AİDS'e çalıştığımız işyerinde de yakalanabilir-miyiz? Bu soru bilinçli işyeri sorumlularını düşündürmektedir. Aynı zamanda iş arkadaşlarını seçme konumunda olmayan işçileri de düşündürmektedir. Salgına karşı duyulan korku işyerindeki yaşamı zorlaştırmıştır. Bir homoseksüel işyerindeki şef ve işçi temsilcileri tarafından kendisinden negatif sonuçlu antikor testi istenmesini çalışma sözleşmesine aykırı bularak Münih İş Mahkemesi'ne başvurmuş*tur.

Meslek grupları içinde tıp mensupları dışında AİDS tehdidi altında olanlar oldukça azdır.

[COLOR="deepskyblue"]Mesleğim gereği pek çok insanla el sıkışıyorum. AİDS yüzünden davranı*şımı değiştirmem gerekir mi?

Hayır. Ellerin teması ile tehlike size ulaşamaz. Terde bugüne kadar virüse rastlanamamıştır. Virüs deri yoluyla salgılanmaz ve deri tema*sıyla da etken kana ulaşamaz. Bu nedenle terli de olsa size dokunan el zararlı olamaz.

[COLOR="deepskyblue"]Güzellik uzmanıyım. Müşterilerimin manikürleri ya da cilt bakımı ile uğ*raşırken bazı küçük kanamalarla kar*şılaşıyorum. AİDS tehlikesi ile karşı karşıya mıyım?

Sizin cildinizde yara yoksa tehlikede değilsi*niz. Ellerinizde taze, kapanmamış yara varsa eldiven kullanmalısınız. Ellerinizde yara olma*sa bile kan elinize bulaştığında etil alkol ya da klor içeren bir dezenfeksiyon maddesi kullan*malısınız. Etkili dezenfeksiyon maddelerinin piyasadaki adlarını sağlık kurumları ve ecza*nelerden öğrenebilirsiniz.

[COLOR="deepskyblue"]AİDS virüsünü almış kişi otomatikman işgücünü kaybetmiş kabul edil*mekte midir?

Hayır. Virüs taşıyıcı kişi hastalanmadıkça ça*lışmaması için bir neden yoktur. Bu süre on yıl yada daha uzun sürebilir.

[COLOR="deepskyblue"]İş arkadaşım tükrüklerini saçar tarz*da konuşuyor. Tedirgin olmam gere*kir mi?

Hayır. Tükrük damlacıklarının sıçraması ile bulaşma söz konusu olamaz. Yine bu kişi ile öpüşmek, yanağınızı öpmesi de sorun teşkil etmeyecektir. AlDS'li bir iş arkadaşından mik*robu alabilmenin yolu aynıdır: Bu kişi ile ko*runmasız cinsel ilişkide bulunmak ya da ortak enjektör kullanmak.

[COLOR="deepskyblue"]Birlikte kullanılan telefon yoluyla bu virüs bulaşabilir mi?

Hayır. Virüsü taşıyan kişi ile aynı eşyaları, telefon ahizesini kullanmak sorun yaratmaz. Aynı eşyaları kullanmak temas yoluyla enfeksiyonu, aynı ahizeyi kullanmak damlacık enfeksiyonunu doğurabilir. Bu bulaşma yolları AİDS virüsü için geçerli değildir.

[COLOR="deepskyblue"]Tuvaletlerin temizliğinde görevliyim. Kullanılmış prezervatiflerin ortadan kaldırılması da benim görevim. AİDS'in işim esnasında bana bulaşma riski nedir?

Lastik eldiven kullanıyorsanız tehlikede değilsiniz. Eldiven kullanmayan tuvalet temizlikçileri AlDS'den çok dışkı yoluyla bulaşabilecek diğer hastalıklara yakalanma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Bu nedenle mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Elde yara varsa eldiven kullanımı zorunluluktur.

