Kural 01: Oyun Alanı

1:1 Oyun alanı (Şekil:1); 40 m x 20 m ölçülerinde , iki kale sahası (Kural 1:4 ve 6) ve bir oyun alanını içeren dik dörtgen şeklindedir. Uzun kenarlara kenar çizgisi, kısa kenarların kale direkleri arasında kalan bölümüne kale çizgisi ve kalelerin her iki yanında kalan bölümüne ise dış kale çizgisi adı verilir.

Oyun alanının çevresinde; kale çizgilerinden itibaren en az 2 m ve kenar çizgilerinden itibaren en az 1 m genişliğinde bir emniyet alanının olması gerekir.

Müsabaka süresince oyun alanının özellikleri, bir takıma avantaj sağlayacak şekilde değiştirilemez.

1:2 Kaleler (Şekil: 2-a ve 2-b) her bir kale çizgisinin tam ortasına yerleştirilir. Kaleler zemine veya arkalarındaki duvarlara sıkıca tutturulmalı; içten içe 3 m genişliğinde ve 2 m yüksekliğinde olmalıdır.

Kale direkleri bir üst direkle birbirine bağlanır. Kale direklerinin arka kenarları, kale çizgisinin arka kenarıyla aynı hizada olmalıdır. Yan direkler ve üst direk bir kenarı 8 cm olan kare kesitinde olmalı; direklerin sahadan görünen üç yüzü de birbiriyle, zeminle ve arka duvarla zıt iki ayrı renkte şeritler halinde boyanmalıdır.

Kalelerin, giren topun kalede kalmasını sağlayacak şekilde ağ ile donatılmış olması gerekir.

1:3 Oyun alanındaki bütün çizgiler sınırladıkları alana dahildirler. Kale direkleri arasındaki çizgi (Şekil:2-a) 8 cm, diğer tüm çizgiler ise 5 cm genişliğinde olmalıdır.

Çizgilerle sınırlandırılan alanlar, sınırlandıran çizgiler yerine farklı renklerde boyanarak birbirilerinden ayrılabilirler.

1:4 Her kalenin önünde bir kale sahası bulunur (Kural: 6). Kale sahası, kale çizgisine paralel ve kale çizgisinin dış kenarı ile kale sahası çizgisinin dış kenarı arasındaki uzaklık 6 m olan 3 m uzunluğunda düz bir çizgi ile bu çizginin her iki ucunun, kale direklerinin iç arka kenar dip köşesinden ölçülerek çizilen 6 m yarı çapındaki iki çeyrek dairenin birleştirilmesi sonucu belirlenir (Şekil:1 ve 2-a).

1:5 Serbest atış çizgisi, kale sahası çizgisinin 3 m dışından çizilen kesik bir çizgidir. Çizgiler ve aralarındaki boşlukların her biri 15 cm dir (Şekil :1).

1:6 7 m çizgisi ; kalenin tam karşısında, 1 m uzunluğunda bir çizgidir. Bu çizgi, kale çizgisine paralel ve 7m uzaklıktadır. (Bu mesafe, kale çizgisinin arka kenarından 7m çizgisinin ön kenarına kadardır.) (Şekil : 1).

1:7 Kaleci sınır çizgisi (4m çizgisi); kale çizgisinin dış kenarı ile çizilecek çizginin dış kenarı arasındaki uzaklık 4 m olan, 15 cm uzunluğunda, kale çizgisine paralel ve kalenin tam karşısındadır (Şekil : 1)

1:8 Orta çizgi iki uzun kenarın orta noktalarını birleştiren çizgidir(Şekil :1 ve 3).

1:9 Kenar çizgisinin bir parçası olan değişme çizgisi, her iki takım için orta çizgiden 4,5 m mesafede; orta çizgiye paralel, saha içine ve dışına doğru her iki yönde 15 cm uzunluğundadır (Şekil : 1 ve 3).

Not: Oyun alanı ve kaleler için daha detaylı bilgiler, Oyun Alanı ve Kaleler İçin Temel Bilgiler bölümünde bulunabilir.

Kural 02: Oyun Süresi, Bitiş Sinyali ve MolaOyun Süresi

2:1 16 ve daha yukarı yaştaki oyunculardan oluşan bütün takımlar için normal oyun süresi 30 dakikalık iki devredir ve devre arası normalde 10 dakikadır.Yaşları 12 - 16 arasında olan takımlar için oyun süresi 2 x 25 ve 8 - 12 arasında olan takımlar için ise 2 x 20 dakikadır ve her iki durumda da devre arası 10 dakikadır.

2:2 Kazananın belirlenmesi gereken bir müsabakada, normal oyun süresi berabere biterse 5 dakikalık aradan sonra uzatma bölümü oynanır. Uzatma bölümü 5 dakikalık iki devreden oluşur ve devre arası 1 dakikadır.

Birinci uzatma bölümü sonunda oyun hala berabere ise, 5 dakikalık bir aradan sonra ikinci uzatma bölümü oynanır. Bu uzatma bölümü de 5 dakikalık iki devreden oluşur ve devre arası 1 dakikadır. Oyun hala berabere ise, kazanan takım müsabaka yönetmeliğine göre belirlenir.

Bitiş Sinyali

2:3 Oyun süresi, hakemin ilk başlama atışı için çaldığı düdükle başlar ve skorborddan gelen otomatik bitiş sinyali veya saat hakeminin bitiş düdüğü ile sona erer. Bu tür bir düdük veya sinyal gelmezse, hakem oyun süresinin bittiğini belirtmek için düdük çalar (17:10).

Yorum :

Skorbord yoksa, saat hakemi masa saati veya kronometre kullanmalıdır ve müsabakayı 18:2nin 2. paragrafındaki bitiş düdüğü ile bitirmelidir.

Skorbord kullanılıyorsa ve mümkünse, zamanın sıfırdan otuz dakikaya doğru programlanması gerekir.

2:4 Devrenin veya oyun süresinin bittiğini belirten sinyalle aynı anda veya hemen öncesinde yapılan ihlaller ve sportmenlik dışı davranışlar cezalandırılır; gerekirse bu cezalandırma bitiş düdüğünden sonra gerçekleştirilir. Hakemler 13:4teki durum hariç gereken serbest atış veya 7 m atışını yaptırıp sonucunu aldıktan sonra müsabakayı bitirir (Açıkl. No:1).

2:5 Serbest ve 7 m atışları kullanılırken veya top havadayken bitiş sinyali gelirse, bu atışlar mutlaka tekrarlanmalıdır. Hakemler müsabakayı bitirmeden önce tekrarlanan atışın sonucunu almalıdırlar.

2:6 2:4-5te açıklanan durumlarda serbest atış veya 7 m atışının kullanılması sırasında oyuncu ve idareciler tarafından yapılabilecek ihlaller ve spor dışı davranışlar bireysel olarak cezalandırılır. Bununla beraber bu tür atışların kullanımı sırasında yapılan ihlaller karşı yönde serbest atışı gerektirmez.

