Populasyon genetiğinin bilinmesi, canlı hayatını etkileyen bazı kalıtsal sorunların
çözülmesine yardım eder. Hemofili, fleker hastalığı, orak hücreli anemi, renk
körlüğü gibi kalıtsal olan hastalıkların populasyonda görülme sıklığı populasyon
genetiği ile açıklanır. Ayrıca, bitki ve hayvanlar üzerinde yapılan Islah çalışlmaları da populasyon genetiği sayesinde açıklanır.
Belirli bir alanda yaşayan, kendi aralarında çiftleşebilme yeteneğine sahip
olan aynı türün bireylerinin oluşturduğu topluluğa populasyon denir.
Populasyon genetiği, populasyonun özelliklerini, bu özellikleri belirleyen genleri ve genlerin dağılımını inceleyen genetik bölümüdür.

Belirli genler bir populasyonda ne kadar sık bulunur ? Yaşadığım şehirde benimle
aynı kan grubuna sahip kaç insan var ? Kan verilmesinin gerekli olduğu koşullarda insanların yüzde kaçı bana kan verebilir ? gibi sorular aklımıza gelebilir. Bu sorular populasyon genetiği ile ilgilidir.
Populasyon genetiği, populasyonu oluşturan bireylerin genetik özelliklerinin
populasyonda ortaya çıkma sıklığını araştırır. Bu nedenle bir çok bireyin genetik
özellikleri üzerinde çalışır.
Populasyon genetiğinin bilinmesi, canlı hayatını etkileyen hemofili, fleker hastalığı, orak hücreli anemi vb. kalıtsal hastalıkların populasyonda görülme sıklığını araştırır. Bu şekilde bazı kalıtsal hastalıkların teravisine yardımcı olur. Ayrıca, bitki ve hayvanlar üzerinde yapılan Islah çalışmalarında da populasyon genetiğinden yararlanılır.

Gen Havuzu
Bir bireyin kalıtsal yapısına genotip denir. Buna göre bir populasyonun kalıtsal yapısına ise gen havuzu denir.
Bir populasyondaki bütün bireylerin sahip olduğu genler, gen kaynağını veya gen havuzunu oluşturur.

A. Kararlı ve Kararsız Populasyonlar
Herhangi bir genin populasyonda bulunma sıklığına gen frekansı denir.

Hardy-Weinberg kuralına göre bir populasyonda:
1. içeriye ve dışarıya göç yoksa,
2. Mutasyon meydana gelmiyorsa,
3. şansa bağlı çiftleşme ve döllenme varsa,
4. Herhangi bir genin yararına veya zararına seçilim yoksa,
Populasyonu oluşturan gen havuzundaki genlerin frekansı dölden döle sabit kalır ve bu tip populasyonlar kararlı (dengeli) populasyon adını alır.
Fakat bu dengede olan populasyona ait faktörlerden biri veya bir kaçının değişmesi durumunda populasyonun dengesi bozulur. Populasyondaki genlerin frekansı değişir.

Populasyonlardaki genlerin frekansının değişmesine yol açan faktörler:
1. Mutasyon
2. Seleksiyon (doğal seçilim)
3. Göç
4. izolasyon (ayrılma) dur.
Bu etkenler nedeniyle gen frekansı dölden döle değişen populasyona kararsız
populasyon denir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2098
favori
like
share