklara Bizanslıların Selçuklular ve bazı Beyliklerle yaptığı savaşlarda ismi geçmektedir. Burada yaşayanlar Ortaçağın sonlarına doğru Arap akınlarından zarar görmüş ve kenti terk etmişlerdir. Sonraki yıllarda da Khlıara’nın 5 km. kuzeybatısında bugünkü Kırkağaç kurulmuştur.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 432
favori
like
share