2:7 Hakemler devrenin veya müsabakanın bitiş sinyalinin saat hakemi tarafından erken verildiğine karar verirse, oyuncuları sahada tutarak kalan süreyi oynatmalıdırlar.

Bitiş sinyali erken verildiğinde; top oyunda ise 13:4 a-bye uygun atışla, oyun dışı ise pozisyona uygun atışla yeniden başlar.
Oyunun veya uzatma bölümünün birinci devrelerinin geç bitirildiğine karar verilirse ikinci devre gereken süre kadar kısaltılmalıdır. Oyun süresinin veya uzatma devrelerinin ikinci yarılarının geç bitirildiğine karar verilirse hakemler hiçbir şeyi değiştirmek durumunda değillerdir.

Mola

2:8 Oyun süresinin ne zaman ve ne kadar süre için durdurulacağına hakemler karar verirler (Mola).

Aşağıdaki Durumlarda Mola Zorunludur :

a) 2dk. Zaman cezası, diskalifiye veya ihraç verildiğinde,

b) 7 m verildiğinde,

c) Takım mola verildiğinde,

d) Hatalı oyuncu değişimi veya fazladan bir oyuncunun oyun alanına girmesi durumunda,

e) Saat hakemi veya gözlemciden gelen sinyal varsa,

f) 17:8de belirtilen durumlarda,

Bazı koşullara bağlı olarak da mola kararı verilebilir (Açıkl. No: 2).
Mola süresince yapılan ihlaller oyun süresince yapılan ihlaller gibi değerlendirilir (16:13, 1. parag.).

2:9 Mola nedeniyle oyun süresinin durdurulması ve yeniden başlatılması için, hakemler saat hakemine işaret verirler.

Oyun süresinin durdurulduğu saat hakemine üç kısa düdük ve 16 nolu hakem el işareti ile gösterilir.

Moladan sonra oyun, kesinlikle düdükle başlatılmalıdır (15:3-b).

2:10 Takımlar normal oyun süresinin her devresinde, bir dakikalık birer takım molası alma hakkına sahiptir (Açıkl. No:3).

Kural 03: Top

3:1 Top; deri veya sentetik maddeden yapılmış ve küre şeklinde olmalı; dış yüzeyi parlak veya kaygan olmamalıdır (17:3 ).

3:2 Topun çevresi ve ağırlığı kategorilere bağlı olarak aşağıdaki gibi değişir: 16 yaşından büyük erkekler için 58 - 60 cm ve 425 - 475 gram (IHF 3 numara). 12 - 16 yaş arası erkekler ve 14 yaşından büyük bayanlar için 54 - 56 cm ve 325 - 375 gram (IHF 2 numara).8 - 12 yaş arası erkekler ve 8 - 14 yaş arası bayanlar için 50 - 52 cm ve 290 - 330 gram (IHF 1 numara).

Yorum :

Uluslararası resmi müsabakaların tümünde kullanılacak toplar için gerekli teknik özellikler "IHF Top Yönetmeliğinde" belirtilmiştir.Mini Hentbol için kullanılan topların çevresi ve ağırlığı oyun kuralı olarak düzenlenmemiştir.

3:3 Her müsabaka için en az iki top bulundurulmalıdır. Yedek toplar 3: 1 2 de belirtilen özelliklere uygun olmalı ve her an kullanılabilecek şekilde hakem masasında bulundurulmalıdır.

3:4 Yedek topun ne zaman kullanılacağına hakemler karar verirler. Böyle durumlarda, mola alınmasını ve oyunun durmasını engellemek için en kısa süre içinde yedek topun oyuna sokulması gerekir.

hentbol oyun kuralları
hentbol oyun kurallari
hentbol oyun kuralları saha ölçüleri
hentbol ve oyun kuralları
hentbol oyun kuraları
hentbol oyun kuralları ve saha ölçüleri
hentbol oyunu kuralları
hentbol oyunu ve kuralları
hentbolda oyun kuralları
2007 hentbol oyun kuralları
hentbol oyun kurallar
hentbol oyun kurallari ve saha ölçüleri
hentbol oyun kuralları nelerdir
hentbol oyun kuralları ve saha bilgisi
hentbol oyun kuralları ve saha ölçüsü
hentbol oyun kuralları ve tarihçesi
hentbol oyunun kuralları
hentbol sahası ve oyun kuralları
hentbol un oyun kuralları
hentbol yarışma ve oyun kuralları
hentbolda oyun kurallari