[COLOR="deepskyblue"]Hayvan satışı yaptığım dükkanımda diğer maymun türlerinin yanında "yeşil maymun" denilen türü de bulundurmaktayım. Ben ya da müşterilerimden biri sözünü ettiğim hayvan tarafından ısırılırsak virüs alma tehli*kesi var mıdır?

Hayır. Başlangıçta bu varsayım AİDS araştırmalarında büyük rol oynamış ve oldukça sansasyon yaratmıştı. Ama kanıtlanamamıştır. Yeni araştırmalar bu maymun türünde bulunan virüsün insanda immün yetersizliğine neden olan hastalık etkeni ile aynı özellikleri ta*şımadığını belirlemiştir. Bu maymun türünde bulunan virüs retrovirüs ailesinin bir üyesidir. Almanya'da bu maymun türü tarafından ışınlan daha sonra teste tabii tutulan pek çok Alman vatandaşında AİDS virüsüne rastlanamamıştır.

[COLOR="deepskyblue"]Müdahalede bulunduğunuz müşterinizin cildinde akne veya başka bozukluklar var. Bulaşma tehlikesi söz konusu mu?

Evet. Sağlam deri korunma görevini yerine getirir. Elinizde taze yara, çatlak, çizik varsa çalışmamalısınız. Buna rağmen çalıştınız ve kandan kana temas oluştuysa yarayı alkol ya da klor içeren bir dezenfeksiyon maddesi ile dezenfekte ediniz.

[COLOR="deepskyblue"]AİDS virüsü taşıyıcısı ya da hastası olan bir kişiye masaj uygulayan ma*sör tehlikede midir?

Hayır. Derinin deriye teması bulaştırma tehlikesi taşımaz.

[COLOR="deepskyblue"]Öğlenleri kantinde yiyorum. Varsayalım ki orada taşıyıcı bir kişi yemek hazırlıyor veya servis yapıyor. Tehlikede miyim?

Hayır, AİDS virüsü gıdalar yoluyla vücuda alınmaz. Virüs pişirme için gereken yüksek ısıya dayanamaz. Salatadan, ekmeğe soğuk yiyeceklerden, garson beceriksizce parmağını tabağa daldırsa bile endişe etmeye gerek yoktur. Virüs kan ve sperm sıvısı içinde yuvalanmadıkça çok çabuk ölmektedir. Bu yolla alınacak virüs sayısı hastalığın bulaşmasına yet*meyecektir. Salata sosu içindeki sirke de virü*sü zarara uğratan bir maddedir.

[COLOR="deepskyblue"]Bu açıklamalarınız bardak, çatal, kaşık, bıçak için de geçerli midir?

Evet.

[COLOR="deepskyblue"]Kış solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı bir mevsim. Pek çok kişi toplu ulaşım araçlarında aksırıyor, öksürüyor. AİDS tehlikesi var mı?

Kesinlikle hayır. Hapşırma, yani damlacık enfeksiyonu yoluyla nezle, grip veya diğer solunum yolu enfeksiyonu etkenleri bulaşabilir. Ama AİDS etkeni bu yolla bulaşamaz. AİDS bir damlacık enfeksiyonu değildir.

[COLOR="deepskyblue"]Otelde odaların temizliği ile görevli hizmetçiyim. Sperm ya da kan lekeli çarşafları da değiştirmekteyim. Nele*re dikkat etmem gerekir? Tehlikede miyim?

Hayır. Deri teması yoluyla etken vücuda giremez. Cinsel ilişki, ya da kanların birbirine karışması yoluyla mikrobu almak söz konusudur. AİDS etkeni HIV insan vücudu dışındaki ortamda hızla ölmektedir. Otel personeli ancak yatak takımları üzerinde bulunan taze kan yada sperm sıvısına açık yara bulunan ellerle dokunurlarsa tehlikededirler. Bu açıklamalara karşın yine de huzursuzsanız eldiven kullanmalısınız.

[COLOR="deepskyblue"]İşyerinde çok kirleniyor ve duş almak zorunda kalıyorum. Ortak kullanılan duş hastalığı bulaştırabilir mi?