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 37653
favori
like
share
apachee06 Tarih: 16.04.2011 14:53
ŞADİYE o ne la o kız garanti seviodur seni
maidenur Tarih: 01.01.2010 18:42
çok saol yaa beden eğiyimi yazılısında ii oldu bedendende ilk herhalde biz yazılı oluyoruzdur tekrar saol
tekkursun68 Tarih: 24.04.2008 14:08
bilki oda seni seviodur
dabbe42sadis Tarih: 24.04.2008 09:25
ŞADİYE SENİ SEVİYORUM
KaHiN Tarih: 21.02.2005 15:42
Kural 17: Hakemler17:1 Her müsabaka eşit yetkilere sahip iki hakem tarafından yönetilir. Yazı ve saat hakemleri bunlara yardımcı olurlar.17:2 Hakemler müsabakanın oynanacağı yere geldikleri andan terk ettikleri ana kadar, oyuncuların davranışlarını denetlerler.17:3 Hakemler müsabakayı başlatmadan önce oyun alanının, kalelerin ve topların kontrolünden sorumludur ve hangi topların kullanılacağına karar verirler (Kural 1 ve 3:1).Ayrıca hakemler; her iki takımın formalarının uygunluğunu, takım listelerini ve oyuncuların malzemelerini kontrol ederler. Değişme alanındaki oyuncu ve yöneticilerin sayıca uygunluğunu denetlerler ve takım sorumlusunun kim olduğunu belirlerler. Hatalar düzeltilmelidir (4:1-2, 4:7-9).17:4 Kura atışını hakemlerden biri, diğer hakem ve her iki takım kaptanının önünde yapar (10:1).17:5 Müsabakanın başında hakemlerden biri Saha Hakemi olarak yerini başlama atışını kullanacak takımın arkasında alır.Saha hakeminin başlama atışı düdüğüyle müsabaka başlar (10:3).
Diğer takım topa sahip olduğu zaman saha hakemi, savunma yapan takımın kale çizgisi dışında yerini alır.Diğer hakem, müsabakanın başında savunma yapan takımın kale çizgisi dışında Kale Hakemi olarak başlar. Savunma takımı topa sahip olduğunda bu hakem saha hakemi olur.Hakemler müsabaka süresince zaman zaman pozisyon değiştirmelidirler.17:6 Prensip olarak tüm müsabaka aynı hakemler tarafından yönetilmelidir.Hakemlerin görevi, müsabakanın kurallara uygun olarak oynanmasını sağlamaktır ve hatalı davranışları cezalandırmalıdırlar (ancak, Kural 13:2, 14:2ye bkz).Herhangi bir nedenle hakemlerden biri müsabakaya devam edemeyecek durumda kalırsa, diğer hakem müsabakaya yalnız devam eder. (IHF ve Kıta Federasyonlarınca düzenlenen müsabakalar için bu duruma yönelik kurallar düzenlemiştir).17:7 Kural ihlallerinde iki hakemde aynı takımın cezalandırılması, ancak farklı cezaların verilmesi düşüncesinde iseler, ağır olan ceza verilmelidir.17:8 Kural ihlali olduğunda veya top oyun alanı dışına çıktığında, iki hakemde hangi takımın topa sahip olacağı konusunda farklı düşüncede iseler, aralarında yapacakları görüşme sonrası verecekleri karar uygulanır. Ortak bir karara varılamazsa, saha hakeminin kararı uygulanır.Mola zorunludur. Hakemler arasındaki görüşmeden sonra belirgin hakem el işareti verilir ve oyun düdükle yeniden başlar(2:8f, 15:3b).17:9 Her iki hakem de; gollerin, uyarıların, zaman cezalarının, diskalifiyelerin ve ihraç cezalarının kaydını tutmakla sorumludur.17:10 Her iki hakem de oyun süresinin kontrolünden sorumludur. Oyun süresi konusunda anlaşmazlık olursa, hakemlerin alacağı ortak karar geçerlidir (2:3).17:11 Hakemler müsabakadan sonra müsabaka cetvelinin doğru doldurulduğunu kontrolden sorumludur.16:8 4. paragrafında belirtilen diskalifiyeler ve (16:11) de belirtilenihraçlar müsabaka raporuna yazılmalıdır.17:12 Hakemlerin gözlemlerine dayanarak verdikleri kararlar ve vardıkları yargılar kati kararlardır.Kural dışı kararlara itiraz edilebilir.Oyun süresince sadece takım sorumluları hakemlerle görüşme hakkına sahiptir.17:13 Hakemler müsabakayı durdurma veya tatil etme yetkisine sahiptirler.Müsabaka tatil edilmeden önce devamı için her türlü çaba gösterilmelidir.17:14 Siyah kıyafet öncelikle hakemler içindir.Kural 18: Saat ve Yazı Hakemleri18:1 Prensip olarak saat hakemi; oyun süresini, molaları ve zaman cezası alan oyuncuların ceza sürelerini takip etmekten sorumludur.Benzer olarak yazı hakemi; müsabaka cetvelinin doldurulması, goller, müsabaka başladıktan sonra gelen oyuncuların oyuna katılmasından ve listede olmayan oyuncuların kontrolünden sorumludur.Yedek bankındaki yönetici ve oyuncuların sayıları, oyuncuların oyun alanına giriş ve çıkışlarının kontrolü gibi durumlar masa hakemlerinin ortak sorumluluğundadır.Gerektiğinde müsabakanın durdurulması talebini genel olarak saat hakeminin yapması gerekir.Yukarıda belirtilen sorumluluklarla ilgili olarak masa hakemlerinin müdahalesi için gereken açıklamalar Açıkl. No: 9 da verilmektedir.18:2 Skorbord yoksa, saat hakemi özellikle duraklamalarda, ne kadar sürenin oynandığını veya kaldığını her iki takımın yöneticilerine bildirmek zorundadır.Otomatik bitiş sinyali veren skorbord yoksa, saat hakemi devre ve müsabakanın bitiş sinyalini vermekten sorumludur (2:3).IHF müsabakalarında her takım için en az üç oyuncunun zaman cezalarını gösteren skorbord yoksa, saat hakemi zaman cezası almış her oyuncu için forma numarasını ve zaman cezasının bitişinin yazılı olduğu bir kartı masanın üzerinde göstermelidir.
KaHiN Tarih: 21.02.2005 15:41
Kural 16: Cezalarİhtar16:1 Aşağıdaki durumlarda ihtar verilebilir:a) 8:3 gereği Arttırmalı Ceza kapsamına girmeyen, 5:5 ve 8: 2 kurallarında belirtilen rakibe karşı yapılan faul ve benzeri ihlallerde,Aşağıdaki durumlarda ihtar verilmelidir:b) Arttırmalı olarak cezalandırılan faullerde (8:3),c) Atışların uygulanışı sırasında rakip tarafından yapılan ihlallerde (15:7),d) Sporcu veya takım yöneticisinin sportmenlik dışı davranışlarında (8:4),Yorum:Bir oyuncuya birden fazla, bir takıma ise üçten fazla ihtar verilemez.Zaman cezası almış bir oyuncuya daha sonra ihtar verilemez.Takım yöneticilerine birden fazla ihtar verilemez.16:2 İhtar hatalı oyuncuya veya yöneticiye ve masa hakemlerine sarı kart yukarıya kaldırılarak gösterilmelidir (Hakem El İşareti No:13; Sarı Kart yaklaşık 9 x 12 cm ölçülerinde olmalıdır).Zaman Cezası16:3 Aşağıdaki durumlarda zaman cezası verilmelidir:a) Oyun alanına hatalı giriş veya hatalı oyuncu değişiminde (4:5  6),b) Arttırmalı olarak cezalandırılan faullerin tekrarında (8:3),c) Oyun alanı içinde veya dışında, oyuncunun sportmenlik dışı davranışlarının tekrarında (8:4),d) 16:1d gereği yöneticilerden herhangi biri ihtar aldıktan sonra aynı takımın yöneticilerinden birinin sportmenlik dışı davranışları tekrarlamasında (8:4),e) Topa sahip olan takım aleyhine verilen serbest atış kararından sonra, topa sahip olan oyuncunun topu atması veya yere bırakmaması durumunda (13:5),f) Rakip tarafından uygulanan atışlar sırasında yapılan ihlallerin tekrarında (15:7),g) Oyun süresince bir oyuncunun veya takım yöneticisinin diskalifiyesine bağlı olarak (16:8 2. Parag.),h) Bir oyuncuya zaman cezası verildikten hemen sonra ve oyun tekrar başlamadan aynı oyuncu tarafından yapılan sportmenlik dışı davranışlarda (16:12),Yorum:Faullerin tekrarında veya sportmenlik dışı davranışlar nedeniyle genellikle zaman cezası verilmesi gerektiği b, c ve d maddelerinde belirtilmesine rağmen, oyuncu önceden ihtar almamış ve takımının üç ihtar hakkı dolmamış olsa bile yapılan bazı ihlallerde hakemler hemen zaman cezası verme hakkına sahiptirler. Benzer olarak, önceden ihtar almamış olsalar bile, takım yöneticilerine de zaman cezası verilebilir.16:3b gereği, takım yöneticisine zaman cezası verildiğinde takım yöneticisi yedek bankında kalarak görevine devam eder, ancak takımı 2 dk süresince bir oyuncu eksik oynar.16:4 Hakem mola aldıktan sonra, zaman cezasını oyuncu ve masa hakemlerine Hakem El İşareti No:14 ile açıkça bildirmelidir.16:5 Zaman cezası daima iki dakikalık oyun süresi içindir ve aynı oyuncuya verilecek üçüncü zaman cezası diskalifiyeyi gerektirir(16:6g).Zaman cezası alan bir oyuncunun, ceza süresi dolmadan oyuna katılmasına ve sahada yerinin bir başka oyuncuyla doldurulmasına izin verilmez.Zaman cezası süresi, oyunu yeniden başlatan düdükle başlar.Zaman cezası oyunun birinci devresinde dolmamışsa ikinci devrede de devam eder. Aynı durum normal oyun süresinden uzatma bölümüne geçişte ve uzatma bölümü süresince de geçerlidir.Diskalifiye16:6 Aşağıdaki durumlarda diskalifiye verilmelidir:a) Oynama hakkı olmayan oyuncu oyun alanına girerse (4:3),b) Takım yöneticilerinden herhangi biri zaman cezası aldıktan sonra (16:3d) sportmenlik dışı davranışta bulunursa (8:4),c) Rakibin sağlığını tehlikeye sokan faullerde (8:5),d) Oyun alanı içinde veya dışında bir oyuncu veya takım yöneticisinin ağır sportmenlik dışı davranışlarında (8:6),e) Müsabaka öncesi veya devre arası gibi oyun süresi dışında kalan zamanlarda oyuncunun saldırıda bulunması durumunda (8:7, 16:13b,d),f) Takım yöneticisinin saldırısında (8:7),g) Aynı oyuncuya üçüncü kez verilen zaman cezasında (16:5),h) Takım yöneticisi veya sporcuların sportmenlik dışı davranışlarının devre arasındaki tekrarında (16:13d),16:7 Hakem mola aldıktan sonra, diskalifiye kararını (Hakem El İşareti No:13) oyuncu veya yöneticiye ve masa hakemlerine kırmızı kartı kaldırarak açıkça göstermelidir ; kırmızı kart yaklaşık 9 x 12 cm ölçülerinde olmalıdır.16:8 Sporcu veya yöneticinin diskalifiyesi daima oyunun kalan süresi için geçerlidir. Diskalifiye edilen sporcu veya yönetici oyun alanını ve yedek bankını hemen terk etmelidir. Bu sporcu veya yöneticinin takımıyla herhangi bir şekilde iletişim kurmasına izin verilmez.Oyun alanında olsun veya olmasın, oyun süresince sporcu veya yöneticinin diskalifiyesi, takımı için 2 dk. zaman cezasını gerektirir. Bu durum takımın oyun alanındaki oyuncu sayısının bir oyuncu eksileceği anlamındadır (16:3g). Oyuncunun 16:12 ye göre diskalifiyesi, oyun alanındaki oyuncu sayısının 4 dk süre için eksilmesini gerektirir.16:13b hariç diskalifiye, bir takımın mevcut oyuncu veya yönetici sayısını eksiltir. Ancak, iki dakikalık süre dolduktan sonra, takım oyun alanındaki oyuncu sayısını tekrar tamamlayabilir.Prensip olarak diskalifiye sadece, verildiği müsabakanın kalan süresi için geçerlidir. Diskalifiye hakemlerin gözlemledikleri olguların sonucu olarak dikkate alınır. Bir yönetici veya oyuncunun diskalifiyesi müsabaka sonrası yaptırımları gerektirmez. Ancak Açıkl. No: 6 a veya d maddelerine giren ağır sportmenlik dışı davranışlar (16:6d) veya (16:6e - f) deki saldırılar müsabaka raporunda belirtilmelidir (17:11).İhraç16:9 Aşağıdaki durumlarda ihraç verilmelidir:Oyuncunun oyun süresince (16:13 1. Parag. ve 2:6), 8:7detanımlanan saldırıları oyun alanı içinde veya dışında yaptığında ,16:10 Hakem mola aldıktan sonra, ihraç kararını oyuncuya ve masa hakemlerine Hakem El İşareti No:15 ile açıkça göstermelidir.16:11 İhraç, oyunun kalan bölümü için geçerlidir ve takım bu süreyi bir oyuncusu eksik tamamlamalıdır.İhraç edilen oyuncu oyun alanını ve yedek bankını hemen terk etmelidir ve bu oyuncunun yerine başka oyuncu sokulamaz. Bu oyuncunun takımıyla herhangi bir şekilde iletişim kurmasına izin verilmez.İhraç kararı hakemler tarafından müsabaka raporuna yazılarak yetkililere bildirilmelidir (17:11).Aynı Anda Birden Fazla Hata16:12 Oyun yeniden başlatılmadan önce sporcu veya yönetici art arda veya aynı anda birden fazla hata yaparsa ve bu hatalar farklı cezaları gerektirirse, prensip olarak sadece en ağır ceza verilmelidir. Bu durum, hatalardan biri saldırı olduğunda her zaman geçerlidir.Ancak, aşağıdaki durumların tümünde takım 4 dakika eksik oynamalıdır:a) Zaman cezası alan bir oyuncuya, oyun yeniden başlamadan önce sportmenlik dışı davranışından ötürü ikinci zaman cezası verilirse (16:3h); ikinci zaman cezası oyuncunun üçüncü zaman cezası ise diskalifiye edilir,b) Doğrudan veya üçüncü zaman cezasından ötürü diskalifiye edilen bir oyuncunun, oyun yeniden başlamadan önce yaptığı sportmenlik dışı davranışlarından ötürü takımının daha fazla cezalandırılması gerekiyorsa, takım 4 dk eksik oynar,c) Zaman cezası alan bir oyuncunun, oyun yeniden başlamadan önce yaptığı ağır spor dışı davranışından ötürü diskalifiye edilirse (16:6d), her iki ceza birleştirilir ve takım 4 dk eksik oynar (16:8 2. Parag.),d) Doğrudan veya üçüncü zaman cezasından ötürü diskalifiye edilen bir oyuncunun, oyun yeniden başlamadan önce ağır sportmenlik dışı davranışlarından ötürü takımının daha fazla cezalandırılması gerekiyorsa takım 4 dk eksik oynar,Oyun Süresi Dışındaki İhlaller16:13 16:1, 16:3, 16:6 ve 16:9 kurallarında tanımlanan