Hayır. Terde bugüne kadar AİDS etkenine rastlanamamıştır. Suyla akıp giden virüs çabucak ölür, üstelik AİDS etkeni sabun gibi temizlik maddelerine karşı da oldukça dayanıksızdır. Duşta vücut bol basınçlı bir suyla yıkandığından herhangi bir virüsün vücuda giriş şansı olamaz. Ama örneğin bu yolla ayak mantarı kapmak hiç de güç değildir.

[COLOR="deepskyblue"]Kapı kolları bulaştırma kaynağı olarak kabul edilmekte midir?

Hayır. Taşıyıcı kişilerle aynı eşyalara dokunmak bulaşma tehlikesi doğurmaz.

[COLOR="deepskyblue"]Bir ölü var. Polis bilgi merkezi kişinin homoseksüel çevreden olduğunu, AİDS şüphesi taşıdığını bildiriyor. Böyle bîr durumda görevli polis kendini korumak için özel tedbirler al*malı mıdır?

Ölü kişiye dokunmak söz konusu değilse tehlikeden bahsedilemez. AİDS virüsü hava yoluyla taşınan bir virüs değildir. Ölü kan ve spermle lekelenmiş durumda ise polisler ölüye dokunurlarken eldiven kullanmalıdırlar.

[COLOR="deepskyblue"]Yabancı bir ölüye dokunmak zorunda kaldığımızda nasıl korunmalıyız?

Yabancı ölülere mutlaka tek kullanımlık eldiven ile dokunulmalıdır.

[COLOR="deepskyblue"]AİDS hastalığından ölenlere dokunmak gerekirse daha başka hangi önlemlere başvurmak gerekir?

Diğer önlemler her eyalet sağlık bakanlığınca belirlenmiştir. Bulunduğunuz yerdeki sağlık bakanlığına ait örgütlerden bilgi alınabilir.

[COLOR="deepskyblue"]Gardiyanım. Taşıyıcı bir tutuklu tarafından ısırılmaktan korkuyorum. Böyle bir durumda hastalığı alabilirmiyim?

Kanamaya neden olacak bir ısırma sözkonusu olsa bile tehlike oldukça azdır. Çünkü tükrükte çok az virüs bulunur, kişiyi enfekte etmeye yetmeyecek bir miktardır bu. Güvencede ol*mak için yarayı derhal dezenfekte ediniz. Bu*güne kadar kesinlikle ısırma yoluyla hastalığın bulaştığı bir vaka bildirilmemiştir.

[COLOR="deepskyblue"]Hemşire ve laborantlar sürekli kanla uğraşmaktalar. AİDS tehlikesi bu kişiler için büyük müdür?

Bu kişiler sadece AİDS tehlikesi ile değil, bulaşıcı karaciğer enfeksiyonlarından B-Hepatit ve Non A Non B Hepatit tehlikesi ile de karşı karşıyadırlar. Bu hastalıklar da kan yoluyla bulaşmaktadırlar.

[COLOR="deepskyblue"]Hemşire ve laborantlar bulaşma tehlikesinden nasıl korunurlar?

Bu meslekte olanların öncelikle el bakımlarına özen göstermeleri, ellerinde yırtık, çizik ve di*ğer yaraların bulunmamasına dikkat etmeleri gerekir. Enfekte kanla temas meydana geldi*ğinde AİDS etkeni bu yaralar aracılığıyla vücüda girer. Kanamalı işlemlerde mutlaka eldi*ven kullanılmalıdır. Kendilerine koruma ile ilgili verilen ayrıntılı talimatları uyguladıklarında bu kişiler güvenliktedirler.

[COLOR="deepskyblue"]Bir doktor ya da hemşire taşıyıcı kişide kullanılmış enjektör iğnesi ile yaralandılar. Tehlike ne ölçüdedir?

Her ne kadar Amerika ve Avrupa'da yapılan araştırmalar bu durumun korkulduğu ölçüde olmadığını göstermişse de enfeksiyon tehlikesi elbette vardır.
AİDS taşıyıcısına ait enjektör eline batan bini aşkın doktor, hemşire, hastabakıcıdan yedisine mikrobun bulaştığı belirlenmiştir. Bu yedi kişi enjektörle tek bir kez değil, birkaç gün içinde birden fazla kez yaralanmışlardır. İçle*rinden İngiliz bir hemşirenin öyküsü oldukça trajiktir:
AİDS hastasından kan örneği almakta olan hemşire enjektörün ucunun elini yaralamasının verdiği şaşkınlıkla enjektördeki mikroplu kanın tümünü kendine şırıngalamıştır.

[COLOR="deepskyblue"]Enfekte bir iğne ile yaralandım. Ne yapmam gerekli?

Derhal yarayı kanatmalı ve uygun dezenfeksiyon maddeleri ile dezenfekte etmelisiniz.

[COLOR="deepskyblue"]Tıp personelinin görev esnasında aldığı AİDS enfeksiyonu meslek hastalığı olarak kabul edilir mi?

Evet. Sağlık meslek sendikaları bulaşma olayı mesleğin uygulanması esnasında meydana geldiğinde AİDS'i meslek hastalığı olarak kabul etmektedirler. Örneğin enfekte iğne ile yaralanma.

Böyle bir durumla karşılaştığınızda derhal antikor testi yaptırarak olay gününe kadar enfeksiyonu almamış olduğunuzu belirletiniz ve der*hal durumdan sağlık meslek sendikanızı ha*berdar ediniz.

Altı hafta sonra antikor testini yineleterek, enfeksiyonu kanıtlayacak antikorların oluşup oluşmadığı kontrol edilmelidir. Bu test negatif sonuç vermişse olaydan üç ay ve altı ay sonra da test yinelenmelidir. Ancak böylelikle bulaşmanın sözkonusu olup olmadığı kesinlik kaza*nır.

[COLOR="deepskyblue"]AİDS hastası evde bakılıyor. Hastabakıcı tehlikede midir?

Yıkama, besleme, derece ölçme gibi normal el temasını gerektiren işlerde hayır. Hastabakıcının kan alması ya da iğne yapması gerekiyorsa, kullandığı iğne ile kendini yaralamamaya çok özen göstermesi gerekir. Daha titiz dav*ranmak isteyen kişiler düzenli olarak ellerini alkollü dezenfeksiyon maddeleri veya Sagrotanla yıkayabilirler. Hasta otokontrolünü yitirmiş durumda ise, idrar yapma ve dışkılamasını kontrol edemiyorsa bakıcı yatak takımlarını değiştirirken eldiven kullanmalıdır.

[COLOR="deepskyblue"]Ebeyim. Doğum esnasında amnion sıvısı, kan, dışkı gibi pek çok vücut salgısı ile temastayım. Kendimi nasıl korumalıyım?

Her şartta eldiven kullanmalısınız. Almanya'da henüz oldukça az AlDS'li hamile var. San Francisco'da ise durum bunun tersi. Orada ebe ve yardımcı doğum personeli pozitif test sonucu ile doğumhaneye gelen anne adayı için özel tedbirler almakta. Profesör Moses Grossmann Münih'te yapılan bir kongrede bu doğum personelinin kendilerini ağız maskesi, eldiven ve kan sıçramasını önlemek için gözlük kullanarak koruduklarını anlatmıştır.

[COLOR="deepskyblue"]Diş teknisyeniyim. Taşıyıcı bir kişiden alınmış ölçüden hazırlanan model üzerinde çalışıyorken tehlikede miyim?

Çalışmaya başlamadan önce ölçüyü suyla iyice yıkıyorsanız içiniz rahat olabilir.

[COLOR="deepskyblue"]İlkyardım elemanıyım. Sık sık sun'i solunum yaptırıyorum. Kendimi nasıl koruyabilirim?