durumlar genellikle oyun süresince verilmesi gereken cezaları kapsar. Burada belirtilen Oyun Süresi uzatma bölümü ve molaları kapsar fakat devre aralarını kapsamaz (2:8).Takım yöneticisi veya oyuncularından birinin, müsabakanın oynanacağı yerde ancak oyun süresi dışında, sportmenlik dışı davranışta, ağır sportmenlik dışı davranışta veya saldırıda bulunursa aşağıdaki gibi cezalandırılmalıdır:Müsabaka Öncesia) Sportmenlik dışı davranışta ihtar verilir (16:1d).b) Ağır sportmenlik dışı davranış veya saldırı durumunda diskalifiye edilir (16:6d - f) ancak takım müsabakaya 12 oyuncu ve 4 yönetici ile başlayabilir,Devre Arasındac) Sportmenlik dışı davranışta ihtar verilir(16:1d),d) Sportmenlik dışı davranışlarıntekrarında ve ağır sportmenlik dışı davranışlarda veya saldırı durumunda diskalifiye verilmelidir(16:6b,d  f,h), oyun süresince verilmesi gereken ve 16:3c - d belirtilen cezalar burada verilmez.Devre arasında verilen diskalifiye, takımın ikinci devreye eksik saha oyuncusu ile başlamasını gerektirmez .Müsabaka Sonrasıe) Rapor yazılır.
KaHiN Tarih: 21.02.2005 15:39
Kural 14: 7 Metre Atışı7 Metre Kararı14:1 Aşağıdaki durumlarda 7 m verilir:a) Sahanın neresinde olursa olsun, rakip takımın yönetici veya oyuncuları tarafından belirgin bir gol fırsatı engellendiğinde,b) Belirgin bir gol fırsatı olduğunda gereksiz düdük veya sinyal varsa,c) 9:1 deki yorum hariç belirgin bir gol fırsatı, oynama hakkı olmayan birisi tarafından engellendiğinde,Belirgin bir gol fırsatının" tanımı için Açık. No: 8e bakınız.14:2 14:1a da olduğu gibi, bir ihlale rağmen hücum oyuncusu vücut ve top kontrolünü sağladıktan sonra, belirgin gol şansını kaybetse bile 7 m kararı verilmez.Olası bir 7 m pozisyonunda hakemler, 7 m kararının gerçekten belirgin ve gerekli bir karar olduğundan emin oluncaya kadar, pozisyona müdahale etmemeleri gerekir. Hücum oyuncusu savunma oyuncuları tarafından kural dışı olarak engellenmesine rağmen gol şansını devam ettiriyorsa, 7 m kararının verilmesi için belirgin bir neden yoktur. Buna karşılık, savunmanın kural ihlalinden ötürü, oyuncu gerçekten top veya vücut kontrolünü kaybederse ve belirgin gol fırsatı ortadan kalkarsa 7 m kararı verilir.14:3 Hakemler 7 m kararı verdiklerinde mola almalıdırlar (2:2).7 Metre Atışının Uygulanışı14:4 7 m atışı saha hakeminin düdük işaretinden sonra 3 sn içinde kale yönünde kullanılır (13:1a).14:5 7 m atışı sırasında top, atışı kullanan oyuncunun elinden çıkmadan önce bu oyuncu 7 m çizgisine basamaz ve bu çizgiyi geçemez (13:1a).14:6 7 m atışından sonra, top kaleci veya kale direklerine dokunmadıkça, atışı yapan oyuncu veya takım arkadaşları tarafından topla oynanamaz (13:1a).14:7 7 m atışı kullanılırken, top atışı yapan oyuncunun elinden çıkıncaya kadar takım arkadaşları serbest atış çizgisinin dışında durmak zorundadır. Bu kuralın ihlali durumunda atışı kullanan takım aleyhine serbest atış kararı verilir (13:1a).14:8 7 m kullanılırken top, atışı yapan oyuncunun elinden çıkıncaya kadar, rakip takım oyuncuları serbest atış çizgisinin dışında ve 7 m çizgisinden en az 3 m uzaklıkta durmalıdır. Bu kuralın ihlali durumunda atış golle sonuçlanmazsa 7 m atışı tekrarlanır.14:9 7 m atışı kullanılırken top, atışı yapan oyuncunun elinden çıkmadan kaleci, 4 m sınır çizgisini geçerse ve gol olmazsa atış tekrarlanır (1:7, 5:12).14:10 7 m atışını kullanacak oyuncu top elinde ve atışı kullanmak için doğru pozisyonda ise kalecinin değişmesine izin verilmez. Bu pozisyonda değişmeye teşebbüs etmek sportmenlik dışı davranış olarak cezalandırılır (8:4, 16:1d ve 16:3c).Kural 15: Atışların Uygulanışı İle İlgili Genel AçıklamalarKaleci Atışı, Serbest Atış ve 7 Metre Atışı)15:1 Atış kullanılmadan önce top, atışı kullanacak oyuncunun elinde olmalıdır.Bütün oyuncular atış için uygun pozisyonda olmalıdır. 10:3ün 2. Parag. hariç, top atışı kullanacak oyuncunun elinden çıkıncaya kadar oyuncular kendi pozisyonlarında kalmalıdırlar.Atış öncesindeki yanlış pozisyonlar düzeltilmelidir (13:8 2. Parag. ve 15:7).15:2 Kaleci atışı hariç, atış kullanılırken, atışı kullanacak oyuncunun bir ayağı sabit ve zeminle temas halinde olmalıdır (13:1a). Diğer ayak kaldırılabilir ve tekrar yere konulabilir.15:3 Hakemler aşağıdaki durumlarda oyunu yeniden başlatmak için düdük çalmalıdır:a) Başlama (10:3) veya 7 m (14:4) atışları kullanılırken,b) Kenar atışı, kaleci atışı veya serbest atışlarda ise aşağıdaki durumlarda:·Mola sonrası oyunu yeniden başlatmak için,·13:4de belirtilen serbest atışla oyunu yeniden başlatmak için,·Atışların uygulanması sırasındaki gecikmelerde,·Oyuncuların hatalı pozisyonları düzeltildikten sonra,·Sözlü uyarı veya uyarıdan sonra,Düdük işaretinden sonra atış, 3 sn içerisinde kullanılmalıdır (13:1a).15:4 Top atışı kullanacak oyuncunun elinden çıktığı anda, atış kullanılmış sayılır (12:2).Atış kullanılırken, atışı kullanacak oyuncunun takım arkadaşları topa dokunamaz ve top elden ele aktarılamaz(13:1a).15:5 Atış kullanıldıktan sonra top, bir başka oyuncu veya kale direklerine dokunmadıkça, atışı kullanan oyuncu topa tekrar dokunamaz (13:1a).15:6 Kendi kalesine atılamayacağı için kaleci atışı hariç (12: 2), bütün atışlar golle sonuçlanabilir.15:7 Hücum eden takım için dezavantaj yaratmıyorsa; başlama atışı, kenar atışı ve serbest atışın hemen kullanılması sırasında savunma oyuncularının hatalı pozisyonları hakemler tarafından düzeltilmemelidir. Dezavantaj söz konusu ise düzeltilmelidir (15:3b).Savunma oyuncularının hatalı pozisyonlarına rağmen hakemler, atışın kullanılması için düdük çalarsa, bu oyuncular pozisyona müdahale etme hakkına sahip olurlar.Rakip oyuncu; atışı kullanacak oyuncunun çok yakınında durarak veya kural dışı başka bir davranışta bulunarak atışın kullanılmasını engeller veya etki ederek geciktirirse uyarılır. Bu davranışın tekrarında zaman cezası verilir (16:1c ve 16:3f).
KaHiN Tarih: 21.02.2005 15:35
Kural 10: Başlama Atışı10:1 Başlama atışı, müsabakanın başlangıcında kura atışını kazanarak topu seçen takım tarafından kullanılır. Diğer takım sahayı seçer. Kura atışını kazanan takım sahayı seçerse, başlama atışını diğer takım kullanır.

Takımlar müsabakanın ikinci yarısında saha değiştirirler. İkinci yarının başındaki başlama atışı, müsabakanın başlangıcında başlama atışını kullanmayan takım tarafından kullanılır.

Uzatma bölümleri için kura atışı yeniden yapılır ve 10:1 kuralı uzatma bölümleri için de geçerlidir.

10:2 Her golden sonra oyun, golü yiyen takımın kullanacağı başlama atışı ile devam eder (9:2 2. Parag.).

10:3 Başlama atışı, hakemin düdük işaretinden sonra üç saniye içerisinde (13:1a), sahanın ortasından ve her iki yana doğru 1,5 metrelik tolerans aralığından her yönde kullanılabilir. Atışı kullanacak oyuncunun bir ayağı top elinden çıkıncaya kadar orta çizgiye basılı olmalıdır (13:1a, Açıkl. No: 7).

Başlama atışını kullanacak takımın oyuncuları hakemin düdük işaretinden önce orta çizgiyi geçemezler (15:1, 2. ve 3. Parag.).

10:4 Uzatma devreleri dahil her devrenin başında başlama atışının kullanılabilmesi için oyuncular kendi oyun alanlarında bulunmalıdırlar.

Bununla beraber, gol sonrasında başlama atışı kullanılırken rakip takımın oyuncuları sahanın her iki yarısında da olabilirler.

Her iki durumda da rakip oyuncular atışı kullanacak oyuncudan en az 3 m uzaklıkta olmalıdır(15:7).Kural 11: Kenar Atışı11:1 Kenar atışı topun kenar çizgileri tamamen aştığı veya kendi dış kale çizgisini aşmadan önce en son savunma oyuncuları tarafından temas edildiğinde verilir.

11:2 Kenar atışı, hakemin düdük işareti olmadan (15:3b), topun kenar çizgisini aşmasına neden olan takımın rakibi tarafından kullanılır.

11:3 Kenar atışı topun kenar çizgisini aştığı yerden veya dış kale çizgisini aşmışsa, aştığı taraftaki köşeden kullanılır.

11:4 Top atışı uygulayan oyuncunun elinden çıkıncaya kadar bir ayağı kenar çizgiye basılı olmalıdır. Atışı uygulayacak oyuncu topu yere koyup tekrar alamaz, süremez ve atış sonrası tekrar dokunamaz (13:1a).

11:5 Kenar atışı uygulanırken rakip oyuncular atışı uygulayacak oyuncudan en az 3 m uzaklıkta olmalıdır.

Ancak, kenar atışının kullanılacağı yerle kale sahası çizgisi arasındaki mesafe 3 m den az ise savunma oyuncuları kale sahası çizgisinin hemen önünde durabilirler.

Kural 12: Kaleci Atışı12:1 Kaleci atışı, top kaleci tarafından kale sahasında kontrol edildiğinde (6:5) veya dış kale çizgisi dışına çıkmadan önce en son hücum oyuncuları veya kaleci tarafından oynandığında verilir.
Yukarıdaki pozisyonların her ikisinde de top oyun dışı kabul edilir ve kaleci atışına karar verildikten sonra, atış kullanılıncaya kadar, atışı kullanacak takımın oyuncularından herhangi biri hata yaparsa 13:3 uygulanır.12:2 Kaleci atışı hakemin düdük işareti olmadan (15:3b), kale sahasından oyun alanı yönünde kullanılır. Kalecinin attığı top kale sahası çizgisini geçince, kaleci atışı kullanılmış sayılır.
Rakip takımın oyuncuları kale sahası çizgisinin hemen önünde durabilirler ancak top kale sahası çizgisini geçmeden topa dokunamazlar.12:3 Kaleci atışı kullanıldıktan sonra top bir başka oyuncuya dokunmadan, kaleci topa tekrar dokunamaz (5:7, 13:1a).Kural 13: Serbest AtışSerbest Atış Kararı13:1 Prensip olarak hakemler aşağıdaki durumlarda oyunu durdurur ve karşı takım lehine serbest atışla tekrar başlatır:a) Topa sahip olan takımın topu kaybetmesine neden olacak bir kural ihlali yaptığında (4:2 - 3, 4:5 - 6, 5:6 - 11, 6:2a - b, 6:4, 7:2 - 4, 7:7 - 8, 7:10, 8:8, 10:3, 11:4, 12:3, 13:7 - 8, 14:4 - 7 ve 15:2 - 5).b) Savunma takımının kural ihlali yaparak topa sahip olan takımın top kaybetmesine neden olduğunda (4:2 - 3, 4:5 - 6, 5:5, 6:2b, 6:4, 6:7b, 7:8, 8:8).13:2 Hakemler, oyunu bir serbest atış kararı ile gereğinden önce durdurmaktan kaçınarak, oyunda devamlılığı sağlamaları gerekir.
Hücum eden takımın kural ihlalinden hemen sonra savunma takımı topa sahip olmuşsa (13:1a), hakemlerin serbest atış kararı vermemeleri gerekir.Hakemler, aynı biçimde, savunma takımının yaptığı hataya bağlı olarak, hücum takımının topu kaybettiğine veya hücuma devam edemeyecek duruma geldiğine kanaat getirinceye kadar (13:1b), oyuna müdahale etmemelidirler.Bireysel cezayı gerektiren kural ihlalleri varsa ve oyunun durdurulması rakip için dezavantaj teşkil etmiyorsa, hakemler oyunu hemen durdurabilirler. Diğer durumlarda bireysel cezanın, pozisyonun sonuna kadar geciktirilmesi gerekir.4:2 - 3 veya 4:5 - 6 kurallarındaki durumlar saat hakemi tarafından sinyalle anında bildirilmesi gerektiğinden, bu kuralların ihlali durumunda 13:2 uygulanmaz ve oyun hemen durdurulmalıdır (Açıkl. : 9 2. Parag.).13:3 13:1a  b kurallarının ihlali topun oyun dışında olduğu durumlarda olursa oyun, durdurulmasına sebep olan duruma uygun atışla yeniden başlar.13:4 13:1a  b kurallarındaki durumlara ek olarak, kural ihlali olmaksızın oyunun kesintiye uğradığı durumlarda, oyunun tekrar başlatılması için serbest atış kullanılır:a) Oyun kesintiye uğradığı zaman bir takım topa sahipse topun o takımda kalması gerekir,b) Top hiçbir takımın kontrolünde değilse, tekrar en son oynayan takıma verilmesi gerekir,c) Topun tavana veya sabit bir cisme çarpması sonucu oyun kesilmişse, topun en son topla oynamayan takıma verilmesi gerekir,13:2 kuralında belirtilen avantaj durumu 13:4 te sıralanan durumlarda uygulanmaz.13:5 Topa sahip olan takım aleyhine verilmiş serbest atış varsa, hakem düdük çaldığında topa sahip olan oyuncu topu hemen bulunduğu yere bırakmalıdır (16:3e).Serbest Atışın Uygulanışı13:6 Serbest atış normal hallerde hakemin düdük işareti olmadan (ancak, bkz. 15:3b) ve prensip olarak da ihlalin olduğu yerden uygulanır.Aşağıdakiler Bu Prensibin Dışındadır:13:4a  b kurallarında açıklanan durumlardaki serbest atışlar, prensip olarak oyun kesildiğinde topun bulunduğu yerden ve hakemin düdük işareti ile kullanılır. 13:4c deki serbest atış ise topun tavana veya sabit bir cisme çarptığı yerin sahadaki iz düşümünden ve hakemin düdük işareti ile kullanılır.Savunma takımının oyuncu veya yöneticisinin yapmış olduğu ihlalden ötürü müsabaka gözlemci veya hakem tarafından durdurulmuşsa ve bu durum sözlü uyarı veya disiplin cezasını gerektiriyorsa ve de oyun durdurulduğunda topun bulunduğu yer hatanın yapıldığı yerden daha avantajlı ise, serbest atış oyun durdurulduğunda topun bulunduğu yerden kullanılır.4:2  3 veya 4:5  6 da belirtilen hatalı oyuncu değişimi veya fazladan oyuncunun oyun alanına girmesi gibi nedenlerden ötürü oyun saat hakemi tarafından durdurulmuşsa önceki paragrafta belirtilen istisna burada da uygulanır.7:10 da belirtilen pasif oyun nedeniyle oyun durdurulmuşsa, serbest atış oyun durdurulduğunda topun bulunduğu yerden uygulanmalıdır.Önceki paragraflarda belirtilen prensipler göz önünde bulundurulmaksızın serbest atış kale sahası içerisinden ve rakip takımın serbest atış koridorundan kullanılamaz. Böyle bir durum olduğunda atış yerinin, pozisyonun olduğu yere en yakın ve bu sınırlı alanların dışına alınması gerekir.Yorum:Ancak, kullanılacak serbest atışın yeri savunma takımının serbest atış çizgisinden uzaklaştıkça, serbest atışı asıl yerine yakın bir noktadan kullandırtma toleransı artmalı. Bu tolerans, serbest atışı kullanacak takımın kendi serbest atış koridorunda azami mesafe olan 3mye kadar çıkar.13:5 ihlal edilmişse ve bu ihlal gereği 16:3e ile cezalandırma varsa, serbest atışın kullanılmasına ilişkin yukarıda belirtilen tolerans uygulanmaz ve bu gibi durumlarda serbest atışın tam yerinden kullanılması gerekir.13:7 Serbest atış kazanan takımın oyuncusu top elinde ve atış için doğru pozisyonda ise, topu yere bırakıp tekrar alamaz veya yere vurup tekrar tutamaz (13:1a).13:8 Serbest atış uygulanırken top atışı kullanacak oyuncunun elinden çıkmadan önce hücum eden takımın oyuncularırakip takımın serbest atış çizgisine basamaz ve bu çizgiyi geçemezler (15:1).Serbest atış süresince hücum eden takımın oyuncularından, serbest atış koridorunda bulunan ve bundan dolayı oyuna etki eden oyuncular varsa, hakemler bu oyuncuları doğru konuma getirmelidirler (15:1). Bu durumda serbest atış hakemin düdük işaretinden sonra kullanılmalıdır (15:3b).Serbest atışın hakemin düdük işareti ile yapılmasını gerektiren durumlarda hücum eden takımın oyuncuları, top atışı kullanacak oyuncunun elinden çıkmadan önce rakibin serbest atış koridorunu ihlal ederse savunma takımı lehine serbest atış verilmelidir (13:1a).13:9 Serbest atış uygulanırken rakip takımın oyuncuları atışı kullanacak oyuncudan en az 3 m uzaklıkta olmalıdır. Serbest atış, savunma takımının serbest atış çizgisinden kullanılıyorsa, savunma oyuncularının kendi kale sahası çizgisinin hemen dışında durmaları gerekir.
KaHiN Tarih: 21.02.2005 15:33
Kural 07: Topla Oynama, Pasif Oyun


Topla Oynama
Aşağıdakiler yapılabilir:
7:1 Top, açık veya kapalı elle, kol, baş, gövde, kalça ve dizler kullanılarak, itilebilir, tutulabilir, durdurulabilir, atılabilir veya topa vurulabilir.
7:2 Top yerde bile olsa, en fazla üç saniye tutulabilir (13:1a).
7:3 Top elde iken en fazla üç adım atılabilir. Aşağıdaki durumlarda bir adım atılmış sayılır (13:1a):
a) Oyuncu iki ayağı yerde ve ayakta dururken, bir ayağını kaldırıp tekrar yere koyarsa veya bir ayağının yerini değiştirirse,
b) Oyuncu bir ayağı yerde iken topu yakalayıp, sonra diğer ayağını yere koyarsa,
c) Oyuncu sıçradıktan sonra bir ayağı üzerine düşer ve daha sonra aynı ayağı üzerinde tekrar sıçrarsa veya diğer ayağı ile yere dokunursa,
d) Oyuncu sıçrama sonrasında aynı anda iki ayağı üzerine düşüp daha sonra bir ayağını kaldırıp tekrar yere koyarsa veya yerini değiştirirse,
Yorum:
Bir ayak yer değiştirdiğinde diğer ayak yerden sürüklenerek onun yanına çekilirse bir adım alınmış sayılır.
7:4 Ayakta dururken veya koşarken:
a) Top bir kere yere vurulup, tek ya da çift elle tutulabilir,
b) Top tek elle yerde sürülebilir veya yuvarlanabilir ve daha sonra tekrar tek veya çift elle tutulabilir veya yerden alınabilir,
Top tutulduktan sonra üç adım veya üç saniye içinde elden çıkarılmalıdır (13:1a).Oyuncu vücudunun herhangi bir kısmı ile topa dokunur ve zemine doğru yönlendirirse top sürülmeye başlanmış sayılır.Top bir başka oyuncuya veya kale direklerine dokunursa, oyuncu yeniden topa dokunabilir, sürebilir ve tekrar yakalayabilir.
7:5 Top bir elden diğerine aktarılabilir.
7:6 Diz üstü durarak, oturarak veya yatarak topla oynanabilir.
Aşağıdakiler yapılamaz:
7:7 Zemine, başka bir oyuncuya veya kale direklerine dokunmamışsa, topa bir kereden fazla dokunulamaz (13:1a).Top tutma hataları cezalandırılmaz.
Yorum:
Top tutma hatası, sporcunun topu tutmaya veya durdurmaya çalışırken kontrol altına alamaması anlamına gelir.
Top kontrol altına alınmışsa, oyuncu topu sürdükten veya yere vurduktan sonra bir kereden fazla dokunamaz.
7:8 Rakip oyuncu tarafından atılmadığı taktirde, topa diz altı veya ayakla dokunulamaz (13.1a-b).
7:9 Oyun alanındaki top bir hakeme değerse oyun devam eder.
Pasif Oyun
7:10 Bir takımın hücum veya gol için belirgin bir girişimde bulunmaksızın topu kontrolü altında tutması (Açıkl. No: 4) pasif oyun olarak değerlendirilir ve topa sahip olan takım aleyhine serbest atış verilir (13:1a).
Serbest atış, oyun durdurulduğunda topun bulunduğu yerden kullanılır.
7:11 Hakemler pasif oyun eğilimini fark ettiklerinde 18 nolu hakem el işaretini gösterirler. Bu işaret, topa sahip olan takıma, topu kaybetmemek amacıyla hücum şeklini değiştirme fırsatı verir. İşaret verildikten sonra hücum şeklinde değişiklik olmazsa veya kaleye atış uygulanmazsa topa sahip olan takım aleyhine serbest atış kararı verilir (Açıkl. No: 4).Bir oyuncunun belirgin bir gol fırsatını kullanmaması gibi bazı durumlarda, hakemler öncesinde bir uyarı işareti göstermeksizin, topa sahip olan takımın aleyhine serbest atışa hükmedebilirler.

Kural 08: Fauller ve Sportmenlik Dışı Davranışlar

İzin Verilenler:

8:1

a) Eller ve kollar topu kazanmak veya blok yapmak amacıyla kullanılabilir,

b) Açık elle ve herhangi bir yönde rakibin topu çelinebilir,

c) Rakip topsuz bile olsa, vücutla perdeleme yapılabilir,

d) Yüz yüze iken ve bükülü kolla rakibe temas edilebilir ve rakibi izlemek için bu temas sürdürülebilir,

İzin Verilmeyenler:

8:2

a) Rakibin elindeki top vurarak veya çekerek alınamaz,

b) Kollar, eller ve bacaklar kullanılarak rakip durdurulamaz, iterek uzaklaştırılamaz,

c) Rakibe sarılma, tutma, itme yapılamaz ve üzerine sıçranamaz,

d) Toplu veya topsuz rakip oyuncu kurallara aykırı olarak engellenemez, perdelenemez veya tehlikeye sokulamaz,

8:3 8:2 kuralının ihlali durumunda, hareket temel olarak topa değil de yalnızca rakibe karşı ise arttırmalı olarak cezalandırılır. Arttırmalı ceza, topu kazanma amaçlı kural ihlallerinin ötesinde bir kural ihlalinin değerlendirilmesinde, yalnızca serbest atış veya 7m atışının yeterli olmadığı anlamına gelir. Arttırmalı ceza kapsamındaki her ihlal, uyarıyla başlayan (16:1b) ve arttırmalı olarak devam eden (16:3b ve 16:6g) bir şahsi cezayı gerektirir.Farklı ihlaller için verilen uyarı ve zaman cezaları, arttırmalı cezaların uygulanmasında dikkate alınır.

8:4 Spor ahlakıyla uyuşmayan fiziksel davranışlar ve sözlü ifadeler sportmenlik dışı davranış olarak değerlendirilir. Bu durum oyun alanı içinde ve dışındaki oyuncu veya idarecileri bağlar(Açıkl. No: 5). Sportmenlik dışı davranışlar da arttırmalı cezayı gerektirir (16:1d, 16:3c - d ve 16:6b,g,h).

8:5 Bir oyuncu yaptığı davranışlarakibinin sağlığını tehlikeye sokarsadiskalifiye edilmelidir (16:6c).

Özellikle:

a) Atış kullanan veya pas veren bir oyuncunun atış koluna yandan veya arkadan vurmak veya çekmek,

b) Rakibin başına veya boynuna gelen darbeyle sonuçlanan her türlü hareket,

c) Çelme takmak ta dahil rakibin vücuduna ayakla, dizle veya bir başka şekilde kasıtlı vurmak,

d) Koşan veya sıçrayan rakibi itmek veya vücut kontrolünü kaybetmesine sebep olacak şekilde müdahale etmek; bu durum rakibin hızlı hücumunu engellemek için kale sahasını terk eden kaleciyi de kapsar,

e) Serbest atışın direk kale atışı olarak kullanıldığı durumlarda topu hareketsiz duran savunma oyuncusunun kafasına atmak; benzer olarak 7 m atışı sırasında topu hareketsiz duran kalecinin kafasına atmak.

8:6 Oyun alanı içinde veya dışında olsun sporcu veya idareciler tarafından yapılan ağır sportmenlik dışı davranışlar (Açıkl. No:6) diskalifiye ile cezalandırılır (16:6d).

8:7 Oyun süresince fiili saldırıda bulunan oyuncu ihraç edilmelidir (16:9-11). Bu durum oyun süresi dışında olursa diskalifiyeyi gerektirir (16:6e, 16:13b,d). Fiili saldırıda bulunan takım yöneticisi diskalifiye edilir (16:6f).

Yorum:

Bu kurala göre fiili saldırı; oyuncu, hakem, masa hakemi, takım yöneticisi, gözlemci, seyirci, vs. gibi bir başka kişinin vücuduna karşı güç kullanarak ve kasıtlı olarak saldırmak şeklinde tanımlanır. Bir başka deyişle, fiili saldırı refleks hareket veya dikkatsiz ve hızlı hareketlerin sonucunda oluşan durum kadar basit değildir. Birisine tükürmek özellikle fiili saldırı olarak değerlendirilir.

8:8 Kural 8:2 - 7 arasında sıralanan ihlaller, oyunda sebep oldukları duraklama nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak belirgin bir gol fırsatını yok ederlerse, 7-m atışı kararı verilir (14:1).

Kural 09: Gol9:1 Bir atışın gol olabilmesi için, atışı yapan oyuncu veya takım arkadaşlarının atış öncesi veya atış sırasında kural ihlali yapmamaları ve topun tümüyle kale çizgisini geçmiş olması gerekir (Şekil 4). Kale hakemi iki kısa düdük ve 12 nolu hakem el işareti ile golü onaylar.

Savunma oyuncusunun kural dışı davranışına rağmen top kaleye girerse gol verilmelidir.

Top kale çizgisini tamamen geçmeden saha veya saat hakemi oyunu durdurursa gol kararı verilmez.

Kaleci atışı hariç (12:2 2. Parag.), bir oyuncu tarafından kendi kalesine atılan top kaleye girerse gol verilir.

Yorum:

Kaleye gitmekte olan top, oyun alanında olmaması gereken seyirci vs. gibi kişi veya herhangi bir şey tarafından engellenirse ve hakem gol olacağından eminse, gol kararı verilmelidir.

9:2 Verilen gol kararı başlama atışı yapıldıktan sonra iptal edilemez.

Gol kararından hemen sonra devrenin veya müsabakanın bittiğine ilişkin sinyal verilirse, hakemler başlama atışı yapılmadan gol konusuna açıklık getirmelidir.

Yorum:

Hakemler tarafından verilen gol, skorborda hemen yazılmalıdır.

9:3 Daha fazla gol atan takım kazanır. Her iki takımın gol sayıları eşitse veya maç sonuna kadar gol atılmamışsa, müsabaka berabere bitmiş sayılır.