Ağızdan ağıza doğrudan sun'i solunum uygulanmamalıdır. Kendi dudaklarınızla baygın kişinin ağzı arasında steril bir pet, yoksa kendi mendilinizi koyunuz. Böylelikle taşıyıcı kişinin tükrüğünün size temasını önleyebilirsiniz. Tehlike oldukça azalır. Yaralı kişinin ağzından kan gelmedikçe, sun'i solunum yaptırdığı için AİDS virüsü almış kişiye henüz ratlanmamıştır.

Suni solunum yaptırırken dudağımda sıyrık veya çizik varsa tehlike artar mı?

Evet. Özellikle yaralının ağzından kan geliyorsa, kandan kana bulaşma söz konusu olabilir. Bu durumda doğrudan teması önlemek için solunum cihazından yararlanılmalıdır.Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1095
favori
like
share
ADALI Tarih: 16.12.2008 16:49
Ellerine sağlık kardeşim.Bu hastalığın bulaşma nedenleri bellidir.Müslüman olanın AİDİS le ne işi olur.Kaza ile istek dışı mikrobu alana Allah sabır versin.
NonameTR Tarih: 10.12.2008 23:13
aids bulunalı Yani hiv virüsü
yıl 1983 dü
şimdi 2008
bu kadar kolay yayılsa
emin olun her semtte iki AİDS vakası olurdu

Taktiri ilahi
Türk birşey olmaz

Sylar Tarih: 23.11.2008 07:37
Okuyunca daha da bilinçlenmemiz gerekiyor diye düşündüm.
Öyle ki hastalıklardan utanılır oldu. Dışlanmak korkusu ile. Bunu sorulan sorulardan anlamak mümkün.
drhope Tarih: 23.11.2008 02:27
Bu bilgilendirici yazı için cihanasran arkadaşa teşekkür ediyorum. HIV (AIDS virüsü) bütün vücut sıvılarında bulunan bir virustür. Tükrükteki oranı çok az olduğundan HIV+ hastalarını tükrüğünün bulaştığı bölgede (deri, ağız mukozası vs) herhangi bir açık yara yoksa pek bir sorun teşkil etmiyor. HIV'in yoğun olduğu sıvılar kan ve cinsel organlarının salgıladığı sıvılardır.
HIV çok ama çok zayıf bir virüstür. 10/1 oranında çamaşır suyu/su karışımında ölür. Dayanıklı bir virüs olsa sivrisinekler başımıza çok büyük bir bela olurlardı.
Bu arada HIV+ hasta ile AIDS'li hasta farklıdır. Şöyle açıklayım her HIV+ AIDS değildir ama eninde sonunda olacaktır, ama AIDS'li hasta her zaman HIV+dir.

AIDS (açılımı) Acquired Immuno Deficiency Syndrome kelimelerinin kısaltması olarak ortaya çıkmış ve Kazanılmış Bağışıklık Sistemi Yetersizliği Sendromu olarak Türkçe'ye çevrilmiştir. AIDS için halen kesin olarak bilinen bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. AIDS'ten korunmak bu tehlikeli ve ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için uygulanabilecek tek yoldur. HIV, Human Immune Deficiency Virus, (İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) vücut bağışıklık sistemi virüsü, AIDS tamamen vücut bağışıklık sistemi ile ilgili olduğundan, hastalığa sebep olan virüse bu isim verilmiştir. Virüs, insan vücudunun hastalıklara karşı direncini sağlayan bağışıklık sistemini etkisiz hale getirmektedir. Vücut bağışıklık sisteminin etkisiz hale gelmesi, virüsten etkilenmeden önce kolayca başedebildiği diğer hastalık mikroplarıyla artık çarpışamayacak duruma gelmesi demektir. Bu da basit bir enefeksiyonun bile ölümcül hale gelmesine sebep olabilir. AIDS hastalarının yarısından çoğu bağışıklık sistemlerinin etkisiz hale gelmesi yüzünden basit enfeksiyonlara yenilerek hayata veda etmişlerdir.
refik Tarih: 23.11.2008 00:05
paylaşımlarınız için ellerinize